Veelgestelde vragen over vergoeding van eMMC van 8 GB

Welke reparaties komen voor vergoeding in aanmerking?
Onder de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB vallen storingen van de ingebouwde MultiMediaCard van 8 GB ten gevolge van slijtage. Zie de eerste aankondiging voor de volledige informatie over wat onder de terugroepactie valt.

Houd er rekening mee dat zelfs wanneer de situatie overeenkwam met hetgeen hierboven is beschreven, betaalde reparaties aan het onderdeel die na 9 april 2021 zijn uitgevoerd, niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wie komt voor vergoeding in aanmerking?
Klanten die eerder op eigen kosten een reparatie hebben laten uitvoeren onder de voorwaarden van de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking.

Komen reparaties door derden voor vergoeding in aanmerking?
Eerdere reparaties die zijn uitgevoerd door een dienstverlener die niet tot het Tesla-netwerk behoort, komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding tot maximaal € 3432 . Om een vergoeding voor reparaties door derden te ontvangen, moet u documentatie overleggen waaruit duidelijk blijkt dat de reparatie is uitgevoerd om het probleem op te lossen dat onder de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB valt, dat de reparatie binnen de terugroepperiode valt en dat de reparatie op of vóór 9 april 2021 is voltooid.

Hoe vraag ik een vergoeding aan?
Als uw voertuig voldoet aan de voorwaarden van de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB, ziet u het formulier voor het aanvragen van een vergoeding op de pagina in uw Tesla-account. Log online in op uw Tesla-account en vul het formulier in.

We hebben de door Tesla uitgevoerde reparaties die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen al geïdentificeerd en zo veel mogelijk vooraf bepaald of u voor vergoeding in aanmerking komt. Deze reparaties worden automatisch in het formulier ingevuld met de datum van de reparatie, dat de reparatie voor vergoeding in aanmerking komt en extra informatie. U krijgt ook de mogelijkheid om informatie te verstrekken over reparaties door derden.

Houd er rekening mee dat dit de enige manier is om een vergoeding aan te vragen. Tesla Service Centers en Klantondersteuning hebben niet de mogelijkheid om updates over de status van vergoedingsaanvragen te verwerken of verstrekken.

Wat moet ik doen als deze vergoedingsaanvraag niet te zien is in mijn Tesla-account?
Als u deze optie niet in uw account ziet, voldoen de door Tesla aan uw voertuig uitgevoerde reparaties waarschijnlijk niet aan de voorwaarden van de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB. Dit kan om een of meerdere redenen zijn. Zie onze eerste aankondiging voor de volledige informatie over wat onder de terugroepactie valt.

Is er een tijdslimiet voor het aanvragen van een vergoeding?
Vergoedingsaanvragen kunnen tot twee jaar na de betaling van reparaties die onder de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB vallen, worden ingediend, of uiterlijk op 9 april 2023. Als meer dan twee jaar geleden is betaald voor een reparatie die voor vergoeding in aanmerking komt, dan kan uw aanvraag tot één jaar na de datum van deze kennisgeving worden ingediend, of uiterlijk op 2 maart 2022.

Wat gebeurt er nadat ik mijn vergoedingsaanvraag heb ingediend?
Na ontvangst kan het tot 60 dagen duren om uw aanvraag te beoordelen. Zodra onze beoordeling is voltooid, brengen we u per e-mail op de hoogte van onze beslissing om uw aanvraag goed te keuren of af te wijzen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kan het nog drie tot vier weken duren voordat u uw vergoeding ontvangt. Als uw aanvraag wordt afgewezen, lees dan meer over waarom uw vergoedingsaanvraag is afgewezen.

Hoe ontvang ik mijn vergoeding?
Vergoeding vindt plaats via overschrijving of directe storting op de rekening die bij de aanvraag is opgegeven.

Waarom werd mijn vergoedingsaanvraag afgewezen?
Als uw aanvraag wordt afgewezen, informeren wij u binnen 60 dagen na ontvangst van uw aanvraag per e-mail over onze beslissing. In deze kennisgeving worden de redenen voor de afwijzing uitgelegd. Veelvoorkomende redenen voor afwijzing zijn:

  • De reparatie voldeed niet aan de voorwaarden van de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB;
  • Het voertuig was op het moment van reparatie niet uitgerust met een origineel door Tesla geleverd eMMC-onderdeel;
  • Het voertuig was oorspronkelijk niet uitgerust met het teruggeroepen onderdeel en valt daarom niet onder de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB.

Wat moet ik doen als ik vragen heb of mijn aanvraag opnieuw wil indienen voor heroverweging nadat deze is goedgekeurd of afgewezen?
Als u, nadat u de beslissing om uw aanvraag goed te keuren of af te wijzen van Tesla per e-mail hebt ontvangen, vragen hebt over de beslissing, van mening bent dat uw oorspronkelijk ingediende aanvraag onvolledig was of wilt dat Tesla de beslissing heroverweegt, beantwoord dan de e-mail en voeg alle aanvullende ondersteunende documentatie toe. Houd er rekening mee dat verdere beoordelingen de verwerking van uw aanvraag zullen vertragen.

Is er vergoeding mogelijk voor de infotainment-upgrade?
Als u hebt betaald voor de infotainment-upgrade van Tesla nadat door Tesla Service de diagnose is gesteld dat de eMMC van uw voertuig storingen vertoont ten gevolge van de in de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB beschreven situatie, komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding tot maximaal de kosten van de reparatie van de eMMC van 8 GB die beschikbaar was op het moment van uw upgrade.

Als u echter een actieve garantie of garantiecorrectieprogramma had dat de in de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB beschreven situatie dekt en u ervoor hebt gekozen om in plaats daarvan de infotainment-upgrade aan te schaffen, komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoe wordt het bedrag van de vergoeding berekend voor reparaties die voor vergoeding in aanmerking komen?
De vergoeding wordt berekend op basis van de arbeidskosten en de kosten voor onderdelen ten tijde van de reparatie, samen met eventueel van toepassing zijnde belastingen. Als op een factuur met reparaties die voor vergoeding in aanmerking komen arbeidskosten en/of vervangingsonderdelen staan die niet vallen onder de terugroepactie voor de eMMC van 8 GB, komen de daarbij behorende kosten niet voor vergoeding in aanmerking. Alleen kosten in verband met vervanging van de eMMC van 8 GB ten gevolge van slijtage worden vergoed.

Terug naar boven

Delen