Shenzhen-O'Plaza

一覧に戻る

Shenzhen-O'Plaza

  • ストア
O'Plaza L1-53 Baishi Road Shenzhen

深圳市南山区白石路东8号欢乐海岸购物中心L-056单元

ナビ 営業 +86 0755-32980970

営業時間
Monday to Sunday, 10:00 am - 10:00 pm

Shenzhen-O'Plaza