Nanjing-Xinjiekou-Deji Plaza

Retour à la liste

Nanjing-Xinjiekou-Deji Plaza

  • STORE
Unit C165, B1, Deji Plaza No. 18 Zhong Shan Road Nanjing

中国南京市中山路18号德基广场地下一楼C165单元

Assistance routière d'urgence 400 910 0707

Heures de vente
Monday - Sunday 10:00am - 10:00pm

Nanjing-Xinjiekou-Deji Plaza