Glasshytta Spiseri

목록으로 돌아가기

Glasshytta Spiseri

Riksveg 2 3960 , 2240 Magnor, Norway 2240 Magnor
Norway

운전 경로

http://www.glasshyttaspiseri.no/

전화 +47 93841436
Tesla 지원 +47 23 96 02 85

충전
1 Tesla Connector, up to 11kW.
Available to the public. Self park.

Glasshytta Spiseri