Xuchang - Zhongyuan International Hotel Supercharger

Back to list

Xuchang - Zhongyuan International Hotel Supercharger

  • Supercharger
300m east of Across Jianan Road & Xueyuan North Road Xuchang

Driving Directions Roadside Assistance 400 910 0707

Charging
6 Superchargers, available 24/7, up to 120kW

Xuchang - Zhongyuan International Hotel Supercharger