Support

Tips voor bereik

It is natural for estimated range to change, particularly over time or with a recent change in temperature. Read more about the range and efficiency of your Tesla.

Wat is bereik?

Het bereik is de geschatte afstand die uw Tesla kan rijden met één volle batterijlading. Bij auto's die op batterijen rijden, kunt u het bereik ook zien als de hoeveelheid energie die uw batterij op een bepaald moment heeft opgeslagen. Tesla-rijders kunnen ervoor kiezen om het bereik weer te geven als een percentage van de resterende batterij-energie of als het resterende aantal kilometers dat kan worden gereden.

Het weergegeven bereik in uw Tesla wordt aangepast op basis van vaste EPA-testgegevens, niet op basis van uw persoonlijke rijpatronen. Het is normaal dat dit enigszins fluctueert, afhankelijk van hoe u de batterij gedurende zijn levensduur oplaadt en hoe de boordcomputer het bereik berekent.

Het werkelijke bereik van uw Tesla hangt af van allerlei factoren, met name uw omgeving en uw persoonlijke rijgewoontes. De beste manier om uw persoonlijke bereik te controleren, is het gebruik van de Energy-app op het touchscreen van uw Tesla.

De Energy-app

De Energy-app op uw touchscreen is ontwikkeld om u te helpen de efficiëntie en het bereik te maximaliseren. Tijdens het rijden analyseert de app uw rijpatronen en gebruikt deze de gegevens om gepersonaliseerde schattingen van het bereik te voorspellen. De app kan deze informatie ook gebruiken om de oplaadbehoeften voor een bepaalde rit te voorspellen. Om toegang te krijgen tot uw Energy-app, opent u het apps-menu op het touchscreen van uw auto en selecteert u het Energy-pictogram.

Uw rijstijl en omgeving

Uw rijgedrag en uw omgeving spelen een grote rol bij het bereik dat kan worden behaald. Veelvuldig stoppen en optrekken, slecht weer en rijden op hellingen zorgen voor een natuurlijke extra belasting van de batterij. Om het bereik te maximaliseren is het belangrijk om op uw rijsnelheid te letten en het regeneratief remmen in de 'Standaard'-instelling te houden, als regeneratief remmen bij uw auto een te selecteren functie is.

Houd tijdens het rijden rekening met veelvoorkomende mogelijke oorzaken van een afname van uw bereik:

Koud weer

Als de temperatuur daalt, kan het bereik afnemen omdat de batterij extra energie moet leveren. Koude batterijen gebruiken meer energie om de optimale bedrijfstemperatuur te handhaven. Koud weer beperkt ook het regeneratief remmen. Hoewel bepaalde effecten op het bereik bij lage temperaturen niet helemaal te voorkomen zijn, zijn er enkele manieren om deze effecten te verminderen.

Volg deze tips voor rijden in de winter als u lage temperaturen tijdens het rijden verwacht.

Uw laadgewoonten

Oplaadroutine

Tips voor extra bereik

Naast wat al is beschreven, volgen hier enkele extra manieren om efficiënter te rijden en bereik te besparen.

Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Waarom neemt mijn weergegeven geschatte bereik sneller af dan het aantal gereden kilometers?
Het weergegeven bereik is gebaseerd op de certificering van de regelgevende instantie (EPA) en wordt niet aangepast aan het rijpatroon. Uw rijgedrag en de omgevingsomstandigheden kunnen van invloed zijn op de efficiëntie en daarmee ook op het bereik van uw auto. Open de Energy-app als u het geschatte bereik op basis van uw persoonlijke energieverbruik wilt zien.

Waarom is het geschatte bereik na het opladen lager dan verwacht?
Het is normaal dat het geschatte bereik in de eerste maanden iets afneemt voordat het afvlakt. In de loop van de tijd ziet u mogelijk een geleidelijke, maar natuurlijke, afname van het bereik bij een volledig opgeladen batterij. Dit hangt af van factoren zoals regelmatig gebruik van Supercharging of het aantal gereden kilometers en de leeftijd van de batterij. In het onwaarschijnlijke geval dat een hardwareprobleem een verslechtering van de batterij of het bereik veroorzaakt, zal uw Tesla u hierover informeren.

Waarom neemt het geschatte bereik 's nachts af wanneer mijn auto is uitgeschakeld?
Naar verwachting verbruikt een Tesla ongeveer 1% van de batterijlading per dag wanneer de auto is geparkeerd. In sommige gevallen zult u merken dat het verbruik hoger is. Wij raden u aan functies zoals voorverwarming, Bewakingsmodus, 'Climate control aan houden' en eventuele aftermarket-apparatuur uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn.

Opmerking: aftermarket-apparatuur die is aangesloten op het 12V-systeem en/of mobiele toepassingen van derden die gegevens verzamelen over uw auto kunnen het bereik verminderen wanneer de auto is geparkeerd en de levensduur van de batterij verkorten. Tesla raadt het gebruik van aftermarket-apparatuur af en schade aan de hardware of software van uw auto als gevolg van ongeoorloofde toegang tot voertuiggegevens via onderdelen of accessoires van andere merken dan Tesla valt niet onder de garantie.

Heeft de buitentemperatuur invloed op het bereik?
Ja. Het bereik kan worden beïnvloed door extreme lage of hoge temperaturen, maar de invloed is het meest merkbaar bij koud weer. Hoogspanningsbatterijen van Tesla worden zo geregeld dat de batterijtemperatuur optimaal blijft. Zelfs als de auto niet wordt gebruikt, wordt de temperatuur van de hoogspanningsbatterij bewaakt en geregeld om de levensduur en prestaties te verlengen. Daarom merkt u mogelijk dat de compressor zelfs in werking is wanneer de auto is geparkeerd. Volg deze tips voor rijden in de winter als u bij lage temperaturen rijdt.

Terug naar boven

Delen