Articles Tagged Biohazard

Articles tagged "Biohazard"

Mai

Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode

Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år.

0 kommentarer
Merket:  Safety, Environment, and Biohazard