Liity Cell -tiimiin

Vauhdita maailman siirtymistä kestävään energiaan

Vauhdita maailman siirtymistä kestävään energiaan

Seuraava

Tera on uusi Giga

Jotta voimme siirtyä kestävään energiaan, meidän on tuotettava entistä edullisempia sähköautoja ja energian varastointijärjestelmiä ja samalla rakennettava tehtaita nopeammin ja paljon pienemmillä investoinneilla. Avain tähän on terawattitason akkutuotanto ja huomattavasti edullisemmat akkukennot.

Teslalla me rakennamme autot ja tehtaat alusta lähtien omin voimin. Nyt teemme samoin akuille. Tule mukaan ratkaisemaan uuden sukupolven kennotekniikan, tuotannon, materiaalien, laitteiden ja toiminnan haasteita osana vertikaalisesti integroitua tiimiä.

Rakenne

Kennot ovat optimoituja mikronimittakaavan järjestelmiä, joissa tapahtuu sähkökemiallisia ja termisiä reaktiota ja joita on tarkoitus tuottaa miljoonia päivässä. Nykyaikaisissa laitoksissamme teemme prototyyppejä, validoimme niitä ja lopulta saatamme valmiit tuotteet tuotantoon. Tule mukaan kehittämään energia- ja ajoneuvosovelluksissa käytettävää tulevaisuuden kennotekniikkaa.

Valmistus

Kun suunnittelemme kennoja, yli 90 prosenttia ajatustyöstä kohdistuu tuotantojärjestelmän suunnitteluun ja skaalaamiseen. Auta meitä saavuttamaan terawattituntimittakaava uudelleen suunnittelemalla tuotantoprosessit ja laitteistojen suunnittelu yhdessä sisäisten laitteiden suunnittelu- ja valmistustiimien kanssa.

Materiaalit

Kennojen aktiivimateriaalien skaalaaminen edellyttää käsittelyjärjestelmiemme uudelleensuunnittelua koko tuotantokaaren osalta – raaka-aineiden hankinnasta kaivoksista tai kierrätystoiminnasta aina valmiin kennon anodin ja katodin valmistukseen. Tulevaisuudessa Terafactoryissa käsitellään satoja tonneja aktiivimateriaalia tunnissa, joten pienetkin säästöt energia- ja materiaalikustannuksissa sekä tehokkuudessa ovat lopulta merkittäviä. Liity mukaan parantamaan litiumin ja katodin prosessointia ja edullisen energiatiheän piin skaalautumista anodikäyttöön.

Varusteet

Rakenna Terafactoryidemme uudet elektrodien ja kennojen tuotantolaitteemme. Ole mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maailman parasta nopeaa ja jatkuvatoimista tarkkuustuotantolaitteistoa tiiviissä yhteistyössä tuotekehitys- ja tuotantotiimiemme kanssa.

Toiminnot

Kennotehtaat edellyttävät, että materiaalien, koneiden, tilojen ja menetelmien ominaisuudet ovat tarkasti määritellyissä rajoissa, jotta ne voivat tuottaa laadukkaita kennoja suurella tuotantonopeudella. Ole mukana luomassa uusia tehtaita ja tuotteita jokaisessa vaiheessa: konseptointi, suunnittelu, laitteistojen asentaminen, integraatio, tuotannon kasvattaminen ja massatuotanto.

Osallistu suunnitelman tekemiseen ja toteutukseen:

Liity Cell -tiimiin