Garantiecorrectieprogramma


Publicatiedatum: 9 november 2020

Garantiecorrectieprogramma: onderdeel touchscreen - in de Media Control Unit (MCU) ingebouwde MultiMediaCard (eMMC) van 8 GB

Tesla zet zich in om producten van de hoogste kwaliteit te produceren en de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen. Voor de gemoedsrust van onze klanten bieden we extra dekking voor sommige voertuigen van het type Model S en Model X die vóór maart 2018 zijn gebouwd en die zijn uitgerust met een MultiMediaCard van 8 GB ("8GB eMMC") die in de Media Control Unit is ingebouwd. Wij zijn ervan op de hoogte dat dit onderdeel door slijtage storingen kan gaan vertonen. Als dit gebeurt, wordt permanent of af en toe niets op het middendisplay weergegeven of verschijnt een waarschuwing die aangeeft dat een geheugenopslagapparaat niet goed werkt en dat contact moet worden opgenomen met Service. Dit heeft geen invloed op de werking van de basale rijfuncties en de bestuurbaarheid van het voertuig en wij zijn niet op de hoogte van verwondingen of aanrijdingen die hierdoor veroorzaakt zouden kunnen zijn.

Als deze situatie zich bij de betrokken voertuigen voordoet binnen 8 jaar na de datum waarop het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen of door Tesla aan de eerste koper/leaser is geleverd, en als het voertuig minder dan 160.000 kilometer heeft gereden ("looptijd garantiecorrectieprogramma"), zal Tesla de eMMC van 8 GB kosteloos repareren of vervangen bij een Tesla Service Center gedurende de looptijd van het garantiecorrectieprogramma, conform de voorwaarden van de oorspronkelijke Beperkte basisgarantie voertuig. Tesla zal tevens, wanneer dezelfde situatie zich voordoet, alle eMMC's repareren of vervangen die onder dit garantiecorrectieprogramma zijn vervangen gedurende de looptijd van het garantiecorrectieprogramma.

Het garantiecorrectieprogramma is alleen van toepassing op voertuigen van het type Model S en Model X die zijn gebouwd vóór maart 2018. De voertuigen van het type Model S en Model X die in of na maart 2018 zijn gebouwd en alle voertuigen met de infotainment-upgrade zijn niet uitgerust met de eMMC van 8 GB. Andere onderdelen dan de eMMC van 8 GB worden echter niet gedekt door dit garantiecorrectieprogramma. De diagnose of reparatie van onderdelen anders dan hierboven beschreven of vanwege situaties anders dan hierboven beschreven, valt dan ook niet onder dit garantiecorrectieprogramma.

Als u een Model S of Model X bezit waarop dit garantiecorrectieprogramma van toepassing is, hoeft u niet onmiddellijk actie te ondernemen en kunt u uw voertuig blijven gebruiken. Zorg er voor de beste ervaring voor dat uw Tesla over de meest recente softwareversie beschikt.

Als u eerder hebt betaald voor reparaties van het specifieke onderdeel waarbij de situatie overeenkwam met hetgeen in deze kennisgeving wordt beschreven, komt u mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding. Binnen 90 dagen stuurt Tesla u een aanvullende kennisgeving met informatie over de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de vergoeding, de voorwaarden van de vergoeding zelf en de manier waarop de vergoeding kan worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat zelfs wanneer de situatie overeenkwam met hetgeen hierboven is beschreven, de reparaties aan het onderdeel die meer dan 10 kalenderdagen na de datum van deze kennisgeving zijn uitgevoerd door een dienstverlener die niet tot het Tesla-netwerk behoort niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Tesla. Wij willen dat u plezier beleeft aan uw auto en bieden u onze excuses aan voor dit ongemak. Als u vragen hebt, raadpleeg dan de veelgestelde vragen hieronder of neem contact met ons op via uw Tesla-account of online.

TESLA, INC.

Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een probleem en wat voor effecten heeft het op mijn voertuig?
Wij zijn ervan op de hoogte dat bij voertuigen van het type Model S en Model X die vóór maart 2018 zijn gebouwd, sommige oudere Media Control Units (MCU's) storingen kunnen vertonen door slijtage van de ingebouwde MultiMediaCard (eMMC) van 8 GB. De eMMC ondersteunt het middendisplay van het voertuig en een storing in de eMMC van 8 GB kan tot gevolg hebben dat permanent of af en toe niets op het middendisplay wordt weergegeven en/of dat een waarschuwing wordt weergegeven die aangeeft dat het geheugenopslagapparaat niet goed werkt.

Als de eMMC storingen vertoont, heeft dit geen effect op de rijkwaliteiten, waaronder de acceleratie, het remmen en de besturing, van het voertuig. Het gevolg kan wel zijn dat u geen toegang meer hebt tot functies die beschikbaar zijn via het middendisplay van het voertuig.

Op welke voertuigen is dit van toepassing?
Bij voertuigen van het type Model S en Model X die vóór maart 2018 zijn gebouwd, kunnen zich problemen voordoen door storingen van de eMMC die door slijtage worden veroorzaakt.

Welke voertuigen worden gedekt door dit garantiecorrectieprogramma?
Dit garantiecorrectieprogramma dekt alle voertuigen wereldwijd die zijn uitgerust met de eMMC van 8 GB gedurende 8 jaar vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke eigenaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van welke termijn als eerste wordt bereikt (de "looptijd van het garantiecorrectieprogramma"), conform de voorwaarden van de oorspronkelijke Beperkte basisgarantie voertuig. Om in aanmerking te komen voor het garantiecorrectieprogramma moet de eMMC van 8 GB storingen vertonen als gevolg van slijtage gedurende de looptijd van het garantiecorrectieprogramma. Een inspectie en diagnose van het voertuig door Tesla Service kan, nadat de symptomen zoals hierboven beschreven zich hebben voorgedaan, bevestigen of uw voertuig in aanmerking komt.

Biedt Tesla aan dit onderdeel te repareren of te vervangen?
Ja. Tesla zal uw voertuig onderzoeken om te bepalen of de eMMC van 8 GB storingen vertoont door slijtage. Tesla zal vervolgens bepalen of het onderdeel gerepareerd of vervangen moet worden. Als Tesla vaststelt dat de eMMC van 8 GB vanwege zijn staat moet worden vervangen, zal Tesla dit onderdeel kosteloos vervangen door een verbeterde eMMC van 64 GB om zo de oorspronkelijke werking van het touchscreen te herstellen. Na de vervanging beschikt het voertuig nog steeds over een NVIDIA® Tegra®-infotainmentprocessor.

Diagnose of reparatie van andere onderdelen dan hierboven beschreven of voor andere situaties dan hierboven beschreven, wordt niet gedekt door dit programma. Diagnoses en reparaties die in aanmerking komen voor dit garantiecorrectieprogramma dienen te worden uitgevoerd door Tesla, behalve eerder uitgevoerde reparaties die voor vergoeding in aanmerking komen (bekijk de vraag hieronder voor meer informatie).

Is dit dezelfde onderhoudsprocedure als de infotainment-upgrade van Tesla?
Nee. Bij de montage van een eMMC van 64 GB blijft de NVIDIA® Tegra®-infotainmentprocessor van de auto behouden; dit is de enige onderhoudsprocedure die wordt gedekt door dit garantiecorrectieprogramma en staat los van de infotainment-upgrade. Bij de infotainment-upgrade wordt de infotainmentprocessor vervangen door een Intel Atom® en worden andere onderdelen vervangen.

Is dit een terugroepactie?
Nee. Dit is geen terugroepactie. Deze situatie heeft geen invloed op de basale rijfuncties en bestuurbaarheid van het voertuig en wij zijn niet op de hoogte van verwondingen of aanrijdingen die terug te voeren zijn op storingen van de eMMC van 8 GB.

Ik heb een kennisgeving ontvangen dat mijn voertuig onder dit programma valt. Wat moet ik nu doen?
Als u de geregistreerde eigenaar bent, hoeft u nu niet direct actie te ondernemen. U kunt uw voertuig blijven gebruiken. Maak alleen een Tesla Service-afspraak op basis van dit programma als de situatie die door het garantiecorrectieprogramma wordt gedekt zich daadwerkelijk voordoet.

Voor de beste ervaring raden wij u aan de meest recente software die voor uw voertuig beschikbaar is te gebruiken. Raadpleeg het gedeelte "Software-updates" in uw handleiding.

Mijn voertuig wordt gedekt door dit programma, maar het middelste touchscreen werkt op dit moment normaal. Kan ik een reparatie laten uitvoeren voordat de eMMC storingen gaat vertonen?
Nee. Niet alle eMMC's zullen storingen vertonen door slijtage gedurende de looptijd van het garantiecorrectieprogramma. Alleen voertuigen waarvan de eMMC tijdens de looptijd van het garantiecorrectieprogramma storingen vertoont door slijtage worden gedekt door dit programma en komen in aanmerking voor reparatie of vervanging van de eMMC.

Ik heb op mijn kosten de MCU laten repareren of vervangen vanwege de in dit programma beschreven situatie. Kan ik hiervoor een vergoeding krijgen?
Als u eerder hebt betaald voor een reparatie van het specifieke onderdeel vanwege de specifieke situatie die door het garantiecorrectieprogramma wordt gedekt, komt u mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding.

Wij nemen vóór februari 2021 contact op met de eigenaren van de betrokken voertuigen met meer informatie over de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de vergoeding, de voorwaarden van de vergoeding zelf en de manier waarop de vergoeding kan worden aangevraagd.

Wat gebeurt er als deze situatie zich bij mijn voertuig voordoet en de periode voor het garantiecorrectieprogramma al is verstreken?
Als deze situatie zich voor uw voertuig voordoet en de periode voor het garantiecorrectieprogramma al is verstreken, wordt de reparatie niet gedekt door Tesla en is deze uw eigen verantwoordelijkheid.

De kosten voor deze reparatie bij een Tesla Service Center bedragen momenteel ongeveer € 110 voor onderdelen (onderhevig aan verandering) en ongeveer 1 tot 1,5 uur arbeid, plus van toepassing zijnde belastingen en heffingen afhankelijk van uw locatie.

Ik heb ervoor gekozen de infotainment-upgrade aan te schaffen. Krijg ik nu een vergoeding van Tesla?
Als u hebt betaald voor de infotainment-upgrade van Tesla nadat door Tesla Service de diagnose is gesteld dat de eMMC van uw voertuig storingen vertoont door slijtage, komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding tot maximaal de kosten van de reparatie van de eMMC van 8 GB die beschikbaar was op het moment van uw upgrade.

Meer informatie over de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de vergoeding, de voorwaarden van de vergoeding zelf en de manier waarop de vergoeding kan worden aangevraagd zal vóór februari 2021 beschikbaar zijn.

Waarom doet Tesla dit?
Voor uw gemak en gemoedsrust biedt Tesla eigenaren extra bescherming bij storingen als gevolg van deze situatie.

Terug naar boven

Delen