Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode

The Tesla Team, 2. mai 2016

Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år.

Helse og sikkerhet er viktig for oss. Akkurat som vi har utformet Model S for å unngå kollisjoner, og beskytte dem som er inne i bilen dersom en kollisjon skulle skje, følte vi et behov for å beskytte menneskene i bilen for den statistisk mer relevante luftforurensningen*. Inspirtert av luftfiltreringssystemene brukt på sykehus, såkalte clean rooms og i romfart, utviklet vi et HEPA-filtreringssystem som kan fjerne pollen, bakterier og forurensning fra luften som kommer utenfra før den kommer inn i kupeen, samt systematisk rense luften inne i kupeen for å fjerne ethvert spor av disse partiklene. Resultatet er et filtreringssystem hundrevis av ganger mer effektivt enn vanlige bilfiltere, som er i stand til å gi føreren og hennes passasjerer den best mulige luftkvaliteten i kupeen uansett hva som foregår i miljøet rundt dem.

Luftfiltreringssystemet ble testet i virkelige miljøer, fra California hvor vi testet alt fra motorveier i rushtiden, til illeluktende myrlandskap, søppeldynger, og beiteområder for kyr, samt i Kina hvor vi testet systemet i store byer. Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer.

Deretter bestemte vi oss for å ta det ett steg videre og teste hele systemet som vi ville gjort det på veien, men i et miljø hvor vi presist kunne kontrollere og nøye overvåke atmosfæriske forhold. En Model X ble plassert i en stor boble med ekstrem forurensning (1,000 µg/m3 med PM2.5 sammenlignet med EPAs «god» luftkvalitetsindeks som er 12 µg/m3). Deretter lukket vi Falkevinge-dørene og aktiverte Bioweapon Defense Mode.

Diagrammet under viser den videre utiklingen av forurensningsnivået inne i kjøretøyet, og inne i boblen forøvrig. På under to minutter renset HEPA-filtreringssystemet luften i Model X og tok forurensningen fra ekstremt farlige 1,000 µg/m3 til nivåer så lave at de ikke ble gjenkjent (var under støygrensen) til måleinstrumentene vi brukte. Dette lot oss ta av gassmaskene og puste i frisk luft, mens vi satt inne i en forurenset boble.

Ikke bare renset kjøretøysystemet luften i kupeen, men i de påfølgende minuttene begynte systemet også å støvsuge luften utenfor bilen også, og reduserte PM2.5-nivåene med 40 %. Med andre ord: Bioweapon Defense Mode er ikke en markedsføringspåstand, det er ekte. Du kan bokstavelig talt overleve et militært biologisk angrep ved å sitte i bilen din.

Videre renser det også luften utenfor bilen din, hvilket gjør ting bedre for dem rundt deg. Og selv om denne testen ble utført med en Model X, gjelder det samme for nye Model S som nå er i produksjon.

Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. Forslag til forbedringer er velkomne.

* According to the World Health Organization, average annual PM2.5 levels (the most dangerous form of pollution) reach 56 µg/m3 in Beijing, 25 µg/m3 in Mexico City, 21 µg/m3 in Hong Kong, 20 µg/m3 in Los Angeles, 20 µg/m3 in Berlin, 17 µg/m3 in Paris, and 16 µg/m3 in London. Based on the findings of a 2013 study conducted at Harvard, these levels of pollution would result in population-averaged life expectancy reductions of 23 months in Beijing, 10 months in Mexico City, 9 months in Hong Kong, 8 months in Berlin and Los Angeles, and 7 months in Paris and London.