Bilvedlikehold

Teslas ingeniører gjennomgår kontinuerlig vedlikeholdsanbefalingene for å optimalisere ytelsen, påliteligheten, holdbarheten, sikkerheten og annenhåndsverdien til Teslaen din.

I motsetning til bensinbiler, krever Teslaer ingen tradisjonelle oljeskift, skifte av drivstoffilter eller tennplugger eller avgasskontroller. Som elektriske biler, er til og med utskiftinger av bremseklosser sjeldne fordi regenerativ bremsing returnerer energi til batteriet, noe som reduserer slitasjen på bremsene.

Se brukerhåndboken for de siste vedlikeholdsanbefalingene for Teslaen din.

Anbefalt vedlikeholdsservice

Kupéluftfilter
Teslaen din er utstyrt med et luftfilter som forhindrer pollen, industrinedfall, veistøv og andre partikler fra å komme inn gjennom luftinntakene. Tesla anbefaler å erstatte kupéluftfilteret hvert 2. år.

High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filter
Tesla anbefaler utskifte av HEPA-filteret hvert 3. år (hvis montert).

Dekkrotasjon og -avbalansering, og hjulstillingskontroll
Tesla anbefaler at du roterer dekkene hver 10 000 km eller hvis dybden på dekkene varierer med  1,5 mm eller mer, avhengig av hva som kommer først. Aggressiv kjøring kan føre til tidlig dekkslitasje og kan kreve hyppigere dekkservice. Ubalanserte hjul og feil hjulstilling påvirker håndteringen, dekkenes levetid og styrekomponentene. Se dekkprodusentens eierhåndbøker og garantidokumentasjon for ytterligere detaljer.

Sjekk av bremsevæske
Tesla anbefaler å sjekke bremsevæsken for forurensning hvert 2. år og bytte etter behov.

Service på klimaanlegg
Service på klimaanlegget erstatter systemfilteret for å øke levetiden og effektiviteten til klimaanlegget. Tesla anbefaler å utføre service på klimaanlegget hvert 2. år for Model S, hvert 4. år for Model X og Model Y og hvert 6. år for Model 3.

Vinterpleie
Tesla anbefaler rengjøring og smøring av alle bremsekalipperne hver 12. måned eller 20.000 km for biler i regioner med kaldt vær.

Avtale vedlikeholdsservice

Planlegg en vedlikeholdsserviceavtale i Tesla-appen.


Ofte stilte spørsmål

Krever Teslaen min årlig vedlikeholdsservice?
Teslaen din krever ikke årlig vedlikehold og regelmessig utskfite av væsker. Se brukerhåndboken for de siste vedlikeholdsanbefalingene for Teslaen din.

Må jeg bringe bilen til et Tesla-servicesenter?
Med OTA-oppdateringer av programvare, fjerndiagnostisering og støtten fra de Mobil service-teknikerne våre, reduseres behovet ditt for å måtte besøke et servicesenter. Hvis Teslaen din krever service, kan du planlegge en serviceavtale i Tesla-appen. Hvis du velger å bringe Teslaen til et ikke-Tesla-verksted for vedlikehold eller reparasjoner, kan det påvirke garantien ved eventuelle problemer.

Hvis jeg velger å ikke utføre service på Teslaen min, vil dette ugyldiggjøre garantien?
Den Begrensede ny- eller bruktbilgaranti påvirkes ikke hvis den anbefalte service ikke utføres.

Kan jeg overføre Tesla-serviceplanen min til den nye eieren hvis jeg selger min Tesla?
Du kan overføre den ubrukte delen av Tesla-vedlikeholdsplanen din med salget av Teslaen. Planen overføres til den nye eieren når overføringen av bileierskap behandles gjennom Tesla. Se vilkårene og betingelsene for vedlikeholdsplanen for mer informasjon.

Kan jeg kansellere Tesla-vedlikeholdsplanen min?
Du kan be om å avbryte vedlikeholdsplanen når som helst og få refundert de resterende ubrukte årlige serviceinspeksjonsintervallene. Se vilkårene og betingelsene for vedlikeholdsplanen for mer informasjon.

Del denne siden