Bijtelling

Tesla Model 3

Wat is bijtelling?

Bijtelling is een vorm van belasting voor het privégebruik van uw bedrijfsauto. Op basis van de uitstoot van de auto wordt een bedrag bij uw bruto maandsalaris opgeteld en vervolgens belast.

Bijtelling berekenen

Uw bijtelling wordt bepaald door drie factoren:

1. Bijtellingspercentage

In 2021 zijn er twee bijtellingstarieven:
- 12% over €0 - €40.000
- 22% over €40.000+

2. Prijs van de auto

De bijtelling is gebaseerd op de catalogusprijs van de auto (inclusief opties).

3. Uw belastbaar jaarinkomen

Het bijtellingsbedrag wordt toegevoegd aan uw bruto jaarinkomen. Het belastbaar jaarinkomen bepaalt welke belastingschijf van toepassing is.**

Alle Tesla-auto’s zijn emissievrij.
Zodra wij uw auto hebben geregistreerd, staat uw bijtellingstarief voor 5 jaar vast. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van registratie.

*Voor leaseklanten wordt de aanbetaling terugbetaald door Tesla zodra de leasemaatschappij de volledige betaling heeft voldaan.

**De bijtelling die bij uw inkomen wordt opgeteld kan ervoor zorgen dat het belastbaar inkomen in een hogere belastingschijf valt. In dat geval betaalt u het lage belastingtarief over het deel van uw bruto bijtelling tot de grens van de belastingschijf en het hogere tarief over de rest.
Lees hier welke belastingschijven op uw inkomen van toepassing zijn.

Deze ‘bijtelling calculator’ is uitsluitend bedoeld om u een indicatie te geven van uw bruto jaarlijkse bijtelling en netto maandelijkse bijtelling. U kunt aan deze indicatie geen rechten ontlenen: u blijft zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van uw fiscale positie.

***De belastingschijven voor 2021 en 2022 zijn gebaseerd op de respectievelijke Belastingplannen en kunnen derhalve nog wijzigen.