8 GB eMMC-refusjon | Ofte stilte spørsmål

Hvilke reparasjoner kan refunderes?
8 GB eMMC-tilbakekalling dekker 8 GB innebygde multimediekortfeil på grunn av akkumulert slitasje. Se den første kunngjøringen for full informasjon om hva som dekkes under tilbakekallingen.

Vær oppmerksom på at enhver betalt reparasjon som er utført for den delen og tilstanden som er beskrevet ovenfor etter 9. april 2021 ikke er kvalifisert for refusjon.

Hvem er kvalifisert for refusjon?
Kunder som tidligere har betalt ut av egen lomme for en kvalifisert reparasjon under vilkårene for 8 GB eMMC-tilbakekalling kan være kvalifisert for refusjon.

Er reparasjoner fra tredjepart berettiget til refusjon?
Tidligere reparasjoner utført av andre enn Tesla kan være kvalifisert for refusjon inntil kr. 25664 . For å motta refusjon for reparasjoner utført av tredjepart, må du levere dokumentasjon som tydelig viser at reparasjonen ble utført for å løse et problem som dekkes av 8GB eMMC Recall, faller innenfor tilbakekallingsperioden og at reparasjonen ble fullført 9. april 2021 eller før.

Hvordan ber jeg om refusjon?
Hvis bilen din er underlagt vilkår som dekkes av 8 GB eMMC-tilbakekallingen, vil du se skjemaet for refusjonskrav i Tesla-kontoen din. Logg deg på Tesla-kontoen din på nett og fyll ut skjemaet.

Vi har allerede identifisert potensielt refunderbare reparasjoner utført av Tesla og forhåndsbestemt din refusjonsberettigelse så langt det er mulig. Disse reparasjonene fylles automatisk ut i skjemaet med reparasjonsdatoer, refusjonsberettigelse og ytterligere detaljer. Du vil også ha mulighet til å sende inn informasjon om reparasjoner fra tredjepart.

Vær oppmerksom på at dette er den eneste måten å søke refusjon på. Teslas servicesentre og kundeservice har ikke mulighet til å behandle eller gi oppdateringer om status for refusjonsforespørsler.

Hva om jeg ikke ser denne refusjonsforespørselen i Tesla-kontoen min?
Hvis du ikke ser dette alternativet i kontoen din, er det mest sannsynlig at reparasjon(e) er utført av Tesla og derfor ikke kvalifiserer for refusjon i forbindelse med 8 GB eMMC-tilbakekalling. Dette kan være av en eller flere grunner. Se vår første kunngjøring for full informasjon om hva som dekkes av tilbakekallingen.

Er det en tidsbegrensning for når jeg kan be om refusjon?
Refusjonskrav kan sendes inntil to år etter betalingsdato for reparasjoner som dekkes av 8 GB eMMC-tilbakekallelsen eller innen 9. april 2023. Hvis betalingsdatoen for den kvalifiserte reparasjonen din er eldre enn to år, kan kravet ditt sendes inntil ett år etter datoen for denne refusjonsmeldingen eller innen 2. mars 2022.

Hva skjer når jeg har sendt inn refusjonskravet mitt?
Det kan ta opptil 60 dager før kravet ditt blir gjennomgått etter mottak. Når vi har gått gjennom henvendelsen din, vil vi varsle deg via e-post om vår beslutning om å godkjenne eller avvise kravet ditt. Hvis kravet ditt blir godkjent, kan det ta tre til fire uker før du mottar refusjonen. Hvis kravet ditt avslås, kan du lese mer om hvorfor refusjonskravet ditt ble avslått.

Hvordan mottar jeg refusjonen?
Refusjon vil bli utstedt via bankoverføring eller direkte overføring til kontoen som ble angitt sammen med forespørselen.

Hvorfor ble refusjonskravet mitt avslått?
Hvis kravet ditt avslås, vil vi varsle deg om avgjørelsen via e-post innen 60 dager etter at vi har mottatt kravet ditt. Der vil vi forklare årsaken(e) til avslaget. Vanlige årsaker til avslag er:

  • Reparasjonen tilsvarer ikke den tilstanden som er beskrevet i 8 GB eMMC-tilbakekallingen;
  • Ikke kvalifisert: Kjøretøyet inneholdt ikke en original eMMC-komponent fra Tesla på reparasjonstidspunktet;
  • Kjøretøyet var ikke opprinnelig utstyrt med den tilbakekalte komponenten og er derfor omfattes derfor ikke av 8 GB eMMC-tilbakekallingen.

Hvis jeg har spørsmål eller ønsker å sende inn kravet mitt på nytt etter at det er godkjent eller avslått, hva skal jeg gjøre?
Etter at du har mottatt Teslas avgjørelse via e-post om godkjenning eller avvising av kravet ditt, eller hvis du har spørsmål om avgjørelsen, mener at kravet ditt var ufullstendig ved innsendelse eller vil at Tesla skal vurdere avgjørelsen på nytt, kan du svare på e-posten og legge ved all ekstra støttedokumentasjon. Vær oppmerksom på at påfølgende gjennomganger vil forsinke behandlingen av kravet ditt.

Er refusjon tilgjengelig for oppgradering av infotainment?
Hvis du har betalt for Teslas infotainmentoppgradering etter at Teslas servicesenter har diagnostisert at Teslaens 8 GB eMMC ikke fungerer som den skal som følge av akkumulert slitasje, vil du kunne få refusjon opp til kostnaden for reparasjon av 8 GB eMMC på oppgraderingstidspunktet.

Men hvis du hadde et aktivt garanti- eller garantijusteringsprogram som ville ha dekket tilstanden beskrevet i 8 GB eMMC-tilbakekallingen, og du valgte å kjøpe infotainmentoppgraderingen i stedet, vil du ikke være berettiget til refusjon.

Hvordan beregnes refusjonsbeløpet for berettigede reparasjoner?
Refusjon beregnes basert på kostnadene for arbeid og deler på reparasjonstidspunktet sammen med gjeldende avgifter. Hvis en faktura som inneholder en kvalifisert reparasjon også inkluderer arbeid og/eller reservedeler som ikke dekkes av 8 GB eMMC-tilbakekallingen, vil ikke kostnader knyttet til slikt arbeid og/eller deler dekkes av refusjonen. Kun kostnader knyttet til erstatning av 8 GB eMMC på grunn av akkumulert slitasje refunderes.

Tilbake til toppen

Del denne siden