Voertuiggarantie

Beperkte garantie nieuw voertuig

Uw voertuig wordt gedekt door de Beperkte garantie nieuw voertuig. Deze omvat de beperkte basisgarantie voor voertuigen, de beperkte garantie op het Supplemental Restraint System en de beperkte garantie op de batterij en de aandrijfunit.

Beperkte basisgarantie voertuig

De beperkte basisgarantie voor voertuigen dekt uw voertuig gedurende 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is.

Beperkte garantie Supplemental Restraint System-systeem

De beperkte Supplemental Restraint System-garantie dekt uw voertuig gedurende 5 jaar of 100.000 km, wat het eerst van toepassing is.

Beperkte garantie batterij en aandrijfunit

De batterij en aandrijfunit van uw voertuig worden gedekt voor een periode van:

Model S
Model X
8 jaar of 240.000 km, wat het eerst van toepassing is, met behoud van ten minste 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.
Model 3 Achterwielaandrijving
Model 3 Long Range Achterwielaandrijving
Model Y Achterwielaandrijving
8 jaar of 160.000 km, wat het eerst van toepassing is, met behoud van ten minste 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.
Model 3 Long Range
Model 3 Performance
Model Y Long Range
Model Y Performance
Model Y Long Range Achterwielaandrijving
8 jaar of 192.000 km, wat het eerst van toepassing is, met behoud van ten minste 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode.

Deze garanties bieden dekking voor reparatie of vervanging naar aanleiding van defecten in het materiaal of de afwerking van onderdelen die door Tesla zijn gemaakt of geleverd, die ontstaan bij normaal gebruik.

Raadpleeg de voorwaarden van de Beperkte garantie nieuw voertuig voor meer informatie. Dit overzicht is alleen van toepassing op voertuigen die rechtstreeks bij Tesla zijn aangeschaft op of na de datum vermeld op de Beperkte garantie nieuw voertuig. Voor Tesla-voertuigen die vóór die datum rechtstreeks bij Tesla zijn aangeschaft, geldt de Beperkte garantie nieuw voertuig die van toepassing was op de datum van aanschaf. U kunt de voor uw voertuig van toepassing zijnde Beperkte garantie nieuw voertuig vinden in uw Tesla-account.

Beperkte garantie occasion

De Beperkte Garantie Occasion geeft eigenaren van een direct bij Tesla aangeschafte Tesla certified occasion extra zekerheid.

Tesla-occasions worden gedekt door hetgeen resteert van de Beperkte basisgarantie voertuig van 4 jaar of 80.000 km. Na het verstrijken van deze garantie biedt de Beperkte garantie occasion een aanvullende dekking van 1 jaar of 20.000 km. Als de Beperkte basisgarantie voertuig al is verstreken, biedt de Beperkte garantie occasion een dekking van 1 jaar of 20.000 km, met ingang van de leverdatum.

Het saldo van de oorspronkelijke Beperkte garantie batterij en aandrijfunit blijft geldig voor Tesla certified occasions.

Raadpleeg de voorwaarden van de Beperkte garantie occasion voor meer informatie.

Beperkte garantie onderdelen, carrosserie en lakreparatie

Reparatie of vervanging van onderdelen van het merk Tesla die direct bij Tesla aan de balie of online zijn aangeschaft of aangeschaft en gemonteerd door Tesla Service of een Tesla garage kunnen worden gedekt door de Beperkte garantie onderdelen, carrosserie en lakreparatie.

Deze beperkte garantie dekt de reparatie vervanging die noodzakelijk is om "defecten" te verhelpen waarvan Tesla heeft vastgesteld dat ze zich bij normaal gebruik voordoen.

Met een "defect" wordt bedoeld dat een onderdeel onder garantie bij normaal gebruik niet of slechts voor een deel in staat is de functie(s) te vervullen waarvoor het is bedoeld, als gevolg van materiaaldefecten of fabrieksfouten in het door Tesla vervaardigde of geleverde onderdeel. De geleidelijke afname van prestaties door normale slijtage wordt niet als een defect beschouwd.

De Beperkte Garantie Onderdelen, Carrosserie en Lakreparatie van Tesla, gaat in op de aankoopdatum van het onderdeel/de onderdelen en is 12 maanden of 20.000 km geldig, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Voor onderdelen van bepaalde categorieën gelden unieke garantieperioden:

  • Plaatwerk: beperkte levensduur
  • Aandrijfunit*: 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is
  • Hoogspanningsbatterij*: 4 jaar of 80.000 km, wat het eerst van toepassing is
  • Wall Connectors: 4 jaar voor privégebruik, 12 maanden voor commercieel gebruik
  • Touchscreen en Media Control Unit: 2 jaar of 40.000 km, wat het eerst van toepassing is

*Met uitzondering van de Tesla Roadster, waarvoor een garantie van 2 jaar of 40.000 km geldt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.

Raadpleeg de voorwaarden van de Beperkte garantie Tesla-onderdelen, carrosserie- en lakreparatie voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn voertuig altijd naar een Tesla Service Center brengen?

Dankzij draadloze software-updates, diagnose op afstand en de ondersteuning van onze mobiele servicemonteurs, is een bezoek aan een Service Center niet altijd nodig. Voor onderhoud van uw voertuig kunt u een afspraak maken in de Tesla-app. Als u ervoor kiest om uw voertuig voor onderhoud of reparatie naar een andere werkplaats te brengen, kunnen eventuele problemen als gevolg hiervan invloed hebben op uw garantiedekking.

Wordt de 'Beperkte garantie nieuw voertuig' overgedragen aan de nieuwe eigenaar als ik mijn auto verkoop?

Ja. De Beperkte garantie nieuw voertuig is gekoppeld aan uw auto en wordt aan de nieuwe eigenaar overgedragen wanneer de eigendomsoverdracht van de auto via Tesla plaatsvindt.