Verlengde Garantie

Zolang uw voertuig wordt gedekt door een Beperkte garantie nieuw voertuig, kunt u een Verlengde garantie aanschaffen bij Helvetia, waarmee de garantietermijn wordt verlengd met maximaal 4 jaar of 80.000 kilometer, wat het eerst van toepassing is.

Verlengde Garantie biedt uw voertuig bescherming in het geval van elektrische of mechanische storingen. Daaronder vallen niet reparaties of vervangingen door slijtage of nalatigheid. De batterij en aandrijfunit van uw voertuig vallen onder afzonderlijke garanties.

Ontvang in slechts enkele minuten een offerte voor een Verlengde Garantie van Helvetia. U kunt comfortabel thuis online de polisdekking bekijken en uw bestelling plaatsen.