8 GB eMMC Ofte stilte spørsmål om tilbakekalling

Tesla har besluttet å frivillig og proaktivt tilbakekalle enkelte Model S og Model X for å oppdatere programvare og erstatte 8 GB innebygd MultiMediaCard (eMMC) i mediekontrollenheten (MCU). Denne tilbakekallingen gjelder bare Model S og Model X bygget før mars 2018 og som er utstyrt med et 8 GB innebygd MultiMediaCard (eMMC) i MCU som kan oppleve en funksjonsfeil på grunn av akkumulert slitasje. Model S og Model X bygget i eller etter mars 2018 er ikke utstyrt med 8 GB eMMC og påvirkes ikke av denne tilbakekallingen.

Påvirkes min Model S/X av denne tilbakekallingen?
Alle eiere kan sjekke om deres VIN er berørt av Tesla VIN Recall Search.*
*Vær oppmerksom på at Tesla VIN Recall Søk-siden for øyeblikket er på engelsk.

Hva er dette problemet, og hvordan påvirker det kjøretøyet mitt?
Vi er klar over funksjonsfeil i noen av våre eldre MCU-er på grunn av akkumulert slitasje på 8 GB eMMC i Model S og Model X bygget før mars 2018. eMMC støtter bilens skjerm, og en funksjonsfeil på 8 GB eMMC kan resultere i en tom skjerm som ikke gjenopprettes etter omstart av berøringsskjermen, tap av visse funksjoner og/eller et varsel som indikerer at en minnelagringsenhet er ødelagt.

Er bilen min trygg å kjøre?
Vi er ikke kjent med ulykker eller skader som følge av denne tilstanden. Hvis det oppstår funksjonsfeil på grunn av akkumulert slitasje, kan det resultere i en tom skjerm som ikke gjenopprettes etter omstart av berøringsskjermen eller et varsel som indikerer at en minnelagringsenhet er ødelagt og at kundeservice må kontaktes. Det er ingen risiko knyttet til kjøring hvis eMMC ikke fungerer, og dette påvirker heller ikke akselerasjon, bremsing eller styring, men hvis kjøretøyet bruker programvare eldre enn 2020.48.12 og eMMC ikke fungerer, kan du miste tilgang til ryggekamera, utvendig blinklys og avdugging av frontrute.

Hvis du mister tilgang til ryggekamera, må du rygge ved å bruke rygge- og sidespeilene for å betjene bilen din på en sikker måte. Hvis du mister utvendig blinklys, må du være ekstra forsiktig når du skal svinge. Hvis du mister avdugging- og avrimingsfunksjonen av frontruta, må du ta iverksette passende tiltak for å sikre sikt på frontruten. For å unngå disse risikoene, kan du installere programvareversjon 2020.48.12 eller nyere nå. For mer informasjon eller støtte for hvordan du kan sjekke nåværende programvareversjon eller fullføre en oppdatering, gå til støttesiden for programvareoppdateringer.

Hvis bilen din bruker programvareversjon 2020.48.12 eller en nyere, og eMMC ikke fungerer, vil ryggekamera og blinklys fortsatt virke, og avdugging og avriming står automatisk på standard, dvs. en innvendig temperatur på 22 grader for å sikre god sikt. Per 22. januar 2021 har 88 % av alle kjøretøyer som er berørt av denne tilbakekallingen installert programversjon 2020.48.12 eller nyere.

Er dette tilbakekalling for å oppdatere programvare eller for å erstatte en komponent?
Begge. Den første delen av løsningen er å sikre at kunder installerer programvareversjon 2020.48.12 eller nyere for å løse mulige sikkerhetsproblemer. Den andre delen av løsningen er å proaktivt oppgradere tilgjengelig minnelagring fra 8 GB til 64 GB.

Tilbyr Tesla å bytte ut komponenten, og hvor lang tid tar erstatningen?
Ja. Tesla vil inspisere bilen din for å finne ut om den inneholder en 8 GB eMMC, og hvis den er tilstede, vil vi erstatte 8 GB eMMC gratis med en forbedret 64 GB eMMC. Etter utskifting vil bilen ha en NVIDIA® Tegra® infotainmentprosessor. Diagnose eller reparasjon av andre forhold enn denne delen og tilstanden beskrevet ovenfor dekkes ikke av dette programmet. Diagnostisering og reparasjoner som dekkes av denne tilbakekallingen må utføres av Tesla, bortsett fra tidligere reparasjoner som er kvalifisert for refusjon (se spørsmål nedenfor for ytterligere informasjon).

Varigheten for Tesla Service å fullføre oppgraderingen er omtrent 75 minutter for Model S og omtrent 90 minutter for Model X.

Er dette den samme serviceprosedyren som for Teslas infotainmentoppgradering?
Nei. Installasjon av et 64 GB eMMC gir bilen en NVIDIA® Tegra® infotainmentprosessor. Dette er den eneste serviceprosedyren som dekkes som en del av dette garantiprogrammet, og dette har ikke noe med infotainmentoppgraderingen å gjøre.Infotainmentoppgraderingen konverterer infotainmentprosessoren til Intel Atom® og innebærer utskifting av andre komponenter.

Hvordan kan jeg gjøre en avtale i forbindelse med denne tilbakekallingen?
Hvis du er registrert eier, må du for øyeblikket kun bekrefte at kjøretøyet bruker programvareversjon 2020.48.12 eller nyere, og hvis ikke installerer du den nyeste tilgjengelige versjonen. Du trenger ikke å gjøre noe annet nå, og du kan fortsette å kjøre bilen.Tesla kontakter deg når reservedelene er tilgjengelige. Inntil da ber vi om at du ikke bestiller en Tesla-serviceavtale med mindre du mottar et varsel om feil på minneslagringsenheten eller aktivt opplever tom skjerm som ikke lar deg gjenoppretter etter omstart av berøringsskjermen.

Jeg har mottatt en reparasjon under 8 GB eMMC garantijusteringsprogrammet. Trenger jeg ytterligere reparasjon som følge av denne tilbakekallingen?
Nei, denne tilbakekallingen erstatter 8 GB eMMC-garantijusteringsprogrammet. Hvis 8 GB eMMC allerede ble skiftet ut under 8 GB eMMC-garantijusteringsprogrammet, omfattes du ikke av dette varselet.

Bilen min ble produsert samtidig med de aktuelle kjøretøyene, men bilen min er ikke oppført i tilbakekallingen. Hvorfor ikke?
Våre registre viser at i 8 GB eMMC har blitt oppgradert tidligere, og at kjøretøyet ditt derfor ikke omfattes av denne tilbakekallingen.

Jeg har betalt for å reparere eller skifte MCU på grunn av den tilstanden som er beskrevet i programmet. Kan jeg få dette refundert?
Hvis du tidligere har betalt for reparasjon av den spesifikke delen og denne feilen, vil du være dekket av en garanti i henhold til visse vilkår og betingelser. Vi har kontaktet eiere av berørte kjøretøyer. Lær mer om refusjonsberettigelse, vilkår og betingelser og hvordan du ber om refusjon.

Hvis jeg tidligere har kjøpt infotainmentoppgraderingen som følge av tilstanden som er beskrevet i tilbakekallingen, vil jeg motta refusjon fra Tesla?
Hvis du har betalt for Teslas infotainmentoppgradering i stedet for å betale for å reparere den forrige berøringsskjermen din etter at Teslas servicesenter har diagnostisert at Teslaens eMMC ikke fungerte som den skulle som følge av akkumulert slitasje, vil du kunne få refusjon opp til kostnaden for den reparasjonen som er tilgjengelig på 8 GB eMMC på oppgraderingstidspunktet.Mer informasjon om mulighet for refusjon, vilkår og betingelser, samt hvordan du ber om refusjon, kommer innen utgangen av aprl 2021.

Hvorfor gjør Tesla dette?
Den første delen av løsningen er å sikre at kunder installerer programvareversjon 2020.48.12 eller nyere for å løse mulige sikkerhetsproblemer. I tillegg er denne tilbakekallingen å informere deg om at Tesla vil proaktivt oppgradere tilgjengelig minnelagring på berørte biler fra 8 GB til 64 GB, gratis.

Tilbake til toppen

Del denne siden