Earth Day 2023 Fundraiser T-shirt

De jaarlijkse Earth Day T-shirtinzamelingsactie van Tesla Impact in Europa ondersteunt met 10 euro voor elk verkocht T-shirt de volgende lokale vereniging. Deze vereniging is gevestigd in de buurt van de Gigafactory Berlin-Brandenburg en legt zich toe op programma's voor duurzaamheid en milieu-educatie.

  • GrünheideNetzWerk e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet om burgers mondiger te maken, een netwerk te creëren om de regio levendiger en duurzamer te maken, kennis en begrip van democratie en cohesie te bevorderen en enthousiasme voor de wetenschap op te wekken. De vereniging organiseert activiteiten zoals regelmatig terugkerende opschoondagen, interculturele netwerkevenementen en educatieve evenementen over hernieuwbare energie en elektrische mobiliteit.