Uw Mobile Service-afspraak voorbereiden

Mobile Service van Tesla Service is een beetje anders dan een traditionele onderhoudsbeurt voor een auto. Als u uw afspraak nog niet heeft gepland, plan dan eerst een serviceafspraak in de Tesla-app.

Als u een bezoek aan een Service Center hebt gepland, moet u de stappen volgen als voorbereiding op uw bezoek aan het Service Center. Als u een Mobile Service-afspraak hebt gepland, kijk dan wat u vóór, tijdens en na uw afspraak kunt verwachten.

Wat u moet doen vóór uw Mobile Service-afspraak

Zorg ervoor dat u vóór uw geplande Mobile Service-afspraak alle eventuele problemen/storingen in de Tesla-app hebt aangegeven. De monteur zal uw opmerkingen vóór de afspraak bekijken en het gereedschap en de onderdelen meenemen die nodig zijn voor het onderhoud aan uw voertuig. U kunt deze opmerkingen tot 24 uur vóór uw geplande afspraak wijzigen.

  Op de dag van uw afspraak ziet u mogelijk dat er een software-update in behandeling is. Deze update is verzonden door uw Mobile Service-monteur die deze update nodig heeft om uw voertuig te repareren. Installeer geen updates op de dag van uw afspraak. Het installeren van de update kan de reparatietijd en daarmee de tijd van de afspraak aanzienlijk verlengen.

  Voor uw Mobile Service-afspraak moet uw voertuig gemakkelijk toegankelijk zijn, moet er voldoende werkruimte om uw voertuig heen zijn en mogen er zich geen huisdieren in uw voertuig bevinden. U moet de monteur ook het volgende verstrekken:

  • Specifieke instructies met betrekking tot de locatie van het voertuig
  • Toegangscodes of informatie over toezichthouders, beveiligers of andere beveiligingsmaatregelen
  • Toegang tot een garage of overkapping in geval van slecht weer
  • Toegang tot een toilet
  Wat u kunt verwachten tijdens uw Mobile Service-afspraak

  Op het voor uw Mobile Service-afspraak geplande tijdstip komt de monteur op de afgesproken locatie aan. Voordat uw monteur arriveert, moet u hem/haar in de Tesla-app toestemming geven voor toegang tot uw voertuig. U ontvangt vóór uw geplande afspraak een bericht met instructies over hoe u dat kunt doen.

  Als de monteur geen toegang heeft tot uw voertuig, wacht hij/zij maximaal 15 minuten op de locatie voordat hij/zij doorgaat naar de volgende geplande afspraak.

  Omwille van de veiligheid van de monteur is het niet toegestaan foto's, video's of geluidsopnamen van de monteur of het onderhoud te maken.

  Opmerking: om een veilige en gezonde werkomgeving voor Tesla-personeel te garanderen, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot Mobile Service te ontzeggen aan klanten die zich op een dusdanige manier gedragen dat ons personeel zich misbruikt, bedreigd, gediscrimineerd, aangevallen of op enige manier onveilig voelt.

  Wat er gebeurt als de Mobile Service is voltooid

  Na afloop van de Mobile Service-afspraak ontvangt u een melding in de Tesla-app en een sms-bericht om u te laten weten dat het onderhoud is uitgevoerd. Als er een openstaand saldo voor het onderhoud is, kunt u het bedrag op dat moment via de Tesla-app betalen.