Retour à la liste

Tesla Centre Reading

  • Magasins
  • Service Center
Tesla Centre Reading 160 Basingstoke Rd Tesla Reading RG2 0HJ Reading
United Kingdom

Trajet

Heures d'ouverture du Store
Lundi 10:00 - 17:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 11:00 - 19:00
Vendredi 10:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 17:00
Dimanche 10:00 - 16:00

Heures de service
Lundi 08:00 - 16:30
Mardi 08:00 - 16:30
Mercredi 08:00 - 16:30
Jeudi 08:00 - 16:30
Vendredi 08:00 - 16:30
Samedi 08:00 - 00:00
fermé le Dimanche

Restrooms
Tesla Service Lounge