Support

Voertuiggarantie

Beperkte garantie nieuw voertuig

Uw voertuig wordt gedekt door een Beperkte garantie nieuw voertuig voor een periode van 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is. De batterij en aandrijving van uw voertuig worden gedekt voor een periode van:

  • Model S en Model X – 8 jaar of 240.000 km, wat het eerst van toepassing is, met een minimum van 70% behoud van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.
  • Model 3 en Model Y Standard of Standard Range Plus - 8 jaar of 160.000 km, wat het eerst van toepassing is, met behoud van ten minste 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.
  • Model 3 en Model Y Long Range of Performance - 8 jaar of 192.000 km, wat het eerst van toepassing is, met behoud van ten minste 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.

Deze garanties bieden dekking voor reparatie of vervanging naar aanleiding van defecten in het materiaal of de afwerking van onderdelen die door Tesla zijn gemaakt of geleverd, die ontstaan bij normaal gebruik.

Raadpleeg het Beperkte garantie nieuw voertuig voor meer informatie.

Beperkte garantie occasion en Beperkte verlengde garantie occasion

De Beperkte garantie occasion geeft eigenaren van een direct bij Tesla aangeschafte occasion extra zekerheid. Afhankelijk van kilometerstand en aankoopdatum zijn de volgende garanties mogelijk voor occasions:

Beperkte garantie occasion voor Model S en Model X
Een Model S en Model X die op het moment van levering door Tesla jonger was dan 4 jaar en een kilometerstand lager dan 80.000 km had.

Een tweedehandse Model S of Model X wordt gedekt door een Beperkte garantie voor occasions, gedurende een periode van 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is, welke ingaat op de leveringsdatum. Het saldo van de oorspronkelijke Beperkte garantie batterij en aandrijflijn blijft geldig voor occasions. De Beperkte garantie occasion van Tesla houdt geen verlenging of verandering van de oorspronkelijke garantie in.

Uitgebreide beperkte garantie occasion voor Model S en Model X
Een Model S of Model X die op het moment van levering door Tesla ouder was dan 4 jaar of een kilometerstand hoger dan 80.000 km had, maar jonger was dan 6 jaar en een kilometerstand lager dan 160.000 km had.

De Beperkte verlengde garantie occasion is geldig gedurende 2 jaar na levering of tot 160.000 km, wat het eerst van toepassing is. Het saldo van de oorspronkelijke Beperkte garantie batterij en aandrijving blijft geldig voor occasions. De Beperkte garantie occasion van Tesla houdt geen verlenging of verandering van de oorspronkelijke garantie in.

Raadpleeg het Beperkte garantie occasion voor meer informatie.

Garantiedekking voor gebruikte Model 3
Gebruikte Model 3's worden gedekt door de resterende garantietermijn van de oorspronkelijke Beperkte garantie nieuw voertuig en tevens onder de resterende garantietermijn van de oorspronkelijke Beperkte garantie batterij en aandrijfeenheid

Beperkte garantie onderdelen, carrosserie en lakreparatie

Reparatie of vervanging van onderdelen van het merk Tesla die direct bij Tesla aan de balie of online zijn aangeschaft of aangeschaft en gemonteerd door Tesla Service of een Tesla garage kunnen worden gedekt door de Beperkte garantie onderdelen, carrosserie- en lakreparatie.

Deze beperkte garantie dekt de reparatie vervanging die noodzakelijk is om "defecten" te verhelpen waarvan Tesla heeft vastgesteld dat ze zich bij normaal gebruik voordoen.

Met een "defect" wordt bedoeld dat een onderdeel onder garantie bij normaal gebruik niet of slechts voor een deel in staat is de functie(s) te vervullen waarvoor het is bedoeld, als gevolg van materiaaldefecten of fabrieksfouten in het door Tesla vervaardigde of geleverde onderdeel. De geleidelijke afname van prestaties door normale slijtage wordt niet als een defect beschouwd.

De Beperkte Garantie Onderdelen, Carrosserie en Lakreparatie van Tesla, gaat in op de aankoopdatum van het onderdeel/de onderdelen en is 12 maanden of 20.000 km geldig, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Voor onderdelen van bepaalde categorieën gelden unieke garantieperioden:

  • Plaatwerk: beperkte levensduur
  • Aandrijving*: 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is
  • Hoogspanningsbatterij*: 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is
  • Wall Connectors: 4 jaar
  • Touchscreen en Media Control Unit: 2 jaar of 40.000 km, wat het eerst van toepassing is

*Met uitzondering van de Tesla Roadster, waarvoor een garantie van 2 jaar of 40.000 km geldt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.

Raadpleeg het beleid voor Beperkte garantie onderdelen, carrosserie- en lakreparatie voor meer informatie.Veelgestelde vragen

Vervalt mijn garantie als ik ervoor kies om geen onderhoudsbeurten voor mijn Tesla te laten uitvoeren?
Wij raden u aan uw voertuig te laten onderhouden volgens het schema in uw handleiding, maar als u dit nalaat heeft dit geen gevolgen voor uw Beperkte garantie nieuw voertuig. Wanneer u echter een servicewaarschuwing ontvangt en dan niet tijdig een afspraak maakt met een Tesla Service Center waarna verdere schade aan uw auto ontstaat, kan dit gevolgen hebben voor uw garantie.

Moet ik mijn voertuig altijd naar een Tesla Service Center brengen?
Dankzij draadloze software-updates, diagnose op afstand en de ondersteuning van onze mobiele servicemonteurs, is een bezoek aan een Service Center niet altijd nodig. Voor onderhoud van uw auto kunt u een afspraak maken in de Tesla-app. Als u ervoor kiest om uw voertuig voor onderhoud of reparatie naar een andere werkplaats te brengen, kunnen eventuele problemen als gevolg hiervan invloed hebben op uw garantiedekking.

Wordt de 'Beperkte garantie nieuw voertuig' overgedragen aan de nieuwe eigenaar als ik mijn auto verkoop?
Ja. De Beperkte garantie nieuw voertuig is gekoppeld aan uw auto en wordt aan de nieuwe eigenaar overgedragen wanneer de eigendomsoverdracht van de auto via Tesla plaatsvindt.

Delen