Bijtelling

bijtelling hero

Wat is bijtelling?

Bijtelling is een vorm van belasting voor het privégebruik van uw bedrijfsauto. Op basis van de uitstoot van de auto wordt een bedrag bij uw bruto maandsalaris opgeteld en vervolgens belast.

Bijtelling berekenen

Uw bijtelling wordt bepaald door drie factoren:

1. Bijtellingspercentage

In 2018 zijn er twee bijtellingstarieven:
- 4% voor auto’s met 0 gr/km emissie*
- 22% voor alle andere voertuigen

2. Prijs van de auto

De bijtelling is gebaseerd op de catalogusprijs van de auto (inclusief opties).

3. Uw belastbaar jaarinkomen

Het bijtellingsbedrag wordt toegevoegd aan uw bruto jaarinkomen. Het belastbaar jaarinkomen bepaalt welke belastingschijf van toepassing is.**

Bijtelling veranderingen in 2019

  • Auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km hebben een bijtelling van 4% over de eerste €50.000 van de catalogusprijs. Voor het restbedrag boven €50.000 geldt een bijtellingstarief van 22%.
  • De belastingschijven in Nederland worden vereenvoudigd en verlaagd.

Als gevolg van deze veranderingen kan de bruto bijtelling op een auto hoger zijn, terwijl uw belastingtarief waarschijnlijk lager zal zijn. Om zeker te zijn van levering in 2018 en een bijtellingstarief van 4% voor de komende 5 jaar te garanderen, is er een breed aanbod van Model S en Model X voertuigen direct beschikbaar voor levering. Ontdek een selectie aan direct beschikbare modellen via onderstaande link, en neem contact op met uw dichtsbijzijnde Tesla winkel voor het complete aanbod.

* Alle Tesla-auto’s zijn emissievrij.
Zodra wij uw auto hebben geregistreerd, staat uw bijtellingstarief voor 5 jaar vast. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van registratie.

**De bijtelling die bij uw inkomen wordt opgeteld kan ervoor zorgen dat het belastbaar inkomen in een hogere belastingschijf valt. In dat geval betaalt u het lage belastingtarief over het deel van uw bruto bijtelling tot de grens van de belastingschijf en het hogere tarief over de rest.
Lees hier welke belastingschijven op uw inkomen van toepassing zijn.

Deze ‘bijtelling calculator’ is uitsluitend bedoeld om u een indicatie te geven van uw bruto jaarlijkse bijtelling en netto maandelijkse bijtelling. U kunt aan deze indicatie geen rechten ontlenen: u blijft zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van uw fiscale positie.

De belastingschijven voor 2019 zijn gebaseerd op Belastingplan 2019 en kunnen derhalve nog wijzigen.