Partneri za punjenje

Sklapamo partnerstva s hotelima, restoranima, trgovačkim centrima i odmaralištima kako bi punjenje po putu i po dolasku na odredište bilo jednostavno kao punjenje kod kuće. Naše partnerske lokacije vidljive su na kartama punjenja na web-stranici kompanije Tesla i u navigaciji u vozilu. Pošaljite nam podatke o lokaciji za punjenje koju vi preporučujete.

Predložite lokaciju za punjenje

U nastavku navedite informacije o lokaciji za punjenje koju vi preporučujete i Teslin tim za punjenje će je provjeriti.

Pojedinosti za kontakt

Predložene lokacije za punjenje

Instalacija sustava za punjenje na odredištu

Procjenu instalacije dvije ili više Teslinih Wall Connectora mora izvršiti kvalificirana tvrtka u suradnji s ovlaštenim električarem. Voditelj projekata kompanije Tesla osigurat će cjenovno pristupačnu i tehnički ispravnu instalaciju.

Pronađite električara