Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger

목록으로 돌아가기

Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger

  • 수퍼차저
No.2302 East Zone of 668 West, Huangpu Avenue Guangzhou, Guangdong Guangzhou

운전 경로 긴급 출동 서비스 400 910 0707

충전
10 최대 120kW로 연중 무휴 이용 가능한 수퍼차저

Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger