Prosjekt Loveday

Vilkår og betingelser

Prosjekt Loveday er en videokonkurranse sponset av Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, USA («Tesla»).

1. OVERSIKT

Prosjekt Loveday begynner den 4. mars 2017, kl. 00.00 PT og ender på slutten av dagen den 5. juni 2017.

2. KVALIFISERING

Hver deltaker må være minst 18 år eller ha tillatelse fra en forelder eller verge («Deltaker»). Alle føderale, statlige og lokale lover gjelder, og Prosjekt Loveday er ugyldig der det er forbudt eller begrenset ved lov. Ved å delta i Prosjekt Loveday, aksepterer deltakeren å være bundet av disse vilkårene og alle de endelige avgjørelsene av Tesla.

3. SLIK REGISTRERER DU DEG

En deltaker kan lage og sende inn en videooppføring («Innsending») ved å fylle ut et påmeldingsskjema som ligger her. Hver deltaker kan registrere bare én innsending, og hver innsending kan bare ha en enkelt deltaker.

4. RETNINGSLINJER FOR INNSENDING

  • Innsendingene må sendes via det elektroniske påmeldingsskjemaet.
  • Videoene kan ikke overskride 90 sekunder.
  • Videoene må være relatert til Tesla, SolarCity, produktene våre eller misjonen vår om å sette fart på verdens overgang til bærekraftig energi.
  • Videoene som ligger på tredjeparts sosiale medieplattformer, må være i samsvar med plattformens tjenestevilkår.
  • Videoene må være godkjent for alle aldre; dvs. de kan ikke inneholde vold, nakenhet, eller upassende språk eller atferd.
  • Eventuell tekst eller dubbing i videoene må være på engelsk.
  • Innsendingene må ikke inneholde materiale som er i strid med eller krenker andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, personvern, publisitet eller immaterielle rettigheter.
  • Innsendingene må ikke på noen måte omtale, vise til eller på annen måte henspille til navnet, logoen eller varemerket til noen enhet, noe individ, produkt eller en merkevare andre enn de som tilhører Tesla og dets merkevarer.
  • Innsendingene må kun inneholde materiale som er deltakerens originalverk.

5. LISENSER

Deltakeren gir Tesla (og dets partnere) en royalty-fri, ugjenkallelig, vedvarende, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, endre, publisere eller vise innsendingen i sin helhet eller delvis, på verdensbasis. Deltakerne kan bare bruke Teslas navn, produkter, varemerker og logoer for det formål å registrere seg for Prosjekt Loveday.

6. BEDØMMELSE OG VALG AV VINNER

Etter påmeldingsperioden, vil alle de kvalifiserte innsendingene bedømmes av Teslas personell («Dommere»). Dommerne skårer hver kvalifiserte innsending basert på originalitet, kreativitet, relevans til Tesla og dens misjon, og underholdningsverdi. Deltakerne og innsendingene som mottar de ti høyeste poengsummene fra dommerne, kåres som vinnerne. Deltakerne med de tre høyest skårende innsendingene kåres topp 3-vinnerne. Den høyest skårende innsendingen kåres stor pris-vinneren.

7. PREMIER

Innsendingene som vinner mottar følgende:

Vinnerpremier (10): De ti innsendingene som vinner omtales og deles på Teslas sosiale mediekanaler.

Topp 3-vinnerpremier (3): Topp 3-vinnerne mottar ekstra promotering i de sosiale mediekanalene.

Hovedpremie-vinner (1): Deltakeren som vinner hovedpremien inviteres til og introduseres ved en fremtidig Tesla-produktlansering. Tesla betaler for rimelige reiseutgifter og overnatting for to personer i to netter.

PREMIEBETINGELSER: Premiene kan ikke overføres, og det erstatning, innløsning eller kontantekvivalenter tillates ikke. Alle gjeldende skatter, og alle andre avgifter og kostnader som ikke er spesifikt identifisert i disse vilkårene som et premie-element, er ene og alene premievinnerens ansvar.

8. SLIK KREVER DU EN PREMIE

På eller omkring den 3. juli 2017, sender vi et e-postvarsel til hovedpremie-vinneren med instruksjoner om hvordan vedkommende kan kreve premien sin. Premien må kreves innen 7. juli 2017.

9. PERSONVERNERKLÆRING

Enhver personlig identifiserbar informasjon som samles inn under deltakerens deltakelse i Prosjekt Loveday, brukes til riktig administrering av denne konkurransen og i samsvar med Teslas personvernerklæring, som er tilgjengelig her.

10. PUBLISITETSRETTIGHETER

Ved å delta i Prosjekt Loveday, aksepterer hver deltaker at Tesla kan bruke hans eller hennes navn, biografiske opplysninger og avbildninger for publisitetsformål.

11. GENERELT

Tesla forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som bryter disse vilkårene og betingelsene eller handler i ond tro.

12. VINNERLISTE

For å få en liste over prisvinnerne, kan interesserte enkeltpersoner sende en skriftlig forespørsel med en selvadressert konvolutt av forretningsstørrelse med frimerke til: Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, Att: Project Loveday. Forespørsler om vinnerlisten må være mottatt innen 5. juli 2017.