Natrag na popis

Villa Batalha Hotel

248 Hotel Villa Batalha, Rua D. Duarte I, 2440-415 Batalha
Portugal

Upute za vožnju

http://www.hotelvillabatalha.com/

Nevažeći telefonski +351244240400
Pomoć na cesti 30 880 5628

Punjenje
2 Tesla priključnica, dostupne non-stop, snage do 22kW
Dostupno za kupce. Obratite se na recepciju.