Autopilot og fullverdige selvkjørende egenskaper

Autopilot er et avansert førerassistansesystem som forbedrer sikkerheten og bekvemmeligheten bak rattet.

Det er tre Autopilot-pakker tilgjengelig for kjøp: Autopilot, Enhanced Autopilot og Fullverdige selvkjørende egenskaper.

Autopilot, Enhanced Autopilot og Fullverdige selvkjørende egenskaper er ment for bruk med en fullt oppmerksom sjåfør, som har hendene på rattet og er forberedt på å ta over når som helst. Selv om disse funksjonene er utformet for å bli mer kapable over tid, gjør de nåværende aktiverte funksjonene ikke bilen autonom.

 • Autopilot og fullverdige selvkjørende egenskaper
 • Bruke Autopilot og fullverdige selvkjørende egenskaper
 • Aktive sikkerhetsfunksjoner
 • Ofte stilte spørsmål


 • Autopilot og fullverdige selvkjørende egenskaper

  Autopilot er en serie med førerassistansefunksjoner som kan kjøpes før du kjøper bilen eller etter at den er levert, og gir ny funksjonalitet til din Tesla som gjør kjøring tryggere og mindre stressende. Tilgjengelige pakker inkluderer:

  Autopilot

  • Trafikkoppmerksom cruisekontroll: Tilpasser hastigheten på bilen din til trafikken rundt deg
  • Autostyring: Assisterer i styring i et tydelig merket filsystem og bruker trafikkoppmerksom cruisekontroll

  Enhanced Autopilot

  • Automatisk filskifte: Hjelper til med skifte av kjørefelt på motorveien når blinklyset slås på av bilføreren
  • Navigere på Autopilot (Beta): Bruker aktivt automatisk filskifte for å gi veiledning til føreren fra påkjøring til avkjøring på motorveien, inkludert å foreslå filskifter og navigering av kryss.
  • Autopark: Hjelper med å parkere bilen parallelt eller vinkelrett, med et enkelt trykk
  • Summon: Flytter bilen inn i og ut av en trang luke ved hjelp av mobilappen
  • Smart Summon: Bilen navigerer mer komplekse miljøer og parkeringsplasser, og manøvrerer om nødvendig rundt objekter for å komme til deg på en parkeringsplass hvor du har direkte sikt til bilen.

  Fremtidig selvkjørende funksjoner

  • All funksjonalitet for Basic Autopilot og Enhanced Autopilot.
  • Trafikk- og stoppskiltkontroll (Beta): Identifiserer stoppskilt og trafikklys og bremser bilen til et stopp når du nærmer deg, med ditt aktive tilsyn.
  • Kommende:
   • Autostyring i bygater

  De gjeldende egenskapene krever aktivt tilsyn av sjåføren og gjør ikke kjøretøyet autonomt. Aktiveringen og bruken av disse egenskapene avhenger av å oppnå pålitelighet langt utover menneskelige sjåfører, som demonstrert av milliarder av kilometer med erfaring, likeså lovbestemt godkjenning, som kan ta lengre tid i noen jurisdiksjoner. Teslaen din oppgraderes kontinuerlig via OTA-oppdateringer under utviklingen av disse selvkjøringsegenskapene.  Bruke Autopilot og fullverdige selvkjørende egenskaper

  Før du bruker Autopiloten, bør du lese eierhåndboken for instruksjoner og ytterligere sikkerhetsinformasjon. Mens du bruker Autopilot, er det ditt ansvar å være våken, holde hendene på rattet til enhver tid og opprettholde kontrollen over bilen din. Mange av våre Autopilot-funksjoner, som Autostyring, Navigere på Autopilot og Summon, er deaktivert som standard. For å aktivere dem, må du gå til Autopilot-innstillingene i kontrollmenyen og slå dem på.

  Før du aktiverer Autopilot, må sjåføren bekrefte å "holde hendene på rattet til enhver tid" og alltid "opprettholde kontroll og ansvar for bilen." Deretter, hver gang føreren aktiverer Autopilot, blir de vist en visuell påminnelse om å "holde hendene på rattet".

  Trafikkoppmerksom cruisekontroll
  Aktiv Cruise Control i Model S og Model X aktiveres ved å trekke cruisekontrollspaken til venstre for rattstammen én gang til deg. I Model 3 og Model Y, trekk girhendelen til høyre for rattstammen ned én gang.

  Autostyring
  For å aktivere autostyring i Model S og Model X, trekk mot deg to ganger på cruisekontrollspaken til venstre for rattstammen. I Model 3 og Y, trekk ned girspaken på høyre side av rattstammen to ganger. Et grått ratt-ikon vises på skjermen, ved siden av speedometeret, når systemet er tilgjengelig for aktivering. Et blått ratt-ikon vises på skjermen, ved siden av speedometeret, når autostyringen er aktivert.

  Når autostyring er i bruk, måler den mengden dreiemoment du bruker på rattet, og hvis det brukes utilstrekkelig dreiemoment, vil en eskalerende serie med hørbare og visuelle varsler igjen minne deg på å plassere hendene på rattet. Dette bidrar til å sikre at du er oppmerksom og trener gode kjørevaner. Hvis du gjentatte ganger ignorerer disse advarslene, vil du bli sperret fra å bruke Autopilot så lenge turen varer.

  Automatisk filskifte
  For å starte et assistert filbytte må Autostyring være aktiv og bilføreren må holde i rattet. Det assisterte filbyttet må bekreftes ved at bilføreren slår på blinklyset i den retningen bilen skal bevege seg.

  Navigate on Autopilot
  Navigere på Autopilot er designet for å bringe deg til destinasjonen mer effektivt ved å aktivt veilede Teslaen fra på- til avkjøringer, inkludert å foreslå og utføre filskifter, navigere motorveikryss, og motorveiavkjørsler. Den er designet for å gjøre det enklere å finne og følge den mest effektive veien til destinasjonen på motorveien når Autopilot er i bruk.

  For å aktivere denne funksjonen, må du først aktivere Autostyring ved å gå til Kontroller > Autopilot > Autostyring – deretter aktivere Navigere på Autopilot-funksjonen. Du må kalibrere kameraet og laste ned den nyeste versjonen av navigasjonskartene via WiFi.

  For hver rute hvor Navigere på Autopilot er tilgjengelig, har du alternativet om å aktivere den ved å trykke NAVIGATE ON AUTOPILOT-knappen i navigasjons veiledningen. Du kan også aktivere Navigere på Autopilot når en destinasjon er angitt og Autopilot aktiveres ved å justere Navigere på Autopilot-innstillingene fra Kontroller > Autopilot > Tilpass Navigere på Autopilot.

  Navigere på Autopilot (Beta) kan på Model 3 aktiveres på de fleste motorveiene ved å trekke girspaken helt ned to ganger raskt etter hverandre.

  Navigere på Autopilot kan på Model S og X aktiveres på de fleste motorveiene ved å dra cruisekontrollspaken mot deg kjapt to ganger.

  Autopark
  Hvis bilen din ser en parkeringsplass, vil det vises et grått "P"-ikon på venstre eller høyre side av instrumentpanelet, avhengig av parkeringsplassens plassering. Autoparkering oppdager parallelle parkeringsplasser ved kjøring under 24 km/t, og vinkelrette parkeringsplasser ved kjøring under 16 km/t.

  For å bruke autoparkering, trykk på bremsen og sett girspaken i 'Revers'. Hold foten på bremsen. 'Start Autopark' vises i blå tekst på berøringsskjermen – trykk på denne for å starte funksjonen og slipp bremsen og rattet. Autoparkering vil deretter begynne å manøvrere kjøretøyet inn på parkeringsplassen ved å kontrollere bilens hastighet, girskift og styrevinkel, men huske at du skal passe på og overvåke rundt bilen for å se etter hindringer.

  Når autoparkering er fullført, vil bilen gi deg beskjed om at den er ferdig og skifte til 'Park'. Du kan overstyre autoparkering når som helst ved å ta kontroll over rattet.

  Summon
  Åpne Tesla-appen for å bruke Summon. Trykk på Summon, og trykk deretter og hold på forover- eller bakoverknappene. Summon er også integrert med HomeLink, og åpner garasjeporten for å kjøre bilen ut av garasjen.

  Smart Summon
  Smart Summon er designet for å la bilen din kjøre til deg eller et sted du velger, om nødvendig ved å manøvrere rundt og stoppe for objekter, under ditt tilsyn. I likhet med Summon er Smart Summon kun ment for bruk på private parkeringsplasser og innkjørsler. Du er fortsatt ansvarlig for bilen din og må til enhver tid overvåke den og dens omgivelser og være innenfor synsfeltet ditt, fordi den kanskje ikke oppdager alle hindringer. Vær spesielt forsiktig i nærheten av mennesker, sykler og biler som beveger seg raskt.

  For å bruke Smart Summon, åpne Tesla-appen, trykk Summon og velg deretter Smart Summon-ikonet. For å aktivere funksjonen, trykk og hold inne COME TO ME-knappen. Alternativt, trykk på målikonet, angi måldestinasjonen du ønsker ved å justere kartet, og trykk og hold deretter GO TO TARGET-knappen. Du kan stoppe bilen når som helst ved å slippe knappen.

  Smart Summon jobber med Tesla-appen din og telefonens GPS for å fungere. Du må være nærmere bilen enn omtrent 6 meter for at den skal kunne kjøre opptil 20 meter. Smart Summon krever den nyeste versjonen av Tesla mobilapp (3.10.0 eller nyere). Se eierhåndboken for ytterligere detaljer om denne funksjonen.

  Trafikklys og stoppskiltkontroll (Beta)

  Trafikklys- og stoppskiltkontroll (Beta) identifiserer stoppskilt og trafikklys og bremser bilen automatisk til den stopper når du nærmer deg ved bruk av Autopilot, med ditt aktive tilsyn. For å aktivere, sett bilen i PARK og trykk på Kontroller > Autopilot> Trafikklys og stoppskiltkontroll (Beta), og aktiver deretter Trafikkoppmerksom cruisekontroll eller Autostyring.

  Når trafikklys- og stoppskiltkontroll (Beta) er aktivert, viser kjørevisualiseringen kommende trafikklys, stoppskilt eller veimerkinger i kryssene der bilen din kanskje må stoppe. Når du nærmer deg et kryss, selv om trafikklyset er grønt, vil bilen vise en rød linje for å indikere hvor bilen skal stoppe og kjøretøyet begynner å redusere hastigheten. For å fortsette gjennom stopplinjen, trekk i Autopilot-spaken eller trykk kort på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å fortsette. Per nå svinger ikke trafikklyskontroll og stoppskiltkontroll bilen, enten du er i en svingbane eller har indikatoren på.

  Varsler på berøringsskjermen vil gi en stoppårsak (stoppskilt, trafikklys eller kryss), og vil også anslå den gjenværende strekningen til bilen stopper. Hvis trafikklysvarslingen ikke indikerer en lysfarge, har ikke kjøretøyet bekreftet trafikkontrollsituasjonen.

  Som med alle Autopilot-funksjonene, må du ha kontroll over bilen din, ta hensyn til omgivelsene og være klar til å iverksette umiddelbare tiltak, inkludert bremsing. Denne funksjonen er i betaversjon og stopper kanskje ikke for alle trafikkreguleringer. Mens trafikk- og stoppskiltkontroll er aktivert i gater med autostyring aktiv, vil hastigheten din være begrenset til den angitte fartsgrensen. Les gjennom brukerhåndboken for ytterligere informasjon, bruksanvisning og advarsler.  Aktive sikkerhetsfunksjoner

  Aktive sikkerhetsfunksjoner er standard på alle Tesla-kjøretøy produsert etter september 2014 for økt beskyttelse til enhver tid. Disse funksjonene er gjort mulig av Autopilot-maskinvare- og programvaresystemet vårt og inkluderer:

  • Automatisk nødbremsing: Oppdager biler eller hindringer som bilen kan støte på, og aktiverer bremsene i henhold til disse
  • Frontkollisjonsadvarsel: Advarer om forestående kollisjon med biler som kjører langsommere eller er stillestående
  • Sidekollisjonsadvarsel: Advarer om potensielle kollisjoner med hindringer ved siden av bilen
  • Hindringsbevisst akselerasjon: Reduserer akselerasjon når en hindring oppdages foran bilen din mens du kjører i lave hastigheter
  • Blindsoneovervåking: Advarer når en bil eller hindring oppdages ved skifte av fil
  • Unngåelse av filskifte: Bruker korrigerende styring for å holde bilen din i det tiltenkte kjørefeltet
  • Nødunngåelse av filskifte: Styrer bilen tilbake i kjørefeltet når den oppdager at bilen din forlater kjørefeltet og det kan oppstå en kollisjon

  Aktive sikkerhetsfunksjoner er designet for å hjelpe sjåførene, men kan ikke respondere i alle situasjoner. Det er ditt eget ansvar å kjøre trygt og ha kontroll på bilen din hele tiden.  Ofte stilte spørsmål

  Har alle bilene Autopilot?
  Alle nye Teslaer har som standard blitt levert med Autopilot siden april 2019, dette inkluderer Trafikkoppmerksom cruisekontroll og Autostyring.

  Du kan til enhver tid kjøpe Autopilot, Enhanced Autopilot eller Fullverdige selvkjørende egenskaper via Tesla-kontoen din, og Autopilot-programvaren som kreves vil bli lagt til bilen din. Logg inn på kontoen din, og velg deretter "Administrer" for den valgte modellen. Bla ned til 'Butikk' og velg deretter 'Autopilot-oppgraderinger'.

  Kan jeg prøve Autopiloten før jeg kjøper?
  Du kan oppleve Autopilot, Enhanced Autopilot eller Fullverdige selvkjørende egenskaper under en prøvekjøring i en av våre Tesla-butikker.

  Hvordan kan jeg kjøpe en Autopilot-oppgradering?Du kan til enhver tid kjøpe Autopilot, Forbedret Autopilot eller Fullverdige selvkjørende egenskaper via Tesla-kontoen din, og Autopilot-programvaren som kreves vil bli lagt til bilen din. Logg inn på kontoen din, og velg deretter "Administrer" for den valgte modellen. Bla ned til 'Butikk' og velg deretter 'Autopilot-oppgraderinger'.

  Kan en bil ettermonteres med Autopilot-maskinvare?
  Alle biler produsert siden oktober 2016 har som standard blitt levert med Autopilot-maskinvare.

  Biler bygget mellom september 2014 og oktober 2016 inkluderer ett kamera, radar og ultrasoniske sensorer. For disse bilene tilbyr vi ikke ettermontering av den nyeste Autopilot-maskinvaren.

  Hvordan sjekker jeg hvilken Autopilot-maskinvare jeg har?
  Sjekk konfigurasjonen din på berøringsskjermen. Velg 'Kontroller' > 'Programvare' og Autopilot-type. Trykk så på 'Ytterligere kjøretøyinformasjon'.

  Hvordan fungerer Autopilot?
  Autopilot er bygget på et dypt nevralt nettverk og bruker kameraer, ultrasoniske sensorer og radar for å se og oppdage miljøet rundt bilen. Denne robuste sensor- og kamerapakken gir førere en opplevelse av omgivelsene som en sjåfør på egen hånd ikke ville hatt ellers. En kraftig innebygd datamaskin behandler den innsamlede informasjonen i løpet av millisekunder for å gjøre kjøringen tryggere og mindre stressende.

  Må jeg fortsatt være oppmerksom når jeg bruker Autopilot?
  Ja. Autopilot er et praktisk førerassistansesystem som kun er ment å brukes med en fullstendig oppmerksom sjåfør. Det gjør ikke en Tesla til en selvkjørende bil, og det gjør heller ikke bilen autonom.

  Før du aktiverer Autopilot, må du først bekrefte at du skal "holde hendene på rattet til enhver tid" og alltid "opprettholde kontroll og ansvar for bilen." Hvis det ikke blir brukt tilstrekkelig dreiemoment, vil Autopilot når den er aktivert, også levere en eskalerende serie med visuelle og lydvarsler, for å minne deg på å ha hendene på rattet hvis det ikke brukes tilstrekkelig dreiemoment. Hvis du gjentatte ganger ignorerer disse advarslene, vil du bli sperret fra å bruke Autopilot resten av turen.

  Du kan til enhver tid overstyre en hvilken som helst av Autopilot-funksjonene ved å styre, bruke bremsene eller bruke cruisekontrollspaken for å deaktivere.

  Hva er begrensningene med Autopilot?
  Mange faktorer kan påvirke ytelsen til Autopilot, noe som fører til at systemet ikke fungerer som det skal. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til: dårlig sikt (på grunn av kraftig regn, snø, tåke, osv.), sterkt lys (på grunn av møtende frontlykter, direkte sollys, etc.), gjørme, is, snø, forstyrrelser eller hindringer forårsaket av gjenstander montert på kjøretøyet (for eksempel et sykkelstativ), hindring forårsaket av påføring av overflødig lakk- eller limprodukter (for eksempel omslag, klistremerker, gummibelegg osv.) på kjøretøyet; smale, høye krumninger eller svingete veier, kjøring i høye hastigheter eller med en skadet støtfanger, forstyrrelser fra annet utstyr som genererer ultralydbølger, ekstremt varme eller kalde temperaturer.

  For å sikre at Autopilot-maskinvaren kan gi så nøyaktig informasjon som mulig, må du holde kameraene og sensorene rene og fri for hindringer eller skader. Fjern av og til smuss ved å tørke av kameraene og sensorene med en myk klut fuktet med varmt vann.

  Hvordan bruker jeg Autopilot-funksjonene?
  Før du bruker Autopiloten, kan du lese håndboken for instruksjoner og ytterligere sikkerhetsinformasjon. Når du bruker Autopilot-fuksjonene, er det ansvaret ditt å forbli oppmerksom, kjøre trygt og være i kontroll over bilen til enhver tid.

  Aktivere Autopilot i Model S og Model X

  Aktivere Autopilot i Model 3 og Model Y

  Hvor lang tid tar kalibreringen av Autopilot før du kan aktivere den?
  Før Autopilot-funksjonene kan brukes for første gang, må kameraene fullføre en selvkalibreringsprosess. Kalibreringen fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32–40 km, men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Kontakt Tesla kun hvis bilen din ikke har fullført kalibreringsprosessen etter å ha kjørt 160 km.

  Er det blindsonedeteksjon?
  For å forbedre sikkerheten og øke tilliten når du skifter kjørefelt, vil biler bygd fra oktober 2016 vise en rød kjørefeltlinje når blinklyset slås på og en bil eller hindring oppdages i kjørefeltet du skifter til. Dette inkluderer forbedret overvåking av blindsone på instrumentpanelet som reflekterer biltype i blindsonen, noe som på denne måten assisterer en allerede oppmerksom bilfører.

  Nøkkelord: 

  Del denne siden