Tesla Gigafactory

Gigafactory hero image

Teslas misjon er å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi gjennom stadig rimeligere elektriske biler og energiprodukter. For å øke produksjonshastigheten til 500 000 biler per år trenger Tesla hele den totale verdensproduksjonen av litium-ion-batterier per i dag. Tesla Gigafactory ble til ut fra nødvendighet, og leverer batterier i tilstrekkelig mengde for å støtte den forventede etterspørselen etter Tesla-biler. Gigafactory produserer i dag elektriske motorer og batteripakker for Model 3, og i tillegg kommer Teslas energilagringsprodukter: Powerwall og Powerpack.

Konstruksjon av Gigafactory, 4. november 2014
Konstruksjon av Gigafactory, 4. november 2014

Tesla startet konstruksjonen av Gigafactory i juni 2014 utenfor Sparks, Nevada. Navnet Gigafactory kommer fra ordet "Giga", målenheten som representerer "milliarder." Gigafactory bygges i faser slik at Tesla kan begynne produksjonen umiddelbart i de ferdigstilte seksjonene og fortsette med utvidelsen kontinuerlig. Den aktuelle strukturen har allerede et fotavtrykk på nesten 0,18 millioner kvadratmeter, som huser omtrent 492.000 kvadratmeter driftsplass over flere etasjer. Likevel, kun 30 % av Gigafactory er ferdigstilt. Ved ferdigstillelse forventer Tesla at Gigafactory vil være den største bygningen i verden – og fullstendig drevet av fornybare energikilder. Designet for å være en netto-null energifabrikk ved ferdigstillelse, vil anlegget hovedsakelig bli drevet av solenergi, og installasjonen er allerede i gang.

I midten av 2018 nådde batteriproduksjonen ved Gigafactory 1 en annualisert rate på omtrent 20 GWt, og således er det batterianlegget med det høyeste volumet i verden. Tesla produserer i dag flere batterier i kWt enn alle andre bilprodusenter kombinert. Som en følge av den økte produksjonen ved Gigafactory, vil Teslas kostnad for battericellene betydelig reduseres gjennom kostnadsfordeler, nyskapende produksjon, reduksjon av avfall og enkel optimalisering av de fleste produksjonsprosessene under samme tak. Ved å redusere kostnadene for batteriene, kan Tesla gjøre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som gir oss muligheten til å ha størst mulig innvirkning på verdens overgang til bærekraftig energi.

Gigafactory-kunngjøring i Carson City, Nevada, 4. september 2014