Tee-se-itse – Model 3

Ne Teslan omistajat, jotka haluavat huoltokäynnin varaamisen sijaan suorittaa Model 3 -autojensa yksinkertaiset kunnossapitotoimet itse, voivat tehdä niin. Suorita tarvittava toimenpide kuitenkin vain, jos koet pystyväsi siihen, ja noudata aina annettuja ohjeita.

Voit etsiä vastauksia muihin kysymyksiisi tukisivuiltamme.

 

Kosketusnäytön uudelleen käynnistäminen

Jos kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen tai toimii muuten normaalista poikkeavalla tavalla, se voidaan käynnistää uudelleen asian korjaamiseksi.

Vakava varoitus: Käynnistä kosketusnäyttö uudelleen vain silloin, kun auto on pysäytetty ja asetettu pysäköintivaihteelle. Auton tilanäyttö, turvallisuusvaroitukset, peruutuskamera ja muut toiminnot eivät ole näkyvissä uudelleenkäynnistyksen aikana.

 • Valitse pysäköintivaihde.
 • Pidä molempia ohjauspyörän vierityspainikkeita painettuna, kunnes kosketusnäyttö muuttuu mustaksi.
 • Tesla-logo tulee näkyviin muutaman sekunnin kuluessa. Kosketusnäyttö käynnistyy uudelleen noin 30 sekunnin kuluttua. Jos kosketusnäyttö ei vieläkään toimi muutaman minuutin kuluttua tai se toimii epänormaalisti, kokeile käynnistää ajoneuvo uudelleen.

Huomautus: Model 3 ei sammu ja käynnisty, jos kosketusnäyttö käynnistetään uudelleen vierityspainikkeilla.

Takaisin alkuun

 

Ajoneuvon käynnistäminen uudelleen

Jos ajoneuvosi käyttäytyy tavallisesta poikkeavasti tai näkyvissä on määrittämätön varoitus, voit yrittää ratkaista ongelman käynnistämällä ajoneuvon uudelleen.

 • Valitse pysäköintivaihde.
 • Valitse kosketusnäytössä Controls (Hallinta) > Safety & Security (Turvallisuus ja suojaus) > Power Off (Sammuta).
 • Odota vähintään kaksi minuuttia koskematta ajoneuvon hallintalaitteisiin. Älä esimerkiksi avaa ovia, paina jarrupoljinta tai kosketa kosketusnäyttöä.
 • Herätä ajoneuvo kahden minuutin kuluttua painamalla jarrupoljinta.

Takaisin alkuun

 

Bluetooth-laiteparin muodostaminen

Pariliitoksen avulla voit käyttää Bluetooth-yhteensopivaa puhelintasi esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen, yhteystietoluettelosi käyttämiseen ja viimeaikaisten puhelujen selaamiseen. Voit myös toistaa puhelimestasi mediatiedostoja. Kun pariliitos on luotu, Model 3 muodostaa yhteyden puhelimeen aina, kun se on kantaman sisällä.

Muodosta laitepari seuraavien ohjeiden mukaisesti istuessasi Model 3 -autossa:

 • Varmista, että kosketusnäyttö ja puhelin ovat käynnissä.
 • Ota Bluetooth-yhteys käyttöön puhelimen asetuksista ja aseta puhelin löydettävissä olevaan tilaan.
  Huomautus: joissakin puhelimissa tämä saattaa edellyttää, että siirryt Bluetooth-asetuksiin seuraavien toimenpiteiden ajaksi.
 • Kosketa kosketusnäytön yläreunassa olevaa Bluetooth-kuvaketta.
 • Valitse kosketusnäytöstä Add New Device > Start Search (Lisää uusi laite > Aloita haku). Kosketusnäytössä näytetään luettelo kaikista käytettävissä ja kantaman sisällä olevista Bluetooth-laitteista.
 • Valitse kosketusnäytöstä se puhelin, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin. Muutaman sekunnin kuluttua kosketusnäyttö näyttää satunnaisesti luodun numeron, jonka pitäisi näkyä myös puhelimessasi.
 • Tarkista, että puhelimessasi näkyvä numero vastaa kosketusnäytössä näkyvää numeroa. Vahvista pariliitos puhelimessasi.
 • Mikäli puhelin pyytää sitä, määritä, haluatko antaa Model 3 -autolle luvan käyttää yhteystietojasi ja mediatiedostojasi.

Kun laitepari on muodostettu, Model 3 muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen ja Bluetooth-symboli tulee näkyviin kosketusnäytölle puhelimen nimen viereen. Tämä tarkoittaa, että yhteys on muodostettu.

Takaisin alkuun

 

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Datasiirroissa voidaan käyttää Wi-Fi-verkkoa. Tämä on usein matkapuhelinverkkoja nopeampi tiedonsiirtotapa. Wi-Fi-yhteys on erityisen hyödyllinen paikoissa, joissa yhteyttä matkapuhelinverkkoon ei ole tai yhteysnopeus on hidas. Jotta ohjelmisto- ja karttapäivitykset latautuvat nopeasti ja luotettavasti, Tesla suosittelee auton Wi-Fi-yhteyden säilyttämistä aina, kun se on mahdollista (esimerkiksi silloin, kun auto on yön pysäköitynä autotalliisi).

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:

 • Kosketa kosketusnäytön yläkulmassa olevaa matkapuhelinkuvaketta (useimmiten LTE tai 3G). Model 3 alkaa etsiä Wi-Fi-verkkoja. Näkyviin tulevat havaitut verkot, joiden tukiasemien kantaman sisällä auto on.
 • Valitse Wi-Fi-verkko, jota haluat käyttää, kirjoita salasana (tarvittaessa) ja valitse sitten kosketusnäytöstä Confirm (Vahvista).
 • Autosi muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja muodostaa siihen yhteyden automaattisesti aina, kun se on verkon tukiasemien kantaman sisällä.

Voit muodostaa yhteyden myös piilotettuun verkkoon, jota ei näy löydettyjen verkkojen luettelossa. Valitse Wi-Fi Settings (Wi-Fi-asetukset), anna näkyviin tulevaan valintaikkunaan verkon nimi, valitse turvallisuusasetus ja valitse sitten Add Network (Lisää verkko).

Huomautus: jos tällaisia verkkoja on useita, Model 3 muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn verkkoon.

Huomautus: voit myös käyttää mobiilitukiasemaa tai jakaa puhelimesi internet-yhteyden langattomasti (tällöin voimassa ovat matkapuhelinoperaattorisi hinnat ja rajoitteet).

Huomautus: Teslan huoltokeskuksissa Model 3 muodostaa automaattisesti yhteyden Tesla-huollon Wi-Fi-tukiasemaan.

Takaisin alkuun

 

HomeLinkin ohjelmointi

HomeLinkin® ohjelmointi (jos se sisältyy varustukseen):

 • Pysäköi Model 3 niin, että sen etupuskuri on autotallin oven, portin tai ohjelmoitavan valon edessä.
  Varoitus: Laitteesi voi avautua tai sulkeutua ohjelmoinnin aikana. Varmista ennen ohjelmointia, että laitteen edessä ei ole esteitä.
 • Tarkista, että laitteen kauko-ohjaimen paristossa on virtaa. Tesla suosittelee vaihtamaan laitteen kauko-ohjaimen pariston ennen HomeLinkin ohjelmointia.
 • Kosketa kosketusnäytön yläosassa olevaa HomeLink-kuvaketta.
 • Valitse kosketusnäytöstä Create HomeLink (Luo HomeLink) ja kirjoita sitten HomeLink-laitteen nimi kosketusnäytön näppäimistöllä.
 • Kosketa näppäimistön Enter-painiketta tai valitse kosketusnäytöstä Create HomeLink (Luo HomeLink).
 • Valitse Start (Aloita) ja seuraa sitten näytön ohjeita.
  Huomautus: Jos näytölle tulee teksti Train the receiver (Vastaanottimen koulutus) ohjelmoidessasi laitetta, toimenpiteellä on aikaraja. Kun olet painanut laitteen kaukosäätimen Learn/Program/Smart (Oppiminen/Ohjelmointi/Älytoiminnot) -painiketta, sinulla on vain noin 30 sekuntia aikaa palata ajoneuvoosi, painaa Continue (Jatka) -painiketta ja lopuksi painaa koulutetun HomeLink-laitteen nimeä kahdesti. Toimenpiteessä on hyvä käyttää avustajaa.
 • Kun laite on ohjelmoitu, vahvista HomeLink-ohjelmointi valitsemalla Save (Tallenna).
 • Testaa, että HomeLink toimii oikein. Mikäli ohjelmointi ei onnistu ensi yrittämällä, kokeile sitä uudelleen.

Kun ohjelmointi on suoritettu, voit käyttää laitetta koskettamalla sen kosketusnäytön tilapalkissa olevaa HomeLink-kuvaketta. HomeLink muistaa ohjelmoitujen laitteiden sijainnin. Kun lähestyt tunnettua sijaintia, kosketusnäytön HomeLink-valinta siirtyy automaattisesti alas. Kun poistut paikasta, valinta poistuu näkyvistä.

Huomautus: jos haluat lisäapua tai sinulla on yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys HomeLinkiin.

Takaisin alkuun

 

Avainten lisääminen ja poistaminen

Uuden avainkortin tai -lähettimen lisääminen
Huomautus: Jos olet lisäämässä avainlähetintä, varmista, että se on huonelämpötilassa. Laiteparin muodostaminen voi epäonnistua, jos avainlähetin on kylmä.

 • Valitse kosketusnäytöstä Controls > Locks (Hallinta > Lukot) ja valitse sitten Keys (Avaimet) -alueella +.
 • Lue uusi avainkortti tai -lähetin keskikonsolin mukinpidikkeiden takana olevalla avainlukijalla. Kun uusi avainkortti tai -lähetin on tunnistettu, poista se avainlukijasta.
 • Lue ennestään todennettu (eli sillä on jo pääsy autoon) avainkortti tai -lähetin keskikonsolin mukinpidikkeiden takana olevalla avainlukijalla.
 • Kun toimenpide on valmis, uusi todennettu avain näkyy kosketusnäytön avainluettelossa. Voit muokata sen nimeä koskettamalla sen kynäkuvaketta.

Uuden puhelinavaimen lisääminen:
Huomautus: jotta uuden puhelinavaimen voi lisätä, Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä ja puhelimessa on oltava Tesla-mobiilisovellus, joka on yhdistetty auton Tesla-tiliin.

 • Istuudu ajoneuvoon, avaa Tesla-mobiilisovellus ja valitse kyseinen auto (jos tiliin on yhdistetty useita autoja). Valitse sitten Phone Key > Start (Puhelinavain > Aloita).
 • Lue ennestään todennettu avainkortti tai -lähetin keskikonsolin mukinpidikkeiden takana olevalla avainlukijalla.
 • Kun mobiilisovellus ilmoittaa, että laitepari on muodostettu, valitse Done (Valmis). Kosketusnäytön avainluettelossa (Controls > Locks [Hallinta > Lukot]) näkyy uusi puhelinavain. Puhelinavaimen nimi määräytyy puhelimen asetuksissa olevan nimen mukaan.

Avaimen poistaminen:
Kun et enää halua, että jollain avaimella on pääsy Model 3 -autoosi (jos puhelimesi tai avainkorttisi on esimerkiksi hävinnyt), avaimen voi poistaa.

 • Valitse kosketusnäytöstä Controls > Locks (Hallinta > Lukot).
 • Valitse poistettava avain luettelosta ja kosketa avaimen roskakorikuvaketta.
 • Lue pyydettäessä todennettu avainkortti tai -lähetin keskikonsolin mukinpidikkeiden takana olevalla avainlukijalla. Kun valmis, poistettu avain ei enää näy luettelossa.

Huomautus: Model 3 edellyttää, että sillä on vähintään yksi todennettu avainkortti tai -lähetin. Jos avainlistassa on vain yksi avainkortti, sitä ei voi poistaa.

Takaisin alkuun

 

Auton lukituksen avaaminen ja käynnistäminen Tesla-mobiilisovelluksen avulla

Mobiilisovellusta voi käyttää Model 3 -auton lukituksen avaamiseen ja käynnistämiseen. Tästä voi olla hyötyä tilanteissa, joissa sinulla ei ole avainkorttia tai avainlähetintä mukanasi tai puhelinavaimen kanssa ilmenee ongelmia, tai jos et ole lähellä autoasi ja haluat esimerkiksi avata auton lukituksen puolisosi puolesta kaupungin toiselta puolelta.

Huomautus: Puhelimessa ja ajoneuvossa on oltava toimiva matkapuhelinyhteys ja mobiilikäyttö on otettava käyttöön kosketusnäytössä (Controls > Safety & Security > Allow Mobile Access [Hallinta > Turvallisuus ja suojaus > Salli mobiilikäyttö]), jotta mobiilisovelluksesta saadaan yhteys autoosi. Tesla suosittelee, että sinulla on aina toimiva fyysinen avain helposti saatavilla, jos pysäköit alueelle, jossa matkapuhelinyhteys on rajallinen tai sitä ei ole ollenkaan. Tällainen alue on esimerkiksi pysäköintihalli.

Auton lukituksen avaaminen mobiilisovelluksella:

 • Avaa mobiilisovellus.
 • Valitse Control > Unlock (Hallinta > Avaa lukitus).
 • Valitse avautuvassa vahvistusikkunassa Yes (Kyllä).

Auton käynnistäminen mobiilisovelluksella:

 • Avaa mobiilisovellus.
 • Valitse Control > Start (Hallinta > Käynnistä).
 • Anna Tesla-tilin salasana avautuvassa vahvistusikkunassa.

Huomautus: Sinulla on kaksi minuuttia aikaa alkaa ajaa autoa sen jälkeen, kun avaimeton ajaminen on otettu käyttöön. Jos kaksi minuuttia ehtii kulua ennen kuin autolla lähdetään liikkeelle, avaimeton ajaminen on aktivoitava uudelleen.

Takaisin alkuun

 

Avainlähettimen pariston vaihtaminen

Lisävarusteena myytävän avainlähettimen paristo kestää tavallisessa käytössä noin viisi vuotta. Kun pariston varaus on alhainen, kosketusnäytössä näkyy ilmoitus. Vaihda avainlähettimen paristo seuraavasti:

 • Aseta avainlähetin pehmeälle alustalle painikepuoli alaspäin ja irrota alaosan paristotilan suojus.
 • Irrota paristo nostamalla se pois pidikkeistään.
 • Aseta uusi paristo (tyyppi CR2032) paikalleen siten, että +-merkintä on ylöspäin. Vältä pariston tasaisten pintojen koskettamista.
  Huomautus: CR2032-paristoja voi ostaa verkkokaupoista, paikallisista valintamyymälöistä tai erikoisliikkeistä.
 • Aseta paristotilan alempi kansi vinottain avainlähetintä vasten, aseta kannen kielekkeet niitä vastaavien aukkojen kohdalle ja paina sitten kantta lujasti avainlähetintä vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 • Tarkista avainlähettimen toiminta avaamalla autosi lukitus ja lukitsemalla autosi uudelleen.

Takaisin alkuun

 

Puhelimen latauskaapelin liittäminen

Puhelimen latauskaapelin liittäminen Model 3 -auton -liittimeen helpottuu, jos pidät konsolin vapaana turhista tavaroista.

Huomautus: latausteline tukee kahta rinnakkain asetettua puhelinta.

Liitä puhelimen latauskaapeli seuraavasti:

 • Avaa molemmat mukitelineiden edessä olevat keskikonsolin luukut.
 • Irrota kuminen puhelimen lataustelineen matto.
 • Nosta puhelimen lataustelinettä päästäksesi käsiksi USB-portteihin.
 • Irrota suoja puhelimen lataustelineen pohjasta liu’uttamalla sitä vasemmalle.
 • Liitä puhelimen latausjohdon USB-liitin USB-porttiin.
 • Vie latausjohdon puhelimen puoleinen pää lataustelineen pohjan läpi ja kuljeta johto kiinnikkeiden läpi puhelimen lataustelineen pohjaa kohti.
 • Asenna suoja takaisin puhelimen lataustelineen pohjaan liu’uttamalla sitä oikealle.
 • Laske puhelimen latausteline alas ja asenna kuminen matto takaisin paikoilleen.

Takaisin alkuun

 

Eturekisterikilven taustalevyn kiinnittäminen

Model 3 on varustettu rekisterikilven taustalevyllä sellaisia alueita varten, joiden lainsäädäntö edellyttää eturekisterikilven käyttämistä. Taustalevy myötäilee ajoneuvon etupuskurin muotoa, ja se kiinnitetään voimakkaalla liimanauhalla.

Huomautus: Tesla suosittelee suorittamaan tämän toimenpiteen lämpimänä päivänä ja auton ollessa puhdas ja kuiva. Kylmät ja/tai märät sääolosuhteet voivat heikentää liimanauhan suorituskykyä.

Kiinnitä eturekisterikilven taustalevy seuraavasti:

 • Hanki isopropyylialkoholia ja varmista, ettei se vaurioita tai irrota maalia kokeilemalla sitä auton maalipinnan näkymättömään kohtaan.
 • Puhdista kiinnityskohta isopropyylialkoholilla ja anna sen kuivua vähintään yhden minuutin ajan.
 • Poista liimanauhan suojateippi taustalevyn yläreunasta ja irrota teippi osittain liimanauhan yläosasta sen kummaltakin puolelta. Jätä suojateipin alempi puoli kiinni liimanauhaan sen sivuilta ja taita irrotettu teipin puoli ulospäin, jotta se on helposti irrotettavissa sen jälkeen, kun taustalevy on kohdistettu puskuriin.
 • Kallista rekisterikilven yläreunaa pois päin puskurista (väärään kohtaan tarttumisen estämiseksi) ja kohdista rekisterikilven taustalevyn alareunan ja ritilän keskikohdat keskenään kuvan osoittamalla tavalla.
  Huomautus: kohdista taustalevy mahdollisimman tarkasti, koska sen asennon korjaaminen ei ole enää mahdollista sen jälkeen, kun se on kiinnitetty puskuriin.
 • Kun taustalevy on kohdistettu oikein, aseta sen yläreuna puskuria vasten ja kiinnitä sen liimanauha painamalla.
 • Poista jäljellä oleva suojateippi taustalevyn sivuilta ja paina koko levyä napakasti puskuria vasten. Varmista, että taustalevy kiinnittyy koko liimanauhan alueelta.
 • Kun taustalevy on kiinnitetty pitävästi, kiinnitä rekisterikilpi taustalevyyn neljällä mukana toimitetulla ruuvilla (kiristysmomentti 3 Nm / 2,2 ft-lbs).

Takaisin alkuun

 

Raitisilmasuodattimien vaihtaminen

Model 3 -autossa on ilmansuodattimet, jotka estävät siitepölyn, ilmansaasteiden, tiepölyn ja muiden hiukkasten pääsyn ohjaamoon ilmakanavien kautta. Tesla suosittelee näiden suodattimien vaihtamista kahden vuoden välein (Kiinassa vuoden välein). Voit hankkia raitisilmasuodattimia lähimmästä huoltokeskuksesta.

Raitisilmasuodattimien vaihtaminen:

 • Kytke ilmastointijärjestelmä pois päältä.
 • Siirrä etumatkustajan istuin täysin taakse ja poista etumatkustajan lattiamatto.
 • Irrota verhoilutyökalulla keskikonsolin oikeanpuoleinen sivupaneeli aloittaen sen yläosasta.
 • Vapauta kiinniketyökalulla painokiinnikkeet, joilla etumatkustajan jalkatilan yläosan paneeli kiinnittyy kojetauluun. Pitele jalkatilan yläosan paneelia paikallaan ja irrota kaksi sähköliitintä. Siirrä sen jälkeen paneeli syrjään.
 • Irrota T20-ruuvi, jolla raitisilmasuodattimen kansi kiinnittyy lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointimoduuliin (HVAC). Irrota sitten raitisilmasuodattimen kansi ja siirrä se syrjään.
  Huomautus: jos HVAC-moduulissa ei ole raitisilmasuodattimen kantta, asenna verhoilupaneelit takaisin paikoilleen ja ota yhteys Teslaan.
  Vakava varoitus: Älä venytä, taivuta tai muulla tavoin vahingoita raitisilmasuodattimen kanteen kiinnitettyjä oransseja korkeajännitekaapeleita. Jos korkeajännitekaapelit ovat vahingoittuneet, lopeta työskentely välittömästi. Korkeajännitteinen sähköisku voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
 • Taivuta ylemmän raitisilmasuodattimen kielekettä ylöspäin ja alemman kielekettä alaspäin.
 • Pitele ylemmän raitisilmasuodattimen kielekettä paikoillaan ja vedä suodatin ulos HVAC-moduulista.
 • Pitele alemman raitisilmasuodattimen kielekettä paikoillaan ja vedä suodatinta ensin ylöspäin ja sitten ulos HVAC-moduulista.
 • Varmista, että kummankin uuden suodattimen nuoli osoittaa ajoneuvon takaosaa kohti, aseta alempi raitisilmasuodatin HVAC-moduuliin ja laske se paikalleen. Aseta seuraavaksi ylempi raitisilmasuodatin sen yläpuolelle.
 • Taita kielekkeet sisäänpäin, jotta raitisilmasuodattimen kannen voi asentaa.
 • Asenna raitisilmasuodattimen kansi painamalla kannen alempi kieleke paikalleen ja kiinnittämällä T20-ruuvi paikalleen. Kiristä ruuvi momenttiin 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs.
 • Kiinnitä kaksi sähköliitintä etumatkustajan jalkatilan yläpaneelin komponentteihin ja kiinnitä paneeli paikalleen painokiinnikkeillä.
 • Kohdista oikeanpuoleinen sivupaneeli keskikonsolin ylä- ja alauriin ja paina paneelia, kunnes kaikki kiinnikkeet on kunnolla kiinnitetty.
 • Aseta etumatkustajan lattiamatto paikalleen ja siirrä etumatkustajan istuin takaisin paikalleen.

Takaisin alkuun

 

Kivien/roskien poistaminen jarrukilvistä

Joissain harvoissa tapauksissa ajoneuvon jarruista tai pyöristä saattaa äkisti alkaa kuulua kirskuntaa ajon aikana (myös hyvin alhaisilla nopeuksilla). Tällöin on todennäköistä, että jarrukiekon ja jarrukilven väliin on jäänyt kiviä tai roskia.

 • Jarrukiekko
 • Jarrukilpi

Ääni johtuu siitä, että kivi tai roskat hankaavat jarrukiekkoa vasten sen pyöriessä pyörän mukana. Tämä ei vaikuta jarrutustehoon, mutta kivi tai roskat on kuitenkin poistettava mahdollisimman pian.

Kiven tai roskien poistaminen jarrukilvestä:

Varoitus: Jos autoa on ajettu hiljattain, jarrun osat voivat olla kuumia. Henkilövahinkojen estämiseksi älä kosketa kuumia jarrun osia.

 • Valitse pysäköintivaihde.
 • Irrota aero-pölykapselit pyörästä, mikäli sellaiset on.
 • Pue hanska käteen ja painele jarrukilpeä ylhäältä, sivuilta ja alhaalta, kunnes kivi tai roskat putoavat pois.
 • Varoitus: Vältä käyttämästä jarrukilpeä tai rengasta vahingoittavia työkaluja tai esineitä. Älä paina jarrukilpeä liian voimakkaasti, jotta se ei väänny pysyvästi.

 • Toista tarvittaessa vaiheet 2–3 muiden jarrukilpien kohdalla.
 • Varmista, ettei ääntä ei enää kuulu.
 • Asenna aero-pölykapselit uudelleen pyörään, jos ne kuuluvat varustukseen.

Huomautus: Jos kiveä tai roskia ei saatu poistettua tällä menetelmällä, kokeile ajaa hitaasti vaihdellen ajo- ja peruutusvaihteen välillä (aja eteenpäin muutaman sekunnin ajan, pysäytä ja aja sitten hitaasti taaksepäin muutaman sekunnin ajan). Toista useita kertoja tai kunnes ääntä ei enää kuulu. Tee toimenpide turvallisella alueella ja tarkkaile ympäristöä. Jos ääni kuuluu edelleen, ota yhteys Teslaan mobiilisovelluksen kautta tai varaa huoltoaika.

Takaisin alkuun

 

Jarrujen kiillotus

Jarrupalat ja jarrukiekot on kiillotettava niiden vaihtamisen jälkeen. Jarrujen kiillotus voi lisäksi ehkäistä tilanteet, joissa jarrut vinkuvat jarrutettaessa, erityisesti jos ääni kuuluu ajettaessa sateella tai kylmällä ja/tai kostealla säällä tai jos jarruosissa on pintaruostetta. Huomaa, että vaikka näin voi käydä kaikissa levyjarruilla varustetuissa ajoneuvoissa, sillä ei ole vaikutusta jarrutustehoon.

Jarrujen kiillotus:

Huomautus: noudata kaikkia paikallisia liikenneturvallisuutta koskevia lakeja ja tee toimenpiteet sellaisessa paikassa, jossa tällainen toiminta on sallittua ja liikenne vähäistä.

 • Valitse kosketusnäytöstä Controls (Hallintalaitteet)> Driving (Ajaminen)> Regenerative Braking (Energiaa talteen ottava jarrutus) > Low (Matala).
 • Aja nopeudella 80–90 km/h suoralla tiellä.
 • Paina jarrupoljinta kohtuullisesti ja tasaisesti niin, että vauhti hidastuu vähitellen. Vapauta jarrupoljin, kun vauhti on hidastunut nopeuteen 15 km/h.
 • Toista toimenpide 6 kertaa ja odota vähintään 30 sekuntia jarrutusten välillä.

Huomautus: jos ääni kuuluu edelleen, ota yhteys Teslaan mobiilisovelluksen kautta tai varaa huoltoaika.

Takaisin alkuun

 

WD-40-monitoimiöljyn suihkuttaminen ovenkahvan niveltappeihin

Talvisin ovenkahvojen jäätymisen voi yrittää estää suihkuttamalla niihin WD-40-monitoimiöljyä. Käytä WD-40-ainetta, jos sääennusteen mukaan on odotettavissa jäätävää sadetta, sankkaa lumisadetta tai pakkasta. Lisää ainetta uudelleen aina tarvittaessa.

Varoitus: Lue ja noudata WD-40-monitoimiöljyn ohjeita ja varoituksia ennen aineen käyttämistä.

WD-40-monitoimiöljyn suihkuttaminen ovenkahvan niveltappiin:

 • Avaa ovenkahva ja kiilaa se auki taitetun pyyhkeen tai muun pehmeän materiaalin avulla.
 • Kiinnitä WD-40-pullon mukana tuleva pilli pullon suuttimeen.
 • Käytä suojalaseja.
 • Aseta pillin pää niveltapin viereen ja suihkuta tappiin ainetta noin sekunnin ajan. Varo suihkuttamasta ainetta muiden osien päälle.

  Huomautus: Pidä pillin pää kosketuksissa tapin ympärillä olevaan jouseen, niin aineen suihkuttaminen oikeaan kohtaan on helpompaa.

  Varoitus: Käytä tämän toimenpiteen aikana suojalaseja.

 • Poista ovenkahvan kiilana toiminut pyyhe tai muu pehmeä materiaali.
 • Käännä ovenkahvaa sisään ja ulos noin kymmenen kertaa.
 • Aseta pillin pää uudelleen niveltapin viereen ja suihkuta siihen ainetta noin sekunnin ajan. Varo suihkuttamasta ainetta muiden osien päälle.

  Huomautus: Pidä pillin pää kosketuksissa tapin ympärillä olevaan jouseen, niin aineen suihkuttaminen oikeaan kohtaan on helpompaa.

 • Poista ovenkahvan kiilana toiminut pyyhe tai muu pehmeä materiaali.
 • Käännä ovenkahvaa sisään ja ulos noin kymmenen kertaa.
 • Toista toimenpide kolmelle muulle ovenkahvalle.

Takaisin alkuun

 

Jään irrottaminen ovenkahvasta

Talvisin ovenkahvaan voi kerääntyä jäätä, mikä estää ovenkahvaa avautumasta. Model 3 -auton ovenkahvat puhdistetaan jäästä hieman eri tavalla kuin muiden ajoneuvojen ovenkahvoista. Yleensä jää poistuu, kun napautat ovenkahvaa nyrkkiin puristetun käden kämmensyrjällä voimakkaasti muutaman kerran.

Varoitus: Riisu ennen toimenpiteen suorittamista kaikki korut tai esineet, jotka voivat vaurioittaa maalia. Älä käytä työkaluja ja varo käyttämästä liikaa voimaa.

Huomautus: Voit yrittää estää jään kertymisen ovenkahvoihin käyttämällä WD-40-monitoimiöljyä ennaltaehkäisevästi. Katso ohjeet kohdasta WD-40-monitoimiöljyn suihkuttaminen ovenkahvan niveltappeihin.

Poista jää ovenkahvasta seuraavasti:

 • Pieni tai kohtalainen jäämäärä saattaa irrota ovenkahvasta ja ovenkahva avautua, kun painat sen takimmaisinta osaa voimakkaasti.
 • Napauta nyrkkiin puristetun käden kämmensyrjällä voimakkaasti ovenkahvan ympäristöä useita kertoja sitä kiertäen, jotta ovenkahvaan kertynyt jää irtoaa.
 • Napauta nyrkkiin puristetun käden kämmensyrjällä ovenkahvan leveän kohdan takimmaista osaa. Toista vaiheet 1 ja 2 tarvittaessa aina hieman voimakkaammin napauttaen, kunnes jää irtoaa ja ovenkahva avautuu.

  Varoitus: Älä napauta ajoneuvoa niin voimakkaasti, että siihen tulee lommo. Pidä voimakkuus maltillisella tasolla, aivan kuin koputtaisit talon ulko-oveen.

 • Kun ovenkahvaa voi liikuttaa, avaa ja sulje se muutaman kerran, jotta kaikki jää irtoaa. Varmista, että ovenkahva on täysin sisäänvetäytynyt ennen autoon astumista. Tarkista myös ennen ajamista, että ovi on täysin sulkeutunut.

Takaisin alkuun

 

Roiskeläppien ja roiskesuojien asentaminen

Asenna roiskeläpät tai roiskesuojat seuraavasti:

 • Puhdista asennusalue alkoholilla ja anna sen kuivua kokonaan ennen asentamisen aloittamista.
 • Käännä ohjauspyörä täysin vasempaan, jotta pääset käsiksi asennusalueeseen.

 • Irrota eturenkaan sisälokasuojan alemmat painokiinnikkeet (x2) varovasti tasapäisellä ruuvitaltalla.

 • Avaa helmapellin etummaisen kiinnityspultin luukku ja irrota pultti aluslevyineen.

 • Irrota avattu luukku helmapellistä varovasti saksilla.

 • JOS ROISKESUOJAT ASENNETAAN: Irrota roiskesuojan takaosan liimapinnan suojakalvo ja kohdista roiskesuoja roiskeläpän kanssa siten, että reiät ovat vastakkain. Kun reiät ovat vastakkain, paina roiskeläppää, kunnes se ja roiskesuoja ovat hyvin kiinni toisissaan.

  Huomautus: Roiskesuojia suositellaan käytettäväksi, jos autolla ajetaan teillä, joille levitetään olosuhteiden vuoksi usein suolaa, hiekkaa tai soraa.

 • VAIN 1. SUKUPOLVEN SARJAT: Kun vedät eturenkaan sisälokasuojaa varovasti irti lokasuojasta, asenna U-mutterit (x2) helmapellin reikien päälle. Kohdista reiät vastakkain.

 • VAIN 1. SUKUPOLVEN SARJAT: Aseta ruuveihin (x2) aluslevyt ja kiinnitä niillä roiskeläppä/roiskesuoja eturenkaan sisälokasuojan U-muttereihin. Kiristä ruuvit momenttiin 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • VAIN 2. SUKUPOLVEN SARJAT: Kohdista roiskeläpässä/-suojassa olevat reiät eturenkaan sisälokasuojan reikiin ja aseta avatut (muoviniitti vedetty ulos) painokiinnikkeet reikiin. Kun painokiinnikkeet on asetettu reikiin asianmukaisesti, lukitse roiskeläppä/-suoja paikalleen työntämällä muoviniitit painokiinnikkeisiin.

 • Kiinnitä roiskeläpän alaosa helmapellin alaosan suojukseen uudella pultilla. Kiristä pultti momenttiin 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Asenna oikeanpuoleinen roiskeläppä tai roiskesuoja toistamalla tämä toimenpide ajoneuvon oikealla puolella.

  Huomautus: Tämä toimenpide ja kuvat kuvaavat vasemmanpuoleisen roiskeläpän ja roiskesuojan asennustoimenpidettä. Oikeata puolta varten ohjeet ovat päinvastaiset.

Takaisin alkuun

 

Roiskeläppien ja roiskesuojien vaihtaminen

Vaihda roiskeläpät ja roiskesuojat seuraavasti:

 • Käännä ohjauspyörä täysin vasempaan, jotta pääset käsiksi asennusalueeseen.

 • Irrota pultti, jolla roiskeläpän alaosa kiinnittyy helmapellin alaosan suojukseen.

 • 2. SUKUPOLVEN SARJAT: Avaa painokiinnikkeet varovasti tasapäisellä ruuvitaltalla (vedä muoviniitti ulos) ja irrota sen jälkeen painokiinnikkeet, joilla roiskeläppä tai roiskesuoja kiinnittyy pyöräkoteloon.

 • 1. SUKUPOLVEN SARJAT: Irrota ruuvit ja aluslevyt, joilla roiskeläppä tai roiskesuoja kiinnittyy sisälokasuojan U-muttereihin.

 • Irrota roiskeläppä tai roiskesuoja ajoneuvosta.
 • JOS ROISKESUOJAT ASENNETAAN: Puhdista roiskeläppä alkoholilla ja anna sen kuivua kokonaan. Irrota roiskesuojan takaosan liimapinnan suojakalvo ja kohdista roiskesuoja roiskeläpän kanssa siten, että reiät ovat vastakkain. Kun reiät ovat vastakkain, paina roiskeläppää, kunnes se ja roiskesuoja ovat hyvin kiinni toisissaan.

  Huomautus: Käytä kiinnittämiseen uutta teippiä, jos roiskesuojat ja roiskeläpät on aiemmin irrotettu toisistaan.
 • JOS ROISKESUOJAT IRROTETAAN: Vedä roiskesuoja irti roiskeläpästä. Puhdista roiskeläppä ja roiskesuoja alkoholilla ja anna niiden kuivua kokonaan.

  Varoitus: Roiskesuojia suositellaan käytettäväksi, jos autolla ajetaan teillä, joille levitetään olosuhteiden vuoksi usein suolaa, hiekkaa tai soraa.

 • 2. SUKUPOLVEN SARJAT: Kohdista roiskeläpässä/-suojassa olevat reiät eturenkaan sisälokasuojan reikiin ja aseta avatut (muoviniitti vedetty ulos) painokiinnikkeet reikiin. Kun painokiinnikkeet on asetettu reikiin asianmukaisesti, lukitse roiskeläppä/-suoja paikalleen työntämällä muoviniitit painokiinnikkeisiin.

 • 1. SUKUPOLVEN SARJAT: Aseta ruuveihin (x2) aluslevyt ja kiinnitä niillä roiskeläppä/roiskesuoja eturenkaan sisälokasuojan U-muttereihin. Kiristä ruuvit momenttiin 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • Kiinnitä roiskeläpän alaosa helmapellin alaosan suojukseen pultilla. Kiristä pultti momenttiin 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Suorita toimenpide uudelleen ajoneuvon oikealla puolella.

  Huomautus: Tämä toimenpide ja kuvat kuvaavat roiskeläpän ja roiskesuojan asennustoimenpidettä auton vasemmalla puolella. Oikeata puolta varten ohjeet ovat päinvastaiset.

Takaisin alkuun

Maalipinnan suojakalvon asennus

Asenna maalipinnan suojakalvosarja toimimalla seuraavasti:
Huomio: Asenna maalipinnan suojakalvo, kun ulkona on kuivaa ja lämmintä. Kun asennus on tehty, älä pese ajoneuvoa äläkä altista ajoneuvoa sateelle vähintään 24 tuntiin.

 • Puhdista asennusalue autosaippualla ja vedellä. Kuivaa alue sen jälkeen puhtaalla mikrokuituliinalla. Varmista, että saat kaiken lian, rasvan ja muut vastaavat epäpuhtaudet poistettua.
 • Valmista asennusliuos sekoittamalla suihkepulloon tai muuhun soveltuvaan astiaan seos, jossa on 85 % vettä ja 15 % vauvashampoota. Ravista säiliötä varmistaaksesi, että liuos on sekoittunut perusteellisesti.
 • Levitä asennusliuosta runsaasti asennusalueelle sekä vasemmanpuoleiseen alempaan kalvoon ja vasemmanpuoleiseen ylempään kalvoon.
 • Irrota vasemmanpuoleinen alempi kalvo taustasta ja levitä irrotettaessa asennusliuosta.

  Huomio: Vasemmanpuoleiset ja oikeanpuoleiset kalvot eivät ole vaihdettavissa keskenään. Tahmea taustaosa tulee kiinnittää auton maalipintaan niin, että se mukautuu korin muotoihin.

 • Kiinnitä vasemmanpuoleinen alempi kalvo helmapeltiin kohdistamalla tarran alaosa helmapellin alaosaan ja tarran takaosa ajoneuvon takaosan korielementtiin.

  Huomautus: Levitä asennusliuosta tarpeen mukaan, jotta saat liikuteltua kalvoa niin, että se mukautuu korin muotoihin ja että koko kalvo kiinnittyy maalipintaan.

  Huomio: Varmista, että mikään kalvon osa ei roiku ajoneuvon reunasta. Vältä kalvon kiinnittämistä helmapellin ja takaosan korielementin väliin.

 • Kun kalvo on asetettu oikein, poista kaikki mahdolliset kalvon ja maalipinnan väliin jääneet ilmakuplat lastalla.
 • Irrota vasemmanpuoleinen ylempi kalvo taustasta ja levitä irrotettaessa asennusliuosta.
 • Kiinnitä vasemmanpuoleinen ylempi kalvo takaosan korielementtiin kohdistamalla tarran alaosa vasemmanpuoleisen alemman tarran yläosaan ja tarran takaosa ajoneuvon takaosan korielementtiin.

  Huomautus: Levitä asennusliuosta tarpeen mukaan, jotta saat liikuteltua kalvoa niin, että se mukautuu korin muotoihin ja että koko kalvo kiinnittyy maalipintaan.

  Huomio: Varmista, että mikään kalvon osa ei roiku ajoneuvon reunasta. Vältä kalvon kiinnittämistä helmapellin ja takaosan korielementin väliin.

 • Kun kalvo on asetettu oikein, poista kaikki mahdolliset kalvon ja maalipinnan väliin jääneet ilmakuplat lastalla.
 • Suorita vaiheet 3–9 oikealla puolella.

Takaisin alkuun

 

Rengaspaineiden tarkistaminen ja säätäminen

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun Model 3 on seisonut paikallaan yli kolmen tunnin ajan eivätkä sen renkaat ole kuumentuneet ajossa:

 • Katso oikea rengaspaine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevasta rengas- ja kuormaustietotarrasta.
 • Poista venttiilinhattu.
 • Mittaa rengaspaine painamalla tarkka rengaspainemittari tiukasti venttiiliin.
 • Säädä rengaspaine tarvittaessa suositeltuun arvoon lisäämällä tai poistamalla ilmaa.
  Huomautus: voit poistaa ilmaa renkaasta painamalla venttiilin keskellä olevaa metallitappia.
 • Tarkista rengaspaine uudelleen tarkalla rengaspainemittarilla.
 • Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes rengaspaine on oikea.
 • Aseta venttiilinhattu takaisin paikalleen, jotta lika ei pääse tunkeutumaan venttiiliin. Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden ja vuotojen varalta.

Takaisin alkuun

 

Kameroiden kalibrointi ajamalla autoa

Model 3 -auton ohjauksen on oltava erittäin tarkka Autopilot-ominaisuuksien ollessa käytössä. Siksi kamerat on kalibroitava ennen kuin joitakin toimintoja (esimerkiksi liikennettä havainnoivaa Traffic Aware Cruise Control -vakionopeussäädintä tai Autosteer-automaattiohjausta) voidaan käyttää ensimmäisen kerran tai tiettyjen huoltojen jälkeen. Kalibroinnin edistymistä ilmaiseva osoitin näkyy kätevästi mittaristossa.

Kalibrointi tyypillisesti päättyy 20–25 mailin (32–40 kilometrin) ajon jälkeen, mutta etäisyys vaihtelee tien ja ympäristön olosuhteista riippuen. Model 3 voidaan kalibroida nopeammin suoralla tiellä, jossa on selvästi näkyvät kaistamerkinnät. Autopilot-järjestelmän ominaisuudet ovat käytettävissä, kun kalibrointi on valmis. Ota yhteyttä Teslaan vain silloin, jos Model 3 ei suorittanut kalibrointia loppuun 100 mailin (160 kilometrin) ajon jälkeen.

Huomautus: jos yrität käyttää toimintoa, joka ei ole käytettävissä ennen kuin kalibrointi on suoritettu, toimintoa ei voida ottaa käyttöön ja kosketusnäytössä näkyy ilmoitus.
Huomautus: Model 3 -auton on toistettava kalibrointi, jos Tesla huoltaa kamerat, ja joissakin tapauksissa ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Takaisin alkuun

 

Konepellin kaasunostimien vaihtaminen

Konepellin kaasunostimet voidaan vaihtaa, jos ne eivät jostain syystä toimi kunnolla. Konepellin kaasunostimien vaihtaminen:

 • Avaa konepelti ja tue se väliaikaisesti paikalleen jollain esineellä, joka ei vahingoita konepeltiä.
 • Irrota verhoilutyökalulla kaasunostimen alaosan kiinnike ja vedä kaasunostin irti ajoneuvon korikiinnikkeestä.
 • Irrota verhoilutyökalulla kaasunostimen yläosan kiinnike ja vedä kaasunostin irti konepellin korikiinnikkeestä. Poista vanha kaasunostin ajoneuvosta.
 • Puhdista ajoneuvon puoleiset kiinnityskohdat ja voitele uuden kaasunostimen molemmat nivelpisteet.
 • Kiinnitä kaasunostimen tangon puoleinen pää ajoneuvon koriin ja kaasunostimen rungon puoleinen pää konepeltiin. Varmista, että kiinnittimet ovat kunnolla kiinni.
 • Poista konepellin tuki ja tarkista, että konepelti avautuu ja sulkeutuu asianmukaisesti.

Takaisin alkuun

 

Tavaratilan kannen kaasunostimien vaihtaminen

Tavaratilan kannen kaasunostimet voidaan vaihtaa, jos ne eivät jostain syystä toimi kunnolla. Tavaratilan kannen kaasunostimien vaihtaminen:

 • Avaa tavaratilan kansi ja tue se väliaikaisesti paikalleen jollain esineellä, joka ei vahingoita tavaratilan kantta.
 • Irrota verhoilutyökalulla tavaratilan kannen kaasunostimen alaosan korikiinnike ja vapauta kaasunostin.
 • Irrota verhoilutyökalulla tavaratilan kannen kaasunostimen yläosan kansikiinnike ja poista kaasunostin ajoneuvosta.
 • Puhdista kiinnitysnivelet ja voitele uuden kaasunostimen molemmat nivelpisteet.
 • Kiinnitä kaasunostimen tangon puoleinen pää ajoneuvon niveleen ja rungon puoleinen pää tavaratilan kannen niveleen. Varmista, että kiinnittimet ovat kunnolla kiinni.
 • Poista tuki ja tarkista, että tavaratilan kansi avautuu ja sulkeutuu asianmukaisesti.

Takaisin alkuun

 

Tuulilasin pesunesteen lisääminen

Ainoa nestesäiliö, johon voit lisätä nestettä itse, on etutavaratilan takana oleva tuulilasin pesunestesäiliö. Kun nestemäärä on alhainen, kosketusnäytössä näkyy ilmoitus.

Lisää pesunestettä seuraavasti:

 • Avaa konepelti.
 • Puhdista täyttökorkin ympäristö ennen irrotusta, jotta säiliöön ei pääse likaa.
 • Avaa täyttökorkki.
 • Lisää nestettä säiliöön, kunnes nesteen pinta on aivan täyttökaulan alapuolella. Älä anna nesteen valua yli.
 • Pyyhi roiskeet heti ja huuhtele alue vedellä.
 • Sulje täyttökorkki.

Huomautus: Jotkin kansalliset tai paikalliset määräykset saattavat rajoittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) käyttöä. VOC-yhdisteitä käytetään yleisesti tuulilasinpesunesteiden jäätymisenestoaineena. Käytä VOC-yhdisteetöntä tai vain vähän näitä yhdisteitä sisältävää pesunestettä vain, mikäli se pystyy tarjoamaan riittävän suojan jäätymiseltä niissä olosuhteissa, joissa ajat Model 3 -autolla.

Varoitus: Älä lisää pesuliuoksia, joissa on vettä tai hyönteisiä hylkiviä ainesosia. Ne voivat aiheuttaa juovia, tahroja ja pyyhkimien vinkumista tai muita ääniä.

Vakava varoitus: Jos lämpötila on alle 40 °F (4 °C), käytä pakkasnestettä sisältävää pesunestettä. Jos pakkasnestettä ei käytetä kylmällä säällä, näkyvyys tuulilasin läpi voi heikentyä.

Vakava varoitus: Tuulilasinpesuneste voi aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Lue pesunesteen valmistajan antamat ohjeet ja noudata niitä.

Takaisin alkuun

 

Pyyhkimien sulkien vaihtaminen

Pyyhinsulkien toimintakyky pysyy parhaalla mahdollisella tasolla, kun vaihdat ne vähintään kerran vuodessa.
Huomautus: Varmista, että vaihtosulat ovat täysin samanlaiset alkuperäisiin verrattuna. Vääränlaisten sulkien käyttäminen saattaa vaurioittaa pyyhinjärjestelmää ja tuulilasia.

Vaihda pyyhkimien sulat seuraavasti:

 • Kytke pysäköintivaihde ja sammuta pyyhkimet.
 • Aseta pyyhkimet huoltoasentoon valitsemalla kosketusnäytöstä Controls > Service > Wiper Service Mode > ON (Hallinta > Huolto > Pyyhkimien huoltotila > KÄYTÖSSÄ).
 • Nosta pyyhkimen vartta sen verran irti tuulilasista, että pääset sulkaan käsiksi.
  Varoitus: Pyyhkimien sulat eivät lukkiudu kohotettuun asentoon. Älä nosta pyyhkimen vartta sen rajoitinta korkeammalle.
 • Aseta pyyhe pyyhkimen varren alle, jotta tuulilasi ei naarmuunnu tai halkea, jos varsi jostain syystä laskeutuu alas.
 • Pitele pyyhkijän vartta ja liu’uta sulkaa vartta pitkin painaen samalla lukituskielekettä.
 • Kohdista uusi sulka pyyhkimen varren kanssa ja liu'uta sitä kohti koukkumaista varren päätä, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
 • Aseta pyyhkimen sulat varovasti tuulilasia vasten.
 • Palauta pyyhkimet normaaliasentoon poistamalla huoltotila käytöstä.

Takaisin alkuun

 

Latauskaapelin irrotus manuaalisesti

Jos latauskaapelin irrotus latausportista ei onnistu tavanomaisilla menetelmillä (latauskahvan vapautuspainikkeella, kosketusnäytöllä tai mobiilisovelluksella), noudata huolellisesti seuraavia vaiheita:

 • Varmista kosketusnäytön latausnäytöstä, että Model 3 -auton lataus ei ole aktiivisesti käynnissä. Kosketa tarvittaessa kosketusnäytön kohtaa Stop Charging (Lopeta lataus).
 • Avaa takatavaratila.
 • Vedä latausportin irrotuskaapelia alaspäin latauskaapelin irrottamiseksi.

  Huomautus: irrotuskaapeli voi olla upotettuna verhouksen aukkoon.
 • Irrota latauskaapeli latausportista vetämällä.

Varoitus: Irrotuskaapeli on suunniteltu käytettäväksi vain tilanteissa, joissa latauskaapelia ei voida irrottaa latausportista tavanomaisin menetelmin. Jatkuva käyttö voi vahingoittaa irrotuskaapelia tai latauslaitteita.

Vakava varoitus: Älä suorita tätä menettelyä, kun ajoneuvo on latautumassa tai jos oranssiset korkeajännitejohtimet ovat paljaina. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman tai vahingoittaa ajoneuvoa. Jos tämän menettelyn turvallinen suorittaminen ei ole sinulle täysin selvää, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.

Vakava varoitus: Älä yritä irrottaa latauskaapelia samalla, kun vedät irrotuskaapelia. Vedä aina irrotuskaapelia, ennen kuin yrität irrottaa latauskaapelia latausportista. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman.

Takaisin alkuun

 

Vetokoukun kiinnittäminen ja irrottaminen

Model 3 -auton vetokoukkupaketti sisältää 50 mm:n vetokuulalla varustetun vetokoukun. Kun vetokoukku ei ole käytössä, se kannattaa irrottaa ja säilöä kuivaan paikkaan ruosteen ja korroosion ehkäisemiseksi. Suojaa vetokoukun runko pölysuojalla, jotta mekanismiin ei pääse pölyä ja likaa.

Vakava varoitus: Käytä aina Model 3 -auton omaa vetokoukkua, kun vedät autolla perävaunua. Älä koskaan kytke autoon mitään muuta vetokoukkua.

Huomautus: Käytä aina turvaketjuja vetäessäsi perävaunua. Asettele turvaketjut ristiin perävaunun aisan alle ja kiinnitä ne perävaunun sidontalenkkeihin kuorman varmistamiseksi.

Vetokoukun kiinnittäminen:

 • Irrota vetokoukun rungon pölysuoja asettamalla pieni esine, kuten tasakärkinen ruuvitaltta, pölysuojan molemmilla puolilla oleviin painokiinnikkeisiin. Vapauta painokiinnikkeet kääntämällä niitä, irrota ne ja irrota sitten pölysuoja.
 • Aseta avain vetokoukun lukkoon ja käännä avainta siten, että sen yläosa on auki-asennon kohdalla.
 • Vedä lukkosylinteri noin 0,5 cm sovittimen ulkopuolelle ja käännä avainta myötäpäivään, kunnes auki-asennon symboli näkyy lukkosylinterin yläosassa.
  Vakava varoitus: Käännä lukkosylinteriä varovasti. Jos lukkosylinteri ei lukitu auki-asentoon, se vetäytyy automaattisesti alkuperäiseen kiinni-asentoon. Tällöin sormesi voi jäädä puristuksiin.
 • Pidä tiukasti kiinni vetokoukun alaosasta ja aseta rungon sivulla olevat urat kohdilleen.
  Huomautus: älä pidä kiinni lukkosylinterin kohdalta, sillä sen täytyy päästä kiertymään vapaasti.
 • Paina vetokoukkua vetokoukun runkoon, kunnes lukkosylinteri kiertyy nopeasti vastapäivään ja lukkiutuu automaattisesti kiinni-asentoon.
 • Tarkista alaspäin vetämällä, että vetokoukku on painettu runkoon sen pohjaan saakka. Se ei saa pudota alaspäin vedettäessä.
  Huomautus: Jos vetokoukku ei ole lukittunut paikalleen runkoon, se liikkuu pois paikaltaan alaspäin käännettäessä.
 • Käännä avainta siten, että nuolet ovat lukkosylinterin kiinni-asennon symbolin kohdalla.
 • Poista avain ja säilytä sitä turvallisessa paikassa (mieluiten auton sisällä).
  Huomautus: Avaimen voi poistaa vain, kun vetokoukku on lukittuna. Siitä tietää, että vetokoukku on kytketty oikein. Älä käytä vetokoukkua, jos avainta ei ole poistettu.
  Huomautus: Tesla suosittelee merkitsemään avainkoodin muistiin. Jos hukkaat avaimesi, tarvitset koodia uusien tilaamiseen.

Vetokoukun irrottaminen

Irrota vetokoukku, kun sitä ei enää tarvita:

 • Aseta avain paikalleen ja käännä se auki-symbolin kohdalle.
 • Pidä tiukasti kiinni vetokoukun alaosasta, jotta se ei pääse putoamaan maahan. Vedä lukkosylinteriä noin 0,5 cm ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes kiinni-symboli siirtyy yläpuolelle. Nyt lukkosylinteri on auki-asennossa ja vetokoukku irtoaa rungosta.
  Vakava varoitus: Käännä lukkosylinteriä varovasti. Jos lukkosylinteri ei lukitu auki-asentoon, se vetäytyy automaattisesti alkuperäiseen kiinni-asentoon. Tällöin sormesi voi jäädä puristuksiin.
 • Aseta pölysuoja takaisin paikalleen vetokoukun koteloon siten, että painokiinnikkeet lukittuvat paikoilleen napsahtaen, jotta pölysuojan sisälle ei pääse kertymään likaa.
 • Sulje vetokoukun lukkosylinterin pölysuoja. Säilytä vetokoukkua turvallisessa paikassa.
  Huomautus: huolehdi vetokoukun kunnosta voitelemalla sen pinta säännöllisesti hartsia sisältämättömällä rasvalla.

Takaisin alkuun

 

Ikkunoiden kalibroiminen

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että ikkuna ei toimi asianmukaisesti (se esimerkiksi koskettaa ikkunalistaa, ei aukea tai sulkeudu kunnolla tai laskeutuu tavallista alemmas ovea avattaessa), voit yrittää korjata ongelman kalibroimalla ikkunan.

Ikkunoiden kalibroiminen:

 • Sulje ovi, jossa viallinen ikkuna on.
 • Istuudu kuljettajan istuimelle ja sulje kuljettajan ovi.
 • Nosta viallista ikkunaa kuljettajan ikkunakytkimen raise (nosto) -toiminnolla, kunnes ikkuna pysähtyy.
 • Laske viallista ikkunaa kuljettajan ikkunakytkimen lower (lasku) -toiminnolla, kunnes ikkuna pysähtyy.
 • Nosta viallista ikkunaa kuljettajan ikkunakytkimen raise (nosto) -toiminnolla, kunnes ikkuna pysähtyy.

Ikkuna on nyt kalibroitu. Jos ongelma ei poistu, toista kalibrointitoimenpide joitain kertoja. Jos ongelma ei vieläkään poistu, ota yhteys Teslaan.

Takaisin alkuun

 

Konepellin avaaminen virran ollessa katkaistuna

Jos Model 3 -autossa ei ole jostain syystä lainkaan 12 voltin virtaa, et voi avata etutavaratilaa kosketusnäytöstä tai mobiilisovelluksesta käsin. Avaa tällaisessa tilanteessa etutavaratila seuraavasti:

Huomautus: seuraavat toiminnot eivät avaa etutavaratilan kantta, jos Model 3 on lukittu ja siihen on kytketty 12 voltin virta.

 • Paikanna ulkoinen 12 voltin virtalähde (kuten kannettava 12 voltin käynnistyslaite).
 • Hinaussilmukan suojakansi avataan painamalla kannen oikeaa yläreunaa napakasti, kunnes se kääntyy sisäänpäin, ja vetämällä sen jälkeen varovasti esiin noussutta osaa itseäsi kohti.
  Huomautus: Valmistuspäivän mukaan hinaussilmukan suojakanteen on voitu kiinnittää joko positiivinen tai negatiivinen napa.
 • Vedä hinaussilmukasta kaksi johdinta molempien liittimien paljastamiseksi.
 • Kytke 12 voltin virransyötön positiivinen (+) kaapeli positiiviseen (+) napaan.
 • Liitä 12 voltin jännitelähteen musta negatiivinen (–) kaapeli mustaan negatiiviseen (–) napaan.
  Huomautus: ulkoisen 12 voltin jännitelähteen liittäminen näihin liittimiin vain avaa konepellin salvat. 12 voltin akkua ei voi ladata näiden napojen kautta.
 • Kytke ulkoinen virtalähde päälle (katso valmistajan ohjeet). Etutavaratilan kannen salvat avautuvat välittömästi, jolloin voit avata kannen päästäksesi etuosan tavaratilaan.
 • Irrota molemmat kaapelit, ensin musta negatiivinen (-) kaapeli.
 • Jos Model 3 vedetään hinausauton kyytiin, älä aseta hinaussilmukan suojakantta vielä paikoilleen. Muussa tapauksessa aseta hinaussilmukan suojakansi työntämällä johdot hinaussilmukan aukkoon ja kohdistamalla hinaussilmukan suojakansi paikalleen ja kääntämällä se kohdalleen.

Takaisin alkuun

 

12 voltin akun käynnistäminen kaapelilla

Varoitus: Model 3 -autoa ei voida käyttää toisen ajoneuvon apukäynnistykseen. Se voi aiheuttaa vaurioita.

Huomautus: Katso ajoneuvon valmistajan ohjeita, jos Model 3 -auton apukäynnistykseen käytetään toista ajoneuvoa. Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että käytetään ulkoista 12 voltin virtalähdettä (kuten kannettavaa apukäynnistintä).

Varoitus: Vältä muodostamasta oikosulkua käynnistäessäsi Model 3 -autoa kaapeleiden avulla. Model 3 voi vaurioitua, jos kaapelit esimerkiksi kytketään vääriin liittimiin tai ne koskettavat toisiaan.

 • Avaa konepelti.
 • Irrota huoltosuojus vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
 • Irrota matkustamon sisääntulon verhouslevy vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
 • Kytke 12 voltin virransyötön positiivinen (+) kaapeli 12 voltin akun positiiviseen (+) napaan.
  Varoitus: Model 3 -auton vahingoittumisen välttämiseksi on huolehdittava siitä, ettei positiivinen kaapeli pääse koskemaan muihin metalliosiin, kuten akun pidikkeeseen.
 • Kytke 12 voltin virransyötön negatiivinen (–) kaapeli 12 voltin akun negatiiviseen (–) napaan.
 • Kytke ulkoinen virtalähde päälle (katso valmistajan ohjeet). Herätä kosketusnäyttö koskettamalla.
  Huomautus: voi kestää useita minuutteja, ennen kuin virtaa on riittävästi kosketusnäytön käynnistämiseen.
 • Kun ulkoista 12 voltin virransyöttöä ei enää tarvita, irrota molemmat kaapelit 12 voltin akun navoista. Irrota ensin musta negatiivinen (–) kaapeli.
 • Aseta matkustamon sisääntulon verhouslevy takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 • Aseta huoltosuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 • Sulje konepelti.

Takaisin alkuun

 

Aero-pölykapselin irrottaminen ja asentaminen

Jos Model 3 -ajoneuvosi on varustettu pyöränmutterien suojilla, ne on poistettava, jotta pyöränmuttereihin päästään käsiksi.

Aero-pölykapselin irrottaminen:

 • Tartu aero-pölykapseliin tiukasti molemmin käsin.
 • Irrota kiinnikkeet vetämällä aero-pölykapselia itseäsi kohti.

Aero-pölykapselin kiinnittäminen:

 • Kohdista aero-pölykapseli paikalleen siten, että Tesla-logon T-kirjain on renkaan venttiilivarren kohdalla.
 • Painele aero-pölykapselin reunoja lujasti, kunnes pölykapseli napsahtaa kokonaan paikalleen.

Takaisin alkuun

 

Pyöränmutterien suojien irrottaminen ja asentaminen

Jos Model 3 -autosi on varustettu pyöränmutterien suojilla, ne on poistettava, jotta pyöränmuttereihin päästään käsiksi.

Irrottaaksesi pyöränmutterin suojan:

 • Työnnä pyöränmutterin suojuksen työkalun (sijaitsee hansikaslokerossa) kaareva osa Tesla-logon T-kirjaimen pohjassa olevaan reikään.
 • Ohjaa pyöränmutterin suojustyökalu niin, että se on täysin työnnetty pyöränmutterin suojan reikään.
 • Kierrä pyöränmutterin suojustyökalua siten, että kaareva osa koskettaa pyöränmutterin suojan keskikohtaa.
 • Vedä pyöränmutterin suojustyökalu lujasti pois pyörästä, kunnes pyöränmutterin suoja irtoaa.

Pyöränmutterin suojan kiinnittäminen:

 • Kohdista pyöränmutterin suoja paikalleen.
 • Paina pyöränmutterin suojaa, kunnes se napsahtaa kokonaan paikalleen.

Takaisin alkuun

 

Latausportin tilavalot

Kun autosi latausportti on auki, tilavalo ilmoittaa portin tilan vaihtamalla väriä. Se myös auttaa vianmäärityksessä siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jokin vika ilmenee. Muistutuksena sanottakoon, että latausportin valo sammuu hetken kuluttua auton lukitsemisesta (esimerkiksi jos kävelet autolle, kun se on ollut jonkin aikaa latauksessa).

Suosittelemme, että tarkkailet latausportin valon väriä hetken ennen auton luota poistumista, kun olet kytkenyt latausliittimen. Jos valo on punainen tai kellanruskea, varmista latauksen onnistuminen määrittämällä vian syy ja ratkaisemalla se.

Latausportin valon väri Merkitys Toimenpiteet

VALKOINEN – JATKUVA

(normaali toiminta)

Model 3 on valmiina ladattavaksi eikä latausliitintä ole asetettu paikalleen, tai latausportin lukitussalpa on lukitsematta ja liitin on valmis irrotettavaksi. Kytke latausliitin, jos haluat ladata auton, tai irrota se, jos lataus on valmis.

SININEN – VILKKUVA

(normaali toiminta)

Model 3 kommunikoi parhaillaan latausaseman kanssa. Ei mitään. Odota muutaman sekunnin ajan, että latausportin valo joko alkaa vilkkua vihreänä (lataa) tai palaa jatkuvasti sinisenä (lataus on varattu ja alkaa myöhemmin).

SININEN – JATKUVA

(saattaa edellyttää toimenpiteitä)

Model 3 havaitsee, että latausliitin on kytketty ja lataus on varattu alkamaan myöhempänä ajankohtana. Lataus ei juuri nyt ole käytössä. Jos haluat latauksen alkavan välittömästi, poista Scheduled Charging (Ajastettu lataus) käytöstä tai valitse Start Charging (Aloita lataus) auton kosketusnäytössä tai mobiilisovelluksessa. Jos haluat ladata ajastetusti, mitään toimenpiteitä ei vaadita. Muistutuksena sanottakoon, että Scheduled Charging (Ajastettu lataus) -toiminto muistaa sijaintisi.

VIHREÄ – VILKKUVA

(normaali toiminta)

Lataus on käynnissä. Vilkkuminen hidastuu sitä mukaa, kun Model 3 -auton akun varaus kasvaa. Ei mitään. Irrota latauskaapeli, kun lataus on valmis.

VIHREÄ – JATKUVA

(normaali toiminta)

Lataus on suoritettu. Irrota latauskaapeli, kun olet valmis aloittamaan ajon.

KELLANRUSKEA – JATKUVA

(edellyttää toimenpiteitä)

Latausliitin ei ole kunnolla kytkettynä latausporttiin. Aseta liitin uudelleen latausportin kohdalle ja työnnä sitten liitin pohjaan. Jos ongelma ei poistu, tarkista, ettei latausportissa tai -liittimessä ole vieraita esineitä. Jos vieraita esineitä ei löydy, kokeile toista latauskaapelia.

KELLANRUSKEA – VILKKUVA

(edellyttää toimenpiteitä)

Model 3 latautuu tavallista matalammalla virralla, koska latausliitin ei ole kunnolla kytkettynä latausporttiin. Aseta liitin uudelleen latausportin kohdalle ja työnnä sitten liitin pohjaan. Jos ongelma ei poistu, tarkista, ettei latausportissa tai -liittimessä ole vieraita esineitä. Jos vieraita esineitä ei löydy, kokeile toista latauskaapelia.

PUNAINEN – JATKUVA

(edellyttää toimenpiteitä)

Auto on havainnut vian. Lataus on pysäytetty tai sitä ei voi aloittaa. Tarkista vian tarkemmat tiedot kosketusnäytöstä. Jos vikatietoja ei löydy, kokeile toista latauskaapelia tai yritä nollata latausasema (tarkista latausliittimen tai seinäliittimen tilavalot, jos käytössä). Jos toinen latauskaapelikaan ei toimi, sammuta ja käynnistä ajoneuvo uudelleen kosketusnäytöstä ja yritä uudelleen.

EI VALOA

(normaali toiminta)

Model 3 on lukittu ja on ollut jonkin aikaa unitilassa. Ei mitään. Latausportin valo syttyy jälleen, kun ajoneuvon lukitus avataan tai latauskahvan painiketta painetaan.

Takaisin alkuun

 

2. sukupolven latausliittimen tilavalot

Kun autoa ladataan normaaleissa olosuhteissa, Tesla-logo syttyy toistuvasti ja punainen valo sammuu. Tunnista mahdolliset ongelmat tarkkailemalla näitä valoja.

Joissakin tapauksissa laite pitää ehkä nollata irrottamalla latausliitin ajoneuvosta tai pistorasiasta.

Vihreät merkkivalot Punainen merkkivalo Merkitys Toimenpiteet
Kaikki päällä yhden sekunnin ajan Pois Käynnistysjärjestys. Ei mitään. Latausliitin käynnistyy.
Kaikki päällä Pois Virta päällä. Latausliitin on kytkettynä ja valmiustilassa, mutta ei lataa. Varmista, että latausliitin on kytketty ajoneuvoon.
Virtaus Pois Lataus on käynnissä. Ei mitään. Latausliittimen lataustoiminto on käynnissä.
Virtaus 1 valo vilkkuu Latausvirta on laskenut ajoneuvoliittimessä havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Harkitse latausta viileämmässä ympäristössä, kuten sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Virtaus Vilkkuu kaksi kertaa Latausvirta on laskenut johtuen tunnistetusta korkeasta lämpötilasta syöttöpistokkeessa, joka liittyy latausliittimen ohjaimeen. Irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että seinästä. Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan, liitä latausliitin seinään ja sitten ajoneuvoon. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Virtaus Vilkkuu kolme kertaa Latausvirta on laskenut latausliittimen ohjaimessa havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Harkitse latausta viileämmässä ympäristössä, kuten sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Virtaus Vilkkuu neljä kertaa Latausvirta on laskenut seinäpistokkeessa havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Varmista, että pistorasia sopii lataukseen ja että pistoke on kunnolla paikallaan. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Virtaus Vilkkuu viisi kertaa Latausvirta on laskenut adapterissa havaitun vian vuoksi. Varmista, että latausliittimen adapteri on kiinnitetty asianmukaisesti.
Pois 1 valo vilkkuu Maadoitusvirhe. Sähkövirta vuotaa mahdollisesti vaarallista yhteyttä pitkin. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Pois Vilkkuu kaksi kertaa Maahäviö. Latausliitin havaitsee maadoituksen menetyksen. Varmista, että pistorasia on maadoitettu asianmukaisesti. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Pois Vilkkuu kolme kertaa Vika releessä/kontaktorissa. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Pois Vilkkuu neljä kertaa Yli- tai alijännitesuojaus. Varmista, että pistorasia sopii lataukseen ja että pistoke on kunnolla paikallaan. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Pois Vilkkuu viisi kertaa Adapterivirhe. Varmista, että latausliittimen adapteri on kiinnitetty asianmukaisesti.
Pois 6 valoa vilkkuvat Ohjausvika. Ohjaustaso on väärä. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Pois 7 valoa vilkkuvat Ohjelmistovirhe tai yhteensopimattomuus. Päivitä ajoneuvon laiteohjelmisto, jos päivitys on saatavilla. Jos päivitystä ei ole saatavilla, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Pois Päällä Virhe automaattivalvonnassa. Irrota latausliitin ajoneuvon pistorasiasta ja liitä se sitten takaisin. Jos virhe jatkuu, irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että pistorasiasta ja liitä se sitten takaisin.
Kaikki päällä 1 valo vilkkuu Lämpövirhe. Harkitse latausta viileämmässä ympäristössä, kuten sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Kaikki päällä Vilkkuu viisi kertaa Adapterivirhe. Latausvirta on rajoitettu 8 ampeeriin. Irrota latausliitin ajoneuvosta. Kytke latausliitin takaisin ajoneuvoon. Jos virhe jatkuu, irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että pistorasiasta ja kytke se sen jälkeen takaisin.
Pois Pois Virta on katkennut. Irrota latausliitin ja tarkista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Takaisin alkuun

Merkinnät: 

Jaa