Model S – Sikkerhetsoppdatering

Det foregår nå en bransjedekkende tilbakekalling av Takata kollisjonsputepumper. Kollisjonsputene i passasjersetene på visse Model S-kjøretøy fra 2012 og 2013 rammes av denne tilbakekallingen, og Tesla kommer til å bytte de. Som del av den tidligere fastsatte planen som ble vedtatt av NHTSA, ble biler fra modellåret 2012 som tilbakekallingen vedrørte, inkludert kollisjonsputene for passasjersetet i Model S-kjøretøy fra 2012, tilbakekalt i januar 2017. Dette ble utvidet til biler fra modellåret 2013 i januar 2018. Tesla følger den samme planen for utskifting verden over – selv i land der det ikke foreligger krav om tilbakekalling fra lokale myndigheter. Denne planen gir kundene tilstrekkelig tid til å skifte ut tilbakekalte kollisjonsputer før de utgjør en risiko for sikkerheten. Dette er fordi pumpene først blir defekte når flere ulike faktorer gjør seg gjeldende – én av disse er alder. Kundenes sikkerhet er det viktigste for oss, så vi iverksetter dette tiltaket til tross for at ingen kollisjonsputer har sprukket eller lignende hendelser har inntruffet i Tesla-kjøretøy.

Ifølge NHTSA trenger ikke kundene å bekymre seg om Takata-pumpene før de mottar et tilbakekallingsvarsel. Den nåværende tilbakekallingen gjelder kun for Model S-kjøretøy fra 2012 og 2013, men kollisjonsputene for passasjersetet i alle Model S-kjøretøy som ble produsert frem til slutten av 2016, forventes etter hvert også å bli tilbakekalt. Hvis du eier en Model S som er produsert mellom 2014 og 2016, er kollisjonsputene dine sikre, og du trenger ikke å foreta deg noe før Tesla gir deg nærmere beskjed.

Tesla fortsetter å kontakte kunder for å fullføre utskiftningen av kollisjonsputer. Hvis du eier en Model S, årsmodell 2012-2013, og ikke har hørt fra Tesla, ber vi deg kontakte Tesla service for å avtale utskiftning av kollisjonsputen.

Jeg har en Model S fra 2012 eller 2013 – er det trygt å kjøre med en person i passasjersetet foran?
Ifølge NHTSA trenger ikke kundene å bekymre seg om Takata-pumpene før de mottar et tilbakekallingsvarsel. Dessuten blir pumpene først defekte etter en viss tid, og tilbakekallingsplanen sikrer at kundene har tilstrekkelig tid til å skifte ut tilbakekalte kollisjonsputer før de utgjør en risiko for sikkerheten.

Jeg har en Model S fra 2012 eller 2013 – berører denne tilbakekallingen alle kollisjonsputene mine?
Nei, kun kollisjonsputen på passasjersiden foran er berørt.

Hvor raskt utbedrer Tesla kjøretøyene berørt av Takata-tilbakekallingen?
Tesla har en av de høyeste prosentratene for komplettering av kollisjonsputeutskiftninger blant alle produsentene berørt av Takata-tilbakekallingene. For ytterligere informasjon, se NHTSAs spotlight om kompletteringsratene til produsentene.

Jeg har en Model S fra 2012 eller 2013 – når kan jeg forvente å få en ny kollisjonspute?Tesla skiftet ut nesten 90 % av tilbakekalte pumper i 2012-kjøretøy i løpet av ett år etter å ha kunngjort tilbakekallingen. Tesla fortsetter å kontakte kunder for å fullføre utskiftningen av kollisjonsputer. Hvis du har en Model S, årsmodell 2012-2013, og ikke har hørt fra Tesla, ber vi deg kontakte Tesla service for å avtale utskiftning av kollisjonsputen.

Jeg har en Model S, årsmodell 2012-2013 – må kollisjonsputen skiftes ut ved et Tesla-servicesenter?
Nei. Mobil service, som er tilgjengelig over alt, kan erstatte kollisjonsputen i bekvemmeligheten av hjemmet eller kontoret ditt, eller et annet sted.

Jeg har en Model S fra 2012 og fikk ikke kollisjonsputen i passasjersetet skiftet ut i fjor – kan jeg fremdeles få kollisjonsputen skiftet ut?
Ja, tilbakekallingen fortsetter for Model S, årsmodell 2012. Kontakt Tesla service for å avtale utskiftning av kollisjonsputen din.

Jeg har en Model S fra 2014–2016 – er det trygt å kjøre med en person i passasjersetet foran?
Ja. Hvis du eier en Model S som er produsert mellom 2014 og 2016, er kollisjonsputene dine sikre, og du trenger ikke å foreta deg noe før du mottar et varsel om tilbakekalling.

Jeg har en Model S fra 2014–2016 – når kan jeg forvente å få en ny kollisjonspute?
Ifølge betingelsene i Takata-tilbakekallingen, vil kollisjonsputen på passasjersiden foran i alle Model S-bilene som ble produsert frem til sent i 2016 tilbakekalles i januar 2019. Tidspunktet for utskiftningene over hele bransjen vil være basert på en rekke forskjellige faktorer, inkludert bilens alder, og dette overvåkes av regulatorer i USA og andre land.

Jeg har en Model S, årsmodell 2014-2016 – vil alle kollisjonsputene mine bli berørt av tilbakekallingen i 2019?
Nei, kun kollisjonsputen på passasjersiden foran vil bli berørt.

Er min Roadster, Model X eller Model 3 del av denne tilbakekallingen?
Nei. Tilbakekallingene vil ikke ramme kjøretøy som produseres for øyeblikket. Dette gjelder heller ikke Model S-kjøretøy produsert etter slutten av 2016 eller Tesla Roadster-, Model X- og Model 3-kjøretøy. Ingen av disse kjøretøyene har den samme typen kollisjonsputepumpe som denne tilbakekallingen gjelder.

Jeg bor i Europa/Asia. Er min Model S del av tilbakekallingen?
Kjøretøyet ditt er ikke del av Takata-tilbakekallingen, men Tesla vil skifte ut kollisjonsputene i passasjersetet på Model S-kjøretøy verden over på samme måte som vi erstatter kollisjonsputer i Model S-kjøretøy i USA. Kundenes sikkerhet er det viktigste for oss, så vi iverksetter dette tiltaket til tross for at ingen kollisjonsputer har sprukket eller lignende hendelser har inntruffet i Tesla-kjøretøy.

Del denne siden