Podrška

Uklanjanje poteškoća na Wall Connectoru 3. generacije

Wall Connectori 3. generacije mogu se prepoznati po broju dijela na bočnoj naljepnici koji je prikazan kao TPN: 1529455-##-#. Kupci bi trebali fotografirati bočnu naljepnicu za svoju evidenciju.

Za uklanjanje poteškoća na Wall Connectoru 3. generacije bit će vam potreban vodič za brzi početak, pametni telefon i pristup Wall Connectoru.Povezivanje Wall Connectora s Wi-Fi mrežom

Wall Connectori 3. generacije automatski primaju ažuriranja ugrađenog softvera kad su povezani s Wi-Fi mrežom. Prvi korak pri uklanjanju poteškoća jest osigurati da je Wall Connector 3. generacije povezan s lokalnom Wi-Fi mrežom kako bi mogao preuzeti najnovije ažuriranje ugrađenog softvera za najbolje performanse i najnovije značajke.


1. korak: na Wall Connectoru zadajte nalog za emitiranje Wi-Fi signala.

Pritisnite i držite pet sekundi gumb na ručki kabela kako biste zadali nalog za emitiranje Wi-Fi signala na Wall Connectoru.


2. korak: provjerite emitira li Wall Connector signal.

Prilikom napajanja ili ako se gumb na ručki kabela drži pritisnut pet sekundi, na Wall Connectoru će treperiti zeleno LED svjetlo i Wall Connector će emitirati vlastiti Wi-Fi signal s pristupnom točkom 15 minuta.


3. korak: uz pomoć telefona potražite i odaberite Wi-Fi mrežu Wall Connectora.

Pronađite i odaberite Wi-Fi mrežu Wall Connectora pod nazivom TeslaWallConnector_XXXXXX kako biste povezali svoj telefon, tablet ili prijenosno računalo s Wall Connectorom.

Ako se mreža Wall Connectora ne prikaže, prebacite kontrolnu sklopku iz uključenog u isključeni položaj za Wall Connector, a zatim je ponovno uključite.


4. korak: povežite se s Wi-Fi mrežom Wall Connectora.

Unesite 12-znamenkastu lozinku s prednje strane vodiča za brzi početak Wall Connectora kako biste svoj telefon ili neki drugi uređaj povezali s Wall Connectorom.


5. korak: skenirajte QR kod fotoaparatom telefona ili unesite IP adresu koja se prikazuje ispod njega u bilo koji web-preglednik.

Dok ste povezani na Wi-Fi mrežu Wall Connectora, fotoaparatom telefona skenirajte QR kod ili unesite IP adresu http://192.168.92.1 u svoj web-preglednik kako biste postavili Wall Connector i povezali ga s lokalnom Wi-Fi mrežom.


6. korak: povežite se sa svojom Wi-Fi mrežom kako biste dovršili postavljanje Wall Connectora.

Potom odaberite kućnu Wi-Fi mrežu. Od vas će se zatražiti da unesete lozinku. Nakon što se povežete s kućnom Wi-Fi mrežom, prikazat će se potvrda da je Wall Connector uspješno postavljen i spreman za punjenje.

Napomena: Wall Connector podržava Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Wall Connector trenutno ne podržava mrežu od 5,0 GHz.

Natrag na vrh


Izvanmrežna ažuriranja ugrađenog softvera

Najbolji način za redovno ažuriranje Wall Connectora jest povezivanje s lokalnom Wi-Fi mrežom. Ako to nije moguće, nadogradnje ugrađenog softvera mogu se ručno instalirati primjenom sljedećih koraka:

1. korak: preuzmite datoteku ugrađenog softvera.

Spremite datoteku lokalno na uređaj koji ćete koristiti za povezivanje s Wall Connectorom. Preporučujemo upotrebu prijenosnog računala, pametnog telefona ili tableta. Preuzmite sljedeću datoteku:

Firmware 22.7.0


2. korak: povežite se s Wi-Fi pristupnom točkom Wall Connectora.

Slijedite standardne upute za puštanje u pogon kako biste se povezali s Wi-Fi pristupnom točkom Wall Connectora. Pojedinosti o nazivu mreže (SSID) i lozinci (WPA2) potražite u vodiču za brzi početak koji vam je isporučen s Wall Connectorom.

Ako vodič za brzi početak nije dostupan, za pomoć pošaljite e-mail na adresu chargingsupportemea@tesla.com s dokazom o kupnji i serijskim brojem.


3. korak: idite na stranicu za nadogradnju.

Nakon povezivanja s pristupnom točkom Wall Connectora upotrijebite web-preglednik i idite na adresu http://192.168.92.1/service.


4. korak: instalirajte datoteku s ugrađenim softverom.

Odaberite opciju „odaberi datoteku” pa prenesite datoteku s ugrađenim softverom za Wall Connector. Kliknite „preuzmi” i pričekajte do jedne minute.


5. korak: potvrdite ažuriranje ugrađenog softvera.

Ako se ručno ažuriranje ugrađenog softvera uspješno provede, prikazuje se poruka „uspješno provedeno”. Wall Connector će se možda ponovno pokrenuti.

Ako se prikaže poruka „neuspjelo”, isključite pa ponovno uključite Wall Connector okretanjem kontrolne sklopke u isključeni i nazad u uključeni položaj, a zatim pokušajte ponovno preuzeti ažuriranje ugrađenog softvera.

Natrag na vrh

Kodovi pogrešaka za uklanjanje poteškoća na Wall Connectoru

U tablici u nastavku prikazani su uobičajeni kodovi pogrešaka s pripadajućim rješenjima. Uz pomoć tih kodova dijagnosticirajte problem s Wall Connectorom.

Svi kodovi koji trepere crveno imaju stanku od jedne sekunde između svakog uključivanja.
Status lampice Problem Rješenje
Lampica ne svijetli Problem s napajanjem, punjenje je onemogućeno Provjerite je li uključeno napajanje. Ako se problem i dalje javlja, neka električar ukloni Wall Connector s kontrolne kutije i multimetrom provjeri ima li napona na priključnom bloku. Zabilježite izmjerene vrijednosti napona:
  1. Između voda 1 i voda 2
  2. Između voda 1 i uzemljenja
  3. Između voda 2 i uzemljenja
Stalno svijetli crveno Interna greška, punjenje je onemogućeno Isključite kontrolnu sklopku, pričekajte 5 sekundi pa je ponovno uključite. Ako kontrolna lampica i dalje svijetli crveno, zabilježite broj dijela i serijski broj pa se obratite kompaniji Tesla.
Jednom zatreperi crveno

Greška uzemljenja i prekid strujnog kruga zbog nesigurnog strujnog puta, punjenje je onemogućeno.

Pregledajte ima li oštećenja ili znakova ulaska vode na ručki, kabelu, Wall Connectoru ili priključku za punjenje vozila. Neka električar provjeri je li uzemljenje pravilno spojeno na žicu vodiča u tom ogranku strujnog kruga.

Dvaput zatreperi crveno

Kvar osiguranja uzemljenja, otkriven je visok otpor uzemljenja, punjenje je onemogućeno.

Provjerite je li Wall Connector pravilno uzemljen. Priključak uzemljenja mora biti priključen na uzvodno napajanje kako bi ispravno radio. Provjerite sve fizičke veze, uključujući priključke kontrolne kutije, razvodne ploče i razvodne kutije. Kod napajanja u stambenim građevinama, provjerite spoj između uzemljenja i nule na glavnoj ploči. Ako je priključen na pretvarač za snižavanje napona, obratite se proizvođaču pretvarača i od njega zatražite upute za spajanje uzemljenja.

Triput zatreperi crveno

Otkrivena je visoka temperatura; punjenje je ograničeno ili onemogućeno

Povežite Wall Connector s Wi-Fi mrežom kako bi se ugrađeni softver mogao ažurirati na najnoviju verziju.

Provjerite jesu li prednja ploča ili ručka kabela previše tople. Neka električar ukloni Wall Connector s kontrolne kutije i provjeri jesu li korišteni vodiči ispravnih dimenzija i je li priključni blok zategnut na zadani zatezni moment.

Triput zatreperi crveno i postaje zeleno

Otkrivena je visoka temperatura; punjenje je ograničeno

Vrijednost napona kod punjenja smanjena je zbog visokih temperatura.

Povežite Wall Connector s Wi-Fi mrežom kako bi se ugrađeni softver mogao ažurirati na najnoviju verziju.

Četiri puta zatreperi crveno

Internetska veza je prekinuta i mrežne su značajke onemogućene

Provjerite ima li predmeta koji bi mogli ometati Wi-Fi signal na tom području. Potvrdite radi li lokalni Wi-Fi ruter. Ako je lozinka za Wi-Fi mrežu nedavno promijenjena, slijedite postupak puštanja u pogon na vašem mobilnom uređaju kako biste ažurirali postavke Wi-Fi mreže.

Pet puta zatreperi crveno

Problem komunikacije pri dijeljenju energije, punjenje je slabije

Provjerite ima li predmeta koji bi mogli ometati Wi-Fi signal na tom području. Slijedite postupak puštanja u pogon na svom mobilnom uređaju kako biste ponovno povezali Wall Connectore za dijeljenje napajanja.

Šest puta zatreperi

Otkriven je prejaki napon ili je mreža loše kvalitete, punjenje je onemogućeno

Provjerite iznosi li nazivna vrijednost napajanja 200 - 240 volti. Ako se problem i dalje javlja, neka električar ukloni Wall Connector s kontrolne kutije i multimetrom provjeri je li izmjerena vrijednost napona u očekivanim vrijednostima na priključnom bloku. Zabilježite izmjerene vrijednosti napona:

  1. Između voda 1 i voda 2
  2. Između voda 1 i uzemljenja
  3. Između voda 2 i uzemljenja
Sedam puta zatreperi crveno

Otkrivena je prekomjerna struja vozila

Smanjite trenutnu postavku punjenja na vozilu. Ako se problem i dalje javlja, a proizvođač priključenog vozila je Tesla, zabilježite VIN i približno vrijeme pojave kvara te se obratite kompaniji Tesla. Ako Tesla nije proizvođač vozila, obratite se proizvođaču vozila.

Saznajte više o instalacijama Wall Connectora ili o tome kako zamijeniti Wall Connector.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se korisničkoj podršci.

Natrag na vrh

Dodatni resursi


Natrag na vrh

PODIJELI