Oslo-Skøyen

Torna all'elenco

Oslo-Skøyen

  • Store
  • Centro assistenza
Drammensveien 130 277 Oslo
Norway

Indicazioni stradali Telefono +47 21 51 40 00
Tesla Support +47 23 96 02 85

Email
Salgsavdeling: skoyen_sales@tesla.com
Service og delelager: skoyenservice@tesla.com

Orari vendite
Monday - Friday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 15:00

Orario assistenza
Monday - Friday 07:00 - 17:00

Oslo-Skøyen