Qingdao - Jinmao Bay Supercharger

목록으로 돌아가기

Qingdao - Jinmao Bay Supercharger

  • 수퍼차저
No.25 Sichuan Rd Shinan District Qingdao

青岛市市南区四川路25号

운전 경로 긴급 출동 서비스 400 910 0707

충전
2 최대 120kW로 연중 무휴 이용 가능한 수퍼차저

Restrooms
Jinmao Bay Sales Center

편의시설
Chengxin Restaurant
Xinfengyuan Sea food Restaurant

Qingdao - Jinmao Bay Supercharger