Loot Box

Ons doel is om Tesla-eigenaren te helpen hun passie voor Tesla-producten en onze missie - het versnellen van de wereldwijde overgang naar duurzame energie - te delen. Elke keer dat u, als eigenaar, een nieuwe vriend of een nieuw familielid in de Tesla-community introduceert, profiteert u er allebei van: u verdient referral-tegoeden en uw vriend of familielid koperstegoeden of beloningen in de vorm van een geldbedrag met zijn of haar aanschaf. Bovendien kunt u een loyaliteitstegoed verdienen wanneer u aanvullende in aanmerking komende Tesla-producten aanschaft, als beloning voor uw merkentrouw als Tesla-eigenaar.

Al uw tegoeden hebben dezelfde waarde en worden tot één saldo samengevoegd in uw Loot Box. Tegoeden kunnen worden ingewisseld voor referral-beloningen van Tesla in de referral-shop van de Loot Box. Dit is mogelijk na de toekenningsdatum van het tegoed, dat wil zeggen de datum waarop het Tesla-voertuig wordt geleverd.

Hoewel er geen limiet is aan het totale tegoed dat u kunt verdienen, vervallen tegoeden 12 maanden na de toekenningsdatum ervan. Als u nieuwe tegoeden verdient door extra vrienden te refereren of extra in aanmerking komende producten aan te schaffen via uw bestaande Tesla-account, wordt de vervaldatum van alle tegoeden verlengd met 12 maanden, gerekend vanaf de meest recente toekenningsdatum, zolang de levering vóór de vorige vervaldatum van het tegoed plaatsvindt. Tegoeden kunnen worden gewijzigd tot de bestelling is geplaatst en de waarde ervan kan niet in contanten worden uitgekeerd. Tegoeden kunnen niet worden overgedragen aan andere accounts of worden toegewezen aan andere mensen. Het referral-programma is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Aankopen van gebruikte voertuigen komen niet in aanmerking voor tegoeden, beloningen of voordelen. Als u of een vriend vóór 27 maart 2023 een bestelling heeft geplaatst via een referral-link, kunt u niet deelnemen aan dit referral-programma. Meer informatie over de eerdere fasen van het referral-programma.

Populaire aanbiedingen

Als uw vriend tussen 3 juni 2023 en 30 juni 2023 een nieuwe Model S of Model X bestelt met uw referral-link:

 • Ontvangt deze 20.000 koperstegoeden.
 • Ontvangt u 20.000 referral-tegoeden.

Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Een bestelling plaatsen

Wanneer u een in aanmerking komend Tesla-product aanschaft via een referral-link, kunt u koperstegoeden of een beloning ontvangen en kan uw vriend een referral-tegoeden ontvangen. De referral kan niet worden toegevoegd nadat de bestelling is geplaatst.

Kopen met een referral-link:

 1. Ga naar de referral-link van uw vriend.
 2. Koop het Tesla-product van uw keuze via de referral-link.
 3. Nadat u de bestelling hebt geplaatst, verschijnt het tegoed tot de toekenningsdatum als 'in behandeling' in de Loot Box van de refererende persoon.
Refereer een vriend

Deel uw referral-link rechtstreeks vanuit uw Loot Box met uw vrienden en familie.

Een vriend refereren:

 1. Ga naar uw Loot Box in de Tesla-app.
 2. Bekijk de referral-tegoeden die u verdient en de koperstegoeden of beloningen die uw vriend ontvangt voor elk in aanmerking komend Tesla-product.
 3. Tik op 'Refereer nu'.
 4. Selecteer in uw lijst van contacten de vriend die u wilt refereren en verzend het referral-bericht. U kunt ook op het deelpictogram in de rechterbovenhoek tikken om uw referral-link te versturen.
 5. Nadat uw vriend een bestelling heeft geplaatst, verschijnt het tegoed tot de toekenningsdatum als 'in behandeling' in uw Loot Box.
Verdien loyaliteitstegoed

Bestaande eigenaren kunnen automatisch loyaliteitstegoeden verdienen wanneer ze aanvullende in aanmerking komende Tesla-producten kopen via hetzelfde Tesla-account. Loyaliteitstegoeden worden automatisch toegekend; er is geen referral-code of link nodig.

Loyaliteitstegoed verdienen:

 1. Ga naar uw Loot Box in de Tesla-app.
 2. Tik op 'Loyaliteit' op het Tegoedscherm om de in aanmerking komende producten te bekijken.
 3. Koop het Tesla-product van uw keuze via uw e-mailadres dat is gekoppeld aan uw bestaande Tesla-producten.
 4. Nadat u de bestelling hebt geplaatst, verschijnt het tegoed tot de toekenningsdatum automatisch als 'in behandeling' in uw Loot Box.

Om loyaliteitstegoed te verdienen moet u een in aanmerking komend product bezitten (of eerder in bezit hebben gehad) en moet uw volgende aankoop van een aanvullend in aanmerking komend product worden gedaan via hetzelfde Tesla-account. Tegoeden kunnen niet worden overgedragen aan andere accounts, zelfs niet als het andere account ook een account van u is.

Als een bestaande eigenaar een bestelling probeert te doen via een referral-link (of deze nu van hemzelf is of van een vriend), komt hij niet in aanmerking voor een koperstegoed en ook de refererende persoon komt niet in aanmerking voor een referral-tegoed, omdat de koper al deel uitmaakt van de Tesla-community. In plaats daarvan verdient de eigenaar automatisch een loyaliteitstegoed.

Wissel uw tegoed in voor beloningen

Bezoek uw Loot Box in de Tesla-app om uw totale tegoed te bekijken en beloningen te kiezen.

Winkelen met uw tegoed:

 1. Ga naar uw Loot Box in de Tesla-app.
 2. Tik op 'Inwisselen'.
 3. Bekijk de beschikbare beloningen en het tegoed dat u moet inwisselen voor elke beloning.
 4. Selecteer uw beloning.
 5. Tik op 'Inwisselen'.
 6. Voer uw verzendadres in en bekijk uw resterende tegoed bij het inwisselen.
 7. Tik op 'Tegoed inwisselen' om uw beloning te claimen.

Elke inwisseling van een tegoed is definitief. Retourneren of ruilen is niet mogelijk. Tegoeden kunnen alleen worden ingewisseld voor beloningen in de Loot Box van de Tesla-app. Tegoeden kunnen niet worden gebruikt om merchandise of accessoires te kopen in de Tesla Shop en kunnen ook niet worden gebruikt voor enig ander Tesla-product of enige andere Tesla-dienst.

Bekijk uw Loot Box

Informatie over het referral-programma van Tesla en uw referral-activiteiten is beschikbaar in de Loot Box van de Tesla-app.

 • Referral-links
  Bekijk en deel uw referral-link met vrienden en familie rechtstreeks vanuit de Loot Box.
 • Tesla-producten die in aanmerking komen voor het referral-programma
  Bekijk de Tesla-producten die zijn opgenomen in het referral-programma op het Tegoedscherm in uw Loot Box. Voor elk product vindt u het referral-tegoed of loyaliteitstegoed dat u ermee verdient en het koperstegoed of de beloning die uw vriend ontvangt bij levering of activering van het Tesla-product.
 • Referral-shop met beschikbare beloningen
  Bekijk de beschikbare beloningen en het tegoed dat u moet inwisselen voor elke beloning. Winkel in de referral-shop met het tegoed dat u hebt verdiend.
 • Referral-geschiedenis
  Tik in het Tegoedscherm op 'Geschiedenis' om vrienden die u hebt gerefereerd en de status van uw referral te bekijken.
 • Geschiedenis van tegoeden
  Tik in het inwisselscherm van uw Loot Box op 'Saldo' om uw beschikbare saldo en de geschiedenis van transacties van tegoeden te bekijken.
 • Vervaldata
  Uw tegoeden vervallen 12 maanden en uw Supercharger-kilometers 6 maanden na hun respectievelijke toekenningsdata.

  Als u extra tegoeden verdient, wordt de vervaldatum van al uw tegoeden verlengd met 12 maanden, gerekend vanaf de meest recente toekenningsdatum. Om de vervaldatum van al uw tegoeden te verlengen, moet de datum van de levering liggen vóór de vorige vervaldatum van het tegoed.

  Als u tegoed inwisselt voor extra Supercharger-kilometers, wordt de vervaldatum van al uw Supercharger-kilometers verlengd met 6 maanden, tot maximaal 36 maanden.

Download de Tesla-app om toegang te krijgen tot de Loot Box.

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 27 maart 2023

Door deel te nemen aan het referral-programma van Tesla gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en geeft u aan te begrijpen dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het referral-tegoed is beschikbaar voor huidige eigenaren in de Tesla-gemeenschap die nieuwe Tesla-klanten refereren. Klanten kunnen maximaal vijf keer per kalenderjaar referral-tegoeden ontvangen. Er wordt ook koperstegoeden of beloningen toegekend aan nieuwe klanten die een in aanmerking komend Tesla-product bestellen via een referral-link. Loyaliteitstegoeden of beloningen worden toegekend aan huidige Tesla-eigenaren die voor zichzelf aanvullende Tesla-producten kopen. De waarde van het tegoed en de beschikbaarheid van beloningen kunnen per geografische regio en Tesla-product verschillen. De waarde van het tegoed, de beschikbare beloningen en de toelating tot het programma worden bepaald door het registratie- of installatieadres van de koper en het woonadres van de refererende persoon. Het tegoed wordt toegekend na levering van een Tesla-voertuig (de "toekenningsdatum"). Tesla wijst uitdrukkelijk alle claims of garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid van beloningen, aangezien deze onderhevig zijn aan verandering en in beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn. Beloningen worden beschikbaar gesteld in het gedeelte Loot Box van de Tesla-app.

Een Tesla-klant moet minimaal 18 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor tegoeden. Deze tegoeden zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. Tegoeden moeten binnen 12 maanden na de toekenningsdatum worden ingewisseld, anders vervallen ze. Elke inwisseling van een tegoed is definitief. Retourneren of ruilen is niet mogelijk. Tegoeden kunnen alleen worden ingewisseld voor beloningen in de Loot Box van de Tesla-app. Tegoeden kunnen niet worden ingewisseld voor merchandise of accessoires op Shop.Tesla.com of worden gebruikt voor andere Tesla-producten of -diensten. Tegoeden kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt of worden gebruikt voor beloningen die niet langer beschikbaar zijn in de referral-shop. Referrals kunnen niet worden gebruikt nadat een bestelling is geplaatst. De klant is verantwoordelijk voor alle relevante belastingen, lokale vereisten en toeslagen. Het programma en de beloningen zijn beschikbaar afhankelijk van en zijn onderhevig aan plaatselijke wet- en regelgeving. Beloningen voor merchandise en accessoires zijn alleen beschikbaar in regio's waar Tesla Shop is gelanceerd. Referral-codes kunnen niet worden gebruikt voor wagenparkbestellingen met meerdere auto's. Het tegoed wordt geannuleerd als de klant zich om welke reden dan ook terugtrekt uit de bestelling of de bestelling annuleert na levering. Alleen primaire accounthouders kunnen tegoeden inwisselen voor beloningen. In gevallen met een wagenparkbeheerbedrijf hebben de primaire bestuurders die het wagenpark bezitten en beheren toegang tot de Loot Box, maar de secundaire bestuurders niet. De klant mag geen werknemer die met klanten omgaat, juridisch vertegenwoordiger of partner van Tesla of een bij Tesla aangesloten bedrijf zijn. Niets in het referral-programma dient te worden geïnterpreteerd als de basis voor enige relatie tussen de refererende persoon en Tesla of enig bij Tesla aangesloten bedrijf. De refererende persoon heeft geen bevoegdheid om Tesla te vertegenwoordigen of namens Tesla enige overeenkomst aan te gaan.

Wij introduceren dit soort programma's in goed vertrouwen en wij verwachten dit ook van de deelnemers. De bedoeling van dit programma is om loyale Tesla-eigenaren te belonen voor het delen van hun passie voor Tesla-producten met hun vrienden en familie. Referral-links moeten door de ene persoon worden gedeeld met de andere persoon en mogen niet massaal op openbare platforms worden gedeeld. Voor alle duidelijkheid: het verhandelen, adverteren, massaal verspreiden, verkopen of betalen, of het aanbieden van prikkels voor het gebruik van referral-links is niet gepast, en wij honoreren geen referral-links die gerelateerd zijn aan gedrag dat in strijd is met deze algemene voorwaarden. Klanten die een Tesla-beleid hebben geschonden, worden uitgesloten van dit programma. Houd er bovendien rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden beloningen in te trekken als wij geloven dat klanten niet te goeder trouw handelen of op een andere manier in strijd met het doel van dit programma handelen. Wij kunnen en zullen ook niet proberen om ieder onacceptabel scenario uit te schrijven, maar wij beloven om eerlijk en redelijk te zijn op dit gebied. Als u het niet met ons eens bent, is het uw verantwoordelijkheid om ons te laten zien dat u het Tesla-beleid of deze algemene voorwaarden niet hebt geschonden.