Retour à la liste

Tesla Centre - Tottenham

  • Magasins
  • Service Center
Tesla Centre - Tottenham Unit 3 Ravenside Retail Park N18 3HA London
United Kingdom

Magasin +44 (0) 1628 450 660

E-mail du Store
uk_sales@tesla.com

E-mail de service
London_service@tesla.com

Heures d'ouverture du Store
Lundi 10:00 - 17:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 10:00 - 17:00
Vendredi 10:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 17:00
Dimanche 10:00 - 16:00

Heures de service
Lundi 08:00 - 17:00
Mardi 08:00 - 17:00
Mercredi 08:00 - 17:00
Jeudi 08:00 - 17:00
Vendredi 08:00 - 17:00
Samedi 08:00 - 17:00
fermé le Dimanche