Tekoäly ja robotiikka

Kehitämme ja otamme käyttöön autonomiaa laajassa mittakaavassa ajoneuvoissa, roboteissa ja muissa laitteissa. Uskomme, että kehittyneeseen tekoälyyn perustuva lähestymistapa näkemiseen ja suunnitteluun yhdessä päättelylaitteiden tehokkaan käytön kanssa on ainoa keino tuottaa kattava yleisratkaisu, joka mahdollistaa täysin itsestään ajavat ajoneuvot, kahdella jalalla kulkevat robotit ja monta muuta unelmaa.

Tesla Bot

Luo yleiskäyttöinen, täysin itsenäinen robotti, joka kulkee ongelmitta kahdella jalalla ja sopii vaarallisiin, paljon toistoa sisältäviin tai tylsiin töihin. Tämän tavoitteen saavuttamista varten on kehitettävä ohjelmistopino, joka mahdollistaa tasapainon hallinnan, reittihaun, ympäristön havainnoinnin ja fyysisen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. Haemme tiimiimme syväoppimisen, konenäön, liikeratojen suunnittelun, ohjaustekniikan, mekaniikan ja yleisen ohjelmistotekniikan osaajia ratkaisemaan hankalimpia suunnitteluhaasteitamme.

Katso mahdollisuudet

FSD-siru

Kehitä tekoälyn päättelysiruja täysin itsestään ajavaa ohjelmistoamme varten alusta alkaen huomioimalla kaikki pienen ja mikroarkkitehtuurin parannukset samalla, kun etsit keinoja piisirun suorituskyvyn parantamiseen virrankulutusta lisäämättä. Analysoi mallia elementtien sijoittelun, ajoituksen ja tehon kannalta. Kirjoita vakaita testejä ja tulostauluja toiminnan ja suorituskyvyn tarkistamiseen. Toteuta ohjaimia sirun ohjelmointia ja ohjausta varten ja tee se optimaalista suorituskykyä ja virheensietoa painottaen. Validoi lopuksi piisiru ja vie se massatuotantoon ajoneuvoissamme.

Dojo-siru

Build AI training chips to power our Dojo system. Implement bleeding-edge technology from the smallest training nodes to the multi-die training tiles. Design and architect for maximum performance, throughput and bandwidth at every granularity. Dictate physical methodology, floor-planning and other physical aspects of the chip. Develop pre-silicon verification and post-silicon validation methods to ensure functional correctness. Write compilers and drivers to optimize power and performance for our neural networks throughout the entire Dojo system. For more information about Dojo’s arithmetic formats and methods, download our latest whitepaper.

Dojo-järjestelmä

Suunnittele ja rakenna Dojo-järjestelmä mikrosirun laiteohjelmistoista aina ohjaukseen käytettyihin ohjelmisto-API-rajapintoihin asti. Käytä huipputehokasta tekniikkaa tehonsiirtoa ja jäähdytystä koskeviin ongelmiin sekä ohjaussilmukoiden ja skaalattavien valvontaohjelmistojen kirjoittamiseen. Työskentele järjestelmäsuunnittelun kaikilla osa-alueilla rajanasi vain mielikuvituksesi. Suunnittele Tesla-datakeskuksissa käytettävä seuraavan sukupolven koneoppimisjärjestelmä yhdessä asiantuntevien koneenrakennus-, lämmönsiirto- ja sähkötiimiemme kanssa. Valjasta Tesla-ajoneuvokanta yhteistyöhön kanssasi ja ota käyttöön koulutusohjelmia massiivisten tietoaineistojemme avulla ja suunnittele julkinen API-rajapinta, joka tuo Dojon kaikkien ulottuville.

Neuraaliverkot

Hyödynnä viimeisimpiä tutkimustuloksia syvien neuraaliverkkojen kouluttamiseen havainnoinnin ja ohjauksen kaltaisten ongelmien ratkaisussa. Kamerakohtaiset verkkomme analysoivat raakakuvia semanttista segmentaatiota, kohteiden havaitsemista ja monokulaarista syvyysarviointia varten. Lintuperspektiiviä käyttävät verkkomme keräävät videokuvaa kaikista kameroista ja työstävät siitä tiekaavion, staattisen infrastruktuurin ja kolmiulotteisia kohteita suoraan ylänäkymään. Verkot oppivat monimutkaisista ja monipuolisista tositilanteista, jotka saadaan iteratiivisesti ja reaaliajassa miljoonista ajoneuvoistamme ympäri maailman. Autopilot-neuraaliverkkojen täyteen koontiversioon kuuluu 48 verkkoa, joiden kouluttamiseen kuluu 70 000 GPU-tuntia 🔥. Yhdessä ne kykenevät tuottamaan 1 000 erillistä tensoria (ennustetta) jokaisella aika-askeleella.

Autonomia-algoritmit

Kehitä ydinalgoritmeja, jotka ajavat autoa luomalla erittäin tarkan esityksen ympäröivästä maailmasta ja suunnittelemalla liikeratoja siinä tilassa. Luo algoritmien avulla tarkkaa ja laaja-alaista ground truth -dataa, jossa yhdistetään auton anturitietoja tilassa ja ajassa, jotta neuraaliverkot voidaan kouluttaa ennustamaan ympäristön tilanteita. Rakenna uusimpien menetelmien avulla luotettavaa suunnittelu- ja päätöstentekojärjestelmää, joka toimii monimutkaisissa tosimaailman tilanteissa epävarmuustekijöiden häiritsemättä. Arvioi algoritmeja Teslan koko kaluston laajuudelta.

Koodin perusta

Suoritusteho, latenssi, oikeellisuus ja determinismi ovat tärkeimpiä mittareitamme koodin optimoinnissa. Rakenna Autopilot-ohjelmiston perustaa pinon alimmilta tasoilta ylöspäin integroimalla se tiiviisti mukautettuun laitteistoomme. Ota käyttöön erittäin luotettavia esilataajia ja langattomien päivitysten tuki, ja tuota mukautettuja Linux-ytimiä. Kirjoita nopeaa, muistia kuormittamatonta matalan tason koodia, jolla kerätään antureista taajaan saadut mittavat tiedot ja jaetaan ne useisiin kuluttajaprosesseihin pidentämättä keskusmuistin käyttöviivettä tai ehdyttämättä suoritinjaksojen kriittisiä toimintakoodeja. Tehosta ja suoraviivaista laskentaa useisiin järjestelmäpiireihin jaetuissa monenlaisissa laitteistojen suorittimissa.

Arviointi-infrastruktuuri

Koosta avoimen ja suljetun silmukan hardware-in-the-loop-arviointityökaluja ja infrastruktuuria laajassa mittakaavassa innovaatioiden nopeuttamiseksi, suorituskykyparannusten seuraamiseksi ja regression välttämiseksi. Hyödynnä kalustostamme saatuja anonymisoituja ominaisuusleikkeitä ja integroi ne laajoihin testipatteristoihin. Kirjoita tosimaailman ympäristöä simuloivaa koodia ja tuota erittäin realistista grafiikkaa ja muuta anturidataa, jotka syötetään Autopilot-ohjelmistoon virheiden reaaliaikaista poistamista ja automaattisia testejä varten.

Rakenna tekoälyn tulevaisuutta

Tesla käsittelee kyselysi tässä lomakkeessa annettujen tietojen perusteella Tesla Talent -ohjelman tietosuojailmoituksen mukaisesti.