Teslas misjon er å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi gjennom stadig rimeligere elektriske biler og energiprodukter. For å oppnå den planlagte produksjonshastigheten på 500.000 biler per år innen 2018, vil Tesla alene trenge den totale produksjonen av litiumion-batterier i verden. Tesla Gigafactory ble til ut fra nødvendighet og vil forsyne batterier i tilstrekkelig mengde for Teslas prosjekterte kjøretøyetterspørsel.

Konstruksjon av Gigafactory, 4. november 2014
Konstruksjon av Gigafactory, 4. november 2014

Tesla startet konstruksjonen av Gigafactory i juni 2014 utenfor Sparks, Nevada. Navnet Gigafactory kommer fra ordet "Giga," målenheten som representerer "milliarder." Fabrikkens planlagte batterikapasitet årlig er på 35 gigawatt-timer (GWt), hvor én GWt genererer (eller forbruker) 1 milliard watt i én time. Dette er nesten like mye som hele verdens batteriproduksjon kombinert den dag i dag.

Gigafactory bygges i faser slik at Tesla kan begynne produksjonen umiddelbart i de ferdigstilte seksjonene og fortsette med utvidelsen kontinuerlig. Den aktuelle strukturen har allerede et fotavtrykk på mer enn 176.000 m2, som huser mer enn 455.000 m2 driftsplass over flere etasjer. Likevel, kun 30 % av Gigafactory er ferdigstilt den dag i dag. Ved ferdigstillelse forventer Tesla at Gigafactory vil være den største bygningen i verden – og fullstendig drevet av fornybare energikilder, med målet om å oppnå netto null-energi.

Som en følge av den økte produksjonen ved Gigafactory, vil Teslas kostnad for battericellene betydelig reduseres gjennom kostnadsfordeler, nyskapende produksjon, reduksjon av avfall og enkel optimalisering av de fleste produksjonsprosessene under samme tak. Ved å redusere kostnadene for batteriene, kan Tesla gjøre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som gir oss muligheten til å ha størst mulig innvirkning på verdens overgang til bærekraftig energi.

Gigafactory-kunngjøring i Carson City, Nevada, 4. september 2014