Razumijevanje statistike punjenja

Statistika punjenja u aplikaciji Tesla pomaže vam da shvatite kako se vaše vozilo ponaša prilikom punjenja i kako je to povezano sa vašom ukupnom potrošnjom i uštedom koju možete ostvariti punjenjem vozila Tesla.

Napomena: da biste mogli pristupiti ovoj značajci, na vozilu mora biti instalirana verzija softvera 2021.44.25 ili novija i potrebna vam je verzija aplikacije Tesla 4.5.1 ili novija, a morate biti i vlasnik računa za vozilo.

Povijest punjenja

U aplikaciji Tesla odaberite opciju „Statistika punjenja”. Pregledajte mjesečni ili godišnji pregled svih punjenja vozila, koji uključuje količinu energije utrošenu na punjenje (u kWh) i procijenjenu potrošnju vozila za izračun troškova punjenja. Za prikaz ukupne energije utrošene na punjenje i potrošnju za neki određeni dan, dodirnite i držite željeni dan na grafikonu. Možete provjeriti i postotak ukupnih troškova za punjenje vozila prema vrsti lokacije za punjenje. Trenutačno vrsta lokacije za punjenje obuhvaća sljedeće stavke:

Punjenje kod kuće

Troškovi punjenja kod kuće izračunavaju se prema cijeni i tarifi za komunalne usluge koju postavite u aplikaciji za sva punjenja kod kuće.


Supercharger

Troškovi supercharginga, koji su vidljivi među podacima o naplaćenom punjenju za vozilo Tesla tijekom određenog razdoblja.


Posao

Prema zadanim postavkama, troškovi punjenja na poslu izračunavaju se na temelju prosječne cijene električne energije za vašu regiju. Isto tako, možete izričito zadati prilagođenu cijenu ili je postaviti na nulu ako vam je na poslu dostupno besplatno punjenje električnog vozila (EV).


Drugo

Stavka Drugo obuhvaća trošak i cijenu za sva ostala punjenja na lokacijama izvan vašeg doma ili posla te na drugim stanicama za punjenje koje nisu Tesla Supercharger. Prema zadanim postavkama, stavka Drugo izračunava se primjenom prosječne cijene električne energije u vašoj regiji. Cijenu jednostavno možete ažurirati prema vlastitim procjenama za punjenje na drugim lokacijama.


Uštede benzina

Podaci o uštedi ostvarenoj na gorivu dobiveni su usporedbom troškova punjenja za vaše vozilo Tesla i prosječnih troškova za benzin za vozila sa benzinskim motorom usporedivih karakteristika. Ukupna potrošnja za punjenje izračunava se prema sljedećoj formuli:

ukupni troškovi za punjenje = trošak punjenja kod kuće + trošak punjenja na Superchargerima + trošak punjenja na drugim lokacijama

Ušteda ostvarena na gorivu procijenjen je iznos novca koji štedite ako vozite Teslu u odnosu na vozilo na benzinski motor usporedivih karakteristika. Ušteda ostvarena na gorivu izračunava se prema sljedećoj formuli:

ušteda ostvarena na gorivu = cijena za potrošeno gorivo s benzinskim vozilom – ukupno potrošeno na punjenje

*Uz Teslinu pretpostavku da potrošnja vozila s benzinskim motorom istih performansi iznosi 9,8 km po litri za Model S, 12,8 km po litri za Model 3, 9,4 km po litri za Model X i 10,6 km po litri za Model Y.

Cijena

Dostupan vam je pregled prosječne cijene po kWh za sve vrste lokacija za punjenje za vaše vozilo.

Često je punjenje Tesle kod kuće najjeftinija opcija, a uštede možete povećati ako se prebacite na tarifu s nižom cijenom struje u određeno doba dana, koja je posebno prikladna za punjenje električnih vozila (EV), a ako je dostupna u vašoj regiji.

Postavka troškova punjenja

Za točan uvid u svoju uštedu i troškove postavite troškove punjenja za sve lokacije za punjenje: Kod kuće, Na poslu i Drugo.

Za punjenje kod kuće

Ako želite zadati tarifu za punjenje kod kuće, možete odabrati tarifu s našeg popisa ili ručno unijeti tarifu koja je prilagođena vašim potrebama.

Da biste odabrali tarifu s našeg popisa, učinite sljedeće:

 1. Dodirnite „Komunalne usluge”.
 2. Dodirnite „Tarifa”.
 3. Dodirnite „Spremi”.

Ako želite ručno zadati tarifu, učinite sljedeće:

 1. Dodirnite stavku „Više opcija”.
 2. Dodirnite „Prilagođena tarifa”.
 3. Unesite naziv svog pružatelja komunalnih usluga i naziv tarife.
 4. Odaberite „Vrijeme upotrebe” ili „Godišnja doba”, ovisno o tome kako su strukturirane cijene unutar vaše tarife.
 5. Ako se za formirane cijene unutar tarife upotrebljava „Vrijeme upotrebe”, dodirnite opciju „tarife za određena razdoblja” i povucite klizač kako biste uredili vremenska razdoblja. Dodirnite opciju „Dodaj vremensko razdoblje” ako želite dodati novo razdoblje. Podržano je više vremenskih razdoblja u kojima je velika potražnja. Ponovite istu radnju za vikende.
 6. Ako vaša tarifa za obračun upotrebljava godišnja doba, postavite godišnje doba rabeći ručice. Upotrijebite „+” za dodavanje ili „–” za uklanjanje godišnjih doba. Trenutačno su podržana do tri godišnja doba. Unesite cijene za aktualno godišnje doba. Možete postaviti jedinstvenu kupovnu i prodajnu cijenu za svako razdoblje, ovisno o vašem tarifnom paketu.
 7. Ponovite korake 5 i 6 kako bi se obračunala sva vremenska razdoblja i godišnja doba.
 8. Pregledajte zaslon sa sažetkom, a zatim dodirnite „Spremi”.

Za punjenje na poslu

Prema zadanim postavkama, za punjenje na poslu koriste se zadane tarife na temelju prosječne cijene električne energije u određenoj regiji. Ovu vrijednost možete prilagoditi tako da odgovara vašem iskustvu i procijenjenoj cijeni po kWh. Ako na poslu možete besplatno puniti električno vozilo (EV), prilagođenu tarifu postavite na nulu.

Za druge lokacije

Prema zadanim postavkama, za punjenje na drugim lokacijama koriste se zadane tarife na temelju prosječne cijene električne energije u određenoj regiji. To možete promijeniti uređivanjem prilagođene tarife kako bi vam se prikazivala točnija cijena punjenja po kWh za one lokacije na kojima najčešće punite.

Vrijeme upotrebe kod kuće

Ukupnu potrošnju električne energije za punjenja kod kuće možete prikazati u % ili kWh prema odabranoj tarifi: za razdoblja niže, srednje i više tarife.

Ako želite optimizirati ukupnu potrošnju, vozilo radije punite tijekom razdoblja niže tarife.

Česta pitanja
Česta pitanja Prikaži sve Sakrij sve