Support

Power Sharing met de Gen 3 Wall Connector

Power Sharing is een firmwarefunctie waarmee maximaal zes Gen 3 Wall Connectors stroom kunnen delen en meerdere voertuigen tegelijk kunnen opladen. Het laadvermogen wordt intelligent verdeeld over meerdere Wall Connectors om de oplaadtijd voor elk voertuig te minimaliseren en de energiedoorvoer te verhogen, terwijl er altijd bij wordt voorkomen dat de limieten van de elektrische installatie worden overschreden.

 • Overzicht Power Sharing
 • Configuratie
 • Probleemoplossing
 • Veelgestelde vragen
 • Aanvullende informatie


 • Overzicht Power Sharing

  Wat doet Power Sharing precies?

  Door het beschikbare vermogen op een bepaald circuit intelligent te beheren, kan één enkel elektrisch circuit meerdere Gen 3 Wall Connectors van stroom voorzien en er tegelijkertijd voor zorgen dat uw elektrische voertuigen voldoende worden opgeladen.

  Hoe werkt het?

  Power Sharing beheert de totale hoeveelheid stroom die wordt gebruikt door meerdere via wifi met elkaar verbonden Gen 3 Wall Connectors. Bij elk Power Sharing-systeem is er altijd één Gen 3 Wall Connector die als "leider" wordt beschouwd. Eventuele extra Gen 3 Wall Connectors worden beschouwd als "volgers". De leider bepaalt hoeveel elektrische stroom elke volger op een bepaald moment krijgt toegewezen.

  Waarom zou Power Sharing voor u als eigenaar van een Gen 3 Wall Connector een uitkomst kunnen zijn?

  Deze functionaliteit is ideaal voor huishoudens die meer dan één elektrisch voertuig tegelijkertijd willen kunnen opladen, maar mogelijk niet genoeg stroom hebben voor meerdere elektrische circuits.

  Terug naar boven


  Configuratie

  Overweeg om een door Tesla gecertificeerde elektricien in te huren wanneer u Wall Connectors wilt laten installeren in een Power Sharing-netwerk. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Gen 3 Wall Connector voor meer informatie over de fysieke installatie.

  Stap 1: Identificeer en configureer de leidende Wall Connector.

  Eén Wall Connector wordt aangewezen als leider en zorgt voor de configuratie en aansturing van alle volgers. Installeer en configureer eerst de leider. Volg de procedure om verbinding te maken met het wifi-netwerk van de leider om de verbinding met de leider te activeren en deze te configureren.

  Opmerking: Power Sharing met maximaal 6 Wall Connectors is alleen beschikbaar op firmwareversie 21.36.6 of hoger. Download het nieuwste firmwarebestand.

  Stap 2: Voeg maximaal vijf extra volgers toe vanaf de leidende Wall Connector.

  Klik op de Power Sharing-kaart in de activeringsinterface en voeg om een Power Sharing-netwerk op te zetten extra Wall Connectors toe door ze draadloos te koppelen aan de leider. Momenteel kunnen maximaal vijf Wall Connectors als volger worden gekoppeld aan één leidende unit om een Power Sharing-netwerk van in totaal zes Wall Connectors te verkrijgen.

  Opmerking: Bij het koppelen van volgers wordt de leider opnieuw opgestart en wordt de wifi-verbinding verbroken. Als uw verbinding niet automatisch wordt hersteld, controleer dan of u nog steeds verbinding hebt met het wifi-netwerk van de leider en vernieuw de pagina.

  Stap 3: Stel netwerklimieten in.

  Zodra alle volgers zijn toegevoegd, stelt u de netwerklimiet in. Dit is de totale stroom die op intelligente wijze wordt verdeeld over alle units waarmee voertuigen worden opgeladen.

  De minimale stroomlimiet is 6 ampère per Wall Connector. Een netwerk met zes units heeft een minimumlimiet van 36 ampère.

  De maximale netwerklimiet is de som van de waarden op het typeplaatje van alle units in het netwerk, minus één ampère. Een netwerk van zes eenfasige Wall Connectors kan een maximale netwerklimiet van 287 ampère hebben. Als in dat geval 288 ampère of meer aan elektriciteit beschikbaar is, kunnen alle units op vol vermogen laden en is Power Sharing niet nodig. Raadpleeg uw elektricien voor meer informatie over de maximale netwerklimiet.

  Opmerking: in het geval dat uw leider en volgers verschillende stroomonderbrekers hebben, moet u met elk van de volgers met een andere stroomonderbreker afzonderlijk via wifi verbinding maken om de juiste stroomonderbrekerlimiet in te stellen.

  Voorbeeld: bij een netwerk van vier Wall Connectors waarbij de leidende Wall Connector een stroomonderbreker van 60 A heeft en de volgende Wall Connectors een stroomonderbreker van respectievelijk 60 A, 50 A en 20 A hebben, maakt u afzonderlijk verbinding met de twee laatstgenoemde Wall Connectors om de maximale stroomsterkte ervan in te stellen via de activeringsinterface. Volg hiervoor de procedure om verbinding te maken met het wifi-netwerk van de leider.

  Stap 4: Schakel het Power Sharing-netwerk in.

  Zodra uw Power Sharing-netwerk volledig is geconfigureerd (volgers gekoppeld en netwerklimiet ingesteld), kunt u het netwerk inschakelen.

  Opmerking: Geen enkele unit in het netwerk kan een aangesloten voertuig opladen als Power Sharing niet is ingeschakeld.

  Terug naar boven


  Probleemoplossing

  Als u problemen ondervindt met een Power Sharing-netwerk, wordt dit meestal veroorzaakt door het wegvallen van de communicatie tussen de leider en de volgers. Dit kan komen door het wegvallen van vermogen (een van de als volger geïnstalleerde Wall Connectors is verwijderd, er is een stroomonderbreker geactiveerd, enz.) of door het wegvallen van de wifi-communicatie.

  Als een van de Wall Connectors van een Power Sharing-netwerk niet beschikbaar is, leveren de andere Wall Connectors van het netwerk minder vermogen om overschrijding van de maximale stroomsterkte te voorkomen. Maak als de communicatie is weggevallen verbinding met de leider en volg de configuratieprocedure. Hierbij ziet u welke units in het netwerk niet beschikbaar zijn.

  Aanbevolen stappen om communicatieproblemen op te lossen:

  • Controleer of alle Wall Connectors zijn ingeschakeld.

  • Als uw Wall Connectors zijn verbonden met het wifi-thuisnetwerk, zorg er dan voor dat de signaalsterkte tussen de Wall Connectors en het wifi-thuisnetwerk voldoende is. Dit kunt u controleren door te kijken naar de signaalsterkte in de configuratiewizard van de leider.

   Dit is belangrijk voor de stabiliteit van het Power Sharing-systeem, aangezien pogingen om opnieuw verbinding te maken en verwisselingen van kanaal het netwerk tijdelijk zullen onderbreken. Als uw wifi-thuisnetwerk een instabiel signaal heeft, moet de leider regelmatig opnieuw verbinding maken met het netwerk, waardoor de verbinding met de volgers kort wordt verstoord.

  • Controleer of het wifi-thuisnetwerk zich niet op een druk kanaal bevindt. De meeste wifi-apparatuur zal automatisch van kanaal verwisselen bij instabiliteit, maar er kunnen handmatige aanpassingen nodig zijn. Alle Wall Connectors in een Power Sharing-netwerk werken op hetzelfde wifi-kanaal als het thuisnetwerk.

  • Schakel de Wall Connectors uit en weer in door de stroomonderbreker te resetten.

  • Als een volger is verwijderd of vervangen, verwijder deze dan vanaf de leider uit het Power Sharing-netwerk.

  In zeldzame gevallen kunnen problemen met Power Sharing ook worden veroorzaakt door de activering van een stroomonderbreker. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat de stroomlimiet van elke unit correct is ingesteld.

  Terug naar boven


  Veelgestelde vragen

  Kunnen in een Power Sharing-netwerk Tesla Wall Connectors aan andere oplaadpunten voor elektrische voertuigen worden gekoppeld?

  Nee. Power Sharing is alleen mogelijk met Tesla Gen 3 Wall Connectors.

  Kan ik Gen 2 en Gen 3 Wall Connectors combineren in een Power Sharing-netwerk?

  Nee. Deze configuratie is momenteel niet mogelijk.

  Is een internetverbinding en/of wifi netwerk vereist om Power Sharing te kunnen gebruiken?

  Nee. Power Sharing kan volledig offline werken, zonder externe connectiviteit. Een wifi-verbinding is wel vereist om firmware-updates en nieuwe functies te kunnen installeren en geavanceerde ondersteuning te kunnen gebruiken.

  De beschikbare laadstroom voor mijn auto verandert voortdurend. Is dit normaal?

  Ja. Power Sharing werkt door alle beschikbare stroom zo efficiënt mogelijk te verdelen op basis van de werkelijke stroom die door elk voertuig wordt gevraagd.

  Terug naar boven


  Aanvullende informatie


  Terug naar boven

  Delen