Oslo-Skøyen

一覧に戻る

Oslo-Skøyen

  • ストア
  • サービスセンター
Drammensveien 130 277 Oslo
Norway

ナビ 電話 +47 21 51 40 00
Tesla Support +47 23 96 02 85

メール
Salgsavdeling: skoyen_sales@tesla.com
Service og delelager: skoyenservice@tesla.com

営業時間
Monday - Friday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 15:00

営業時間
Monday - Friday 07:00 - 19:00

Oslo-Skøyen