Ondersteuning Model 3

Software-updates

Draadloze software-updates introduceren nieuwe functies en verbeteren bestaande functionaliteit om de Model 3 in de loop van de tijd nog veiliger en capabeler te maken.

Zodra een software-update beschikbaar is, ontvangt u een melding op uw touchscreen en via uw Tesla-app, waarbij de verwachte installatietijd wordt aangegeven. U kunt de update onmiddellijk installeren of de installatie op een later tijdstip plannen. Uw Model 3 zal tijdens de update niet reageren, dus wij raden u aan een tijd te kiezen waarop u niet hoeft te rijden.

Opmerking: u kunt ook op elk moment op het alarmklokje boven in het touchscreen tikken om de update-informatie opnieuw te bekijken. 

Bekijk uw interieur

Rijden

Uw Model 3 is altijd klaar voor vertrek Als u uw telefoonsleutel of sleutelkaart bij u draagt, hoeft u slechts uw voet op het rempedaal te houden en de schakelhendel rechts van het stuurwiel in de rijversnelling te zetten om weg te rijden. Om de auto in de parkeerstand te zetten, drukt u op de zilverkleurige knop aan het uiteinde van de schakelhendel. Na het parkeren hoeft u slechts uit te stappen en uw telefoonsleutel of sleutelkaart mee te nemen – de auto wordt automatisch uitgeschakeld. 

De portieren openen

Om de portieren van binnenuit te openen, drukt u op de knop aan de bovenkant van de portiergreep in het interieur.

De voorportieren zijn tevens voorzien van een handmatige ontgrendeling die kan worden gebruikt in het onwaarschijnlijke geval dat de Model 3 geen elektrische voeding heeft. De handmatige vergrendeling mag niet routinematig worden gebruikt, omdat bij voortdurend gebruik de raamlijst kan worden beschadigd. 

Gebruikershandleiding

De handleiding van de Model 3 openen op het touchscreen. Ga naar "Settings" en tik vervolgens op "Service" om de handleiding weer te geven. U kunt ook de handleiding van de oplaadkabel bekijken voor extra informatie over de auto en het opladen.  

Climate control

Tik op het ventilatorpictogram om de instellingen van de climate control te wijzigen. Stel de ventilatie, luchtsnelheid, temperatuur en andere functies in vanuit het centrale menu. Als de ventilatieopeningen voorin zijn geselecteerd, worden rasters weergegeven waarmee u de luchtstroom kunt aanpassen. Tik op de luchtstroompictogrammen om te schakelen tussen een enkele of dubbele luchtstroom. Versleep de pictogrammen om de richting van de luchtstroom te bepalen.

Opmerkingen: de ventilatieopeningen achterin moeten met de hand worden bediend.

De console openen en uw telefoon opladen

De middenconsole van de Model 3 bevat twee opbergvakken en twee oplaadaansluitingen. De premium console, indien aanwezig, bevat daarnaast twee extra USB-poorten aan de achterzijde.

Opbergvak in armsteun: zet de armsteun omhoog om een groot opbergvak en een 12V-aansluiting toegankelijk te maken. Druk de armsteun omlaag om het vak te sluiten.

Opbergvak voorin: het opbergvak voorin wordt afgedekt door twee panelen. Open het opbergvak door licht op een van de zijden van de naad tussen de panelen te drukken. Het paneel onder het touchscreen dient als telefoonhouder, die u ook omhoog kunt zetten om toegang te krijgen tot de USB-poorten voorin. Druk het paneel voorzichtig omlaag om het opbergvak te sluiten. 

Telefoonsleutel en sleutelkaart

Telefoonsleutel

Als u een mobiele telefoon als telefoonsleutel aan uw Model 3 koppelt, kunt u de auto ontgrendelen wanneer u deze telefoon bij u draagt. Wij raden u aan hoofdzakelijk de telefoonsleutel te gebruiken bij het instappen en om uw auto te starten.

Uw telefoon koppelen als telefoonsleutel:

 • Zorg ervoor dat u uw sleutelkaart bij u hebt, dat uw telefoon en Bluetooth zijn ingeschakeld en dat de telefoon detecteerbaar is.
 • Open de mobiele Tesla-app en tik op "Phone Key".
 • Volg de stapsgewijze instructies

Wanneer de telefoon is gekoppeld en zich binnen het bereik van uw Model 3 bevindt, verandert de status van de telefoonsleutel in "Connected".

Opmerking: een gekoppelde telefoonsleutel gebruikt Bluetooth-frequenties in plaats van een netwerkverbinding om met uw Model 3 te communiceren. Dit betekent dat wanneer u zich in een ondergrondse parkeergarage bevindt zonder mobiel netwerksignaal op uw telefoon of uw auto, u de auto nog steeds probleemloos kunt vergrendelen, ontgrendelen en starten. 

Wegloopvergrendeling

U kunt Model 3 vergrendelen zonder uw telefoon tevoorschijn te halen door de functie "Walk Away Lock" in te schakelen. Kies "Settings" op het touchscreen, ga vervolgens naar "Locks" en schakel deze functie in. 

Instappen met sleutelkaart

Uw Model 3 wordt standaard geleverd met twee sleutelkaarten voor eenvoudige toegang en bediening. Een sleutelkaart komt van pas wanneer uw telefoon niet toegankelijk is of de batterij van de telefoon leeg is, of wanneer iemand anders tijdelijk toegang tot uw Model 3 dient te hebben, bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur.

Om Model 3 te vergrendelen of te ontgrendelen, houdt u de sleutelkaart op het midden van B-stijl rechts van het raam aan bestuurderszijde. Om Model 3 te starten tikt u met de sleutelkaart achter de bekerhouders. Houd uw voet op het rempedaal om te starten.

Opmerking: er kan geen toegang worden verleend vanuit de passagierszijde van de auto.

Mobiele app

Uw Model 3 kan ook via de normale mobiele netwerkverbinding communiceren met de mobiele Tesla-app.

Als u toegang voor een extra bestuurder of meer informatie nodig heeft, ga dan naar onze ondersteuningspagina voor uitleg over de mobiele Tesla-app. 

Autopilot

Inschakelen

Indien geconfigureerd op uw auto, zal uw Model 3 aangeven dat Traffic-Aware Cruise Control en Autosteer beschikbaar zijn door een grijs stuurwiel en snelheidsklokje onder uw snelheidsmeter te tonen. Druk, indien beschikbaar, eenmaal op de hendel om Traffic-Aware Cruise Control in te schakelen, of tweemaal om Traffic-Aware Cruise Control en Autosteer in te schakelen. Het icoon voor Traffic-Aware Cruise Control en Autosteer wordt met de kleur blauw gemarkeerd om aan te geven dat deze systemen zijn ingeschakeld.

Om Autopilot uit te schakelen, beweegt u de handel omhoog en laat u deze los of trapt u het rempedaal in. De iconen worden weer grijs of verdwijnen om aan te geven dat de Autopiltot-functies niet langer actief zijn. Eén of beide Autopilot-functies kunnen ook worden geannuleerd door andere handelingen van de bestuurder of input van de auto. Als bijvoorbeeld zowel Traffic-Aware Cruise Control als Autosteer zijn ingeschakeld, kunt u Autosteer uitschakelen door handmatig te sturen. Traffic-Aware Cruise Control blijft dan actief. Raadpleeg uw handleiding voor meer informatie over Autopilot en de extra functies en bediening ervan.

Tijdens het gebruik van de Autopilot functies, is het uw verantwoordelijkheid om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over het voertuig te hebben. Houd uw handen altijd aan het stuur en let op de meldingen, waarschuwingen of statusveranderingen in de auto.

Opladen

Overal opladen

U kunt uw Tesla overal opladen – op de plaats waar u regelmatig parkeert, onderweg en op uw bestemming. Hier leert u meer over de oplaadmogelijkheden en hoe u een route kunt plannen in uw Model 3. 

Aansluiten

Open de klep van de laadpoort door:

 • Buiten de auto: druk op de rechter benedenhoek van de klep van de laadpoort wanneer uw auto is ontgrendeld, of wanneer uw geauthenticeerde telefoonsleutel binnen bereik is.
 • Bij iedere Tesla-lader: druk op de knop op de handgreep van de laadkabel terwijl de kabel is aangesloten op de stroombron en in de buurt van de laadpoort.
 • Op het touchscreen: tik op het oplaadicoon bij de voertuigstatus op het touchscreen. Selecteer het bliksemschichticoon en selecteer "Open Charge Port"

U kunt uw laadstatus overal volgen met behulp van de Tesla app, of door te kijken naar de Tesla 'T' LED naast de laadpoort, of op het laadscherm van uw touchscreen.

Lampen van laadpoort

De LED met de "T" van Tesla brandt in verschillende kleuren om de oplaadstatus van de auto aan te geven.

 • Knippert groen: de LED met de letter "T" knippert groen om aan te geven dat uw auto wordt opgeladen. Afhankelijk van de oplaadstatus, knippert de LED snel wanneer de batterij leeg is en steeds langzamer naarmate het opladen vordert.
 • Brandt continu groen: het opladen is voltooid
 • Brandt continu oranje de oplaadkabel is niet volledig vergrendeld. Houd de knop op de handgreep van de oplaadkabel ingedrukt en wacht tot de kleur van de LED verandert in wit. Verwijder vervolgens de kabel uit de oplaadpoort, laat de knop los en sluit de kabel dan volledig aan.
  • Houd de knop op de handgreep van de oplaadkabel niet ingedrukt terwijl u de kabel aansluit, want anders wordt de kabel niet goed vergrendeld.
 • Knippert oranje: uw auto wordt met een lagere stroomsterkte opgeladen
 • Wit: de oplaadpoort is ontgrendeld en de kabel kan worden aangesloten of verwijderd
 • Rood: uw auto heeft een oplaadprobleem gedetecteerd

Neem contact op met de klantondersteuning van Tesla voor assistentie bij het opladen, via ChargingInstallation-EUR@tesla.com.

Aanbevolen oplaadgewoonten

Als u uw Model 3 aansluit op een oplader, wordt de auto automatisch opgeladen tot de ingestelde limiet. Wij raden u aan de oplaadlimiet in te stellen voor uw dagelijkse ritten en de auto alleen verder op te laden wanneer u langere afstanden gaat rijden.

Als u in een omgeving woont waar u kunt profiteren van daltarieven voor elektriciteit of wanneer u het opladen op een vooraf bepaalde tijd wilt starten, raden wij u aan Gepland opladen in te schakelen. Tik op de bliksemschicht op uw touchscreen en schakel Gepland opladen in om de gewenste starttijd in te stellen. 

Opmerking: Model 3 heeft ook toegang tot publieke snellaadnetwerken met het gecombineerde laadsysteem 2 (Combo 2) zonder dat er extra laadadapters nodig zijn.

Ondersteuning van eigenaren

Klantenondersteuning en hulp onderweg

Tik op de "T" van Tesla op het touchscreen om rechtstreeks vanuit uw auto contact op te nemen met de klantondersteuning van Tesla of met Hulp onderweg. Ga voor meer informatie over de geleverde diensten naar onze pagina over klantondersteuning en Hulp onderweg.

Slepen

Voor Hulp onderweg is ons team 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar.

Als uw Model 3 op een autoambulance of trailer moet worden gesleept, kunt u de transportmodus gebruiken om de auto vrij te laten rollen. Wij raden u in alle gevallen af om Model 3 met de wielen op de grond te slepen, aangezien dit blijvende schade kan veroorzaken.

Alarmknipperlichten

Om de gevarenlichten in te schakelen, drukt u op de knop met het rode gevarenpictogram direct boven de binnenspiegel.