Back to list

Shintanjin, South Korea

  • Supercharger
504 Sintanjin-ro Daedeok-gu 34335

Driving Directions

Charging
6 Superchargers, available 24/7, up to 250kW
6 Superchargers, available 24/7, up to 115kW

Amenities