Gjør det selv - Model 3

Tesla-eiere som ønsker å utføre grunnleggende prosedyrer eller vedlikehold på Model 3 kan gjøre det uten å måtte planlegge en serviceavtale. Utfør en prosedyre bare hvis du føler deg komfortabel med å gjøre det, og følg alltid alle de oppgitte instruksjonene.

For svar på ytterligere spørsmål gå til Støtte-siden.

 

Starte berøringsskjermen på nytt

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller utviser uvanlig oppførsel, kan du starte den på nytt for å prøve å løse problemet.

Advarsel: Start berøringsskjermen på nytt bare mens kjøretøyet er stoppet og er i park. Status-display, sikkerhetsadvarsler, sikkerhetskamera osv. Vil ikke være synlig under omstarten.

Merk: Model 3 slås ikke av og på hvis berøringsskjermen startes på nytt ved hjelp av bla-knappene.

Tilbake til toppen

 

Slå strømmen av og på til kjøretøyet

Hvis kjøretøyet demonstrerer uvanlig atferd eller et uoppdaget varsel er tilstede, kan du prøve å slå strømmen av og på for å løse problemet.

 • Sett giret i Park.
 • På berøringsskjermen, trykk "Kontroller" > "Sikkerhet og trygghet" > "Slå av".
 • Vent i minst to minutter uten å samhandle med bilen. Ikke åpne dørene, berør bremsepedalen, berør berøringsskjermen, osv.
 • Etter to minutter må du trykke på bremsepedalen for å aktivere bilen.

Tilbake til toppen

 

Pare en Bluetooth-telefon

Med paring kan du bruke den Bluetooth-kompatible telefonen handsfree til å foreta og motta telefonsamtaler, få tilgang til kontaktlisten, de siste samtalene, etc. Den lar deg også spille av mediefiler fra telefonen. Når en telefon er paret, kan Model 3 koble til den når telefonen er innenfor rekkevidde.

Følg disse trinnene for å pare en telefon når du sitter i Model 3:

 • Sikre at både berøringsskjermen og telefonen er slått på.
 • Aktiver Bluetooth på telefonen din og forsikre deg om at den er synlig.
  Merk: På noen telefoner kan dette kreve at du går til Bluetooth-innstillinger for resten av prosedyren.
 • Trykk på Bluetooth-ikonet oppe på berøringsskjermen.
 • På berøringsskjermen trykker du på «Legg til ny enhet» > «Start søk.» Berøringsskjermen viser en liste over alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innen rekkevidde.
 • På berøringsskjermen trykker du på telefonen du vil pare med. Innen et par sekunder viser berøringsskjermen et tilfeldig generert nummer, og telefonen din skal vise det samme nummeret.
 • Kontroller at det nummeret som vises på telefonen din tilsvarer nummeret som vises på berøringsskjermen. Deretter bekrefter du paringen på telefonen din.
 • Hvis du blir bedt om det på telefonen, angir du om du vil tillate {0} å få tilgang til kontaktene og mediefilene dine.

Når den er sammenkoblet, kobler Model 3 seg automatisk til telefonen, og berøringsskjermen viser Bluetooth-symbolet ved siden av navnet på telefonen for å indikere at forbindelsen er aktiv.

Tilbake til toppen

 

Koble til Wi-Fi

Wi-Fi er tilgjengelig som tilkoblingsmetode og er ofte raskere enn mobildatanettverk. Wi-Fi-tilkobling er spesielt nyttig i områder med begrenset eller ingen mobildekning. For å sikre rask, pålitelig levering av programvare- og kartoppdateringer anbefaler Tesla at du lar bilen være koblet til et Wi-Fi-nettverk når det er mulig (for eksempel hvis den er parkert i garasjen din om natten).

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

 • Trykk på mobil-ikonet (vanligvis LTE eller 3G) øverst i hjørnet på berøringsskjermen. Model 3 begynner å skanne og viser de oppdagede Wi-Fi-nettverk som er innen rekkevidde.
 • Velg Wi-Fi-nettverket du vil bruke, skriv inn passordet (om nødvendig) og trykk deretter på Bekreft.
 • Bilen kobles til Wi-Fi-nettverket og kobles til det hver gang den er innenfor rekkevidde.

Du kan også koble til et skjult nettverk som ikke vises på listen over skannede nettverk. Bare trykk på «Wi-Fi-innstillinger», skriv inn navnet på nettverket i dialogboksen som vises, velg sikkerhetsinnstillingen og trykk deretter på «Legg til nettverk.»

Merk: Hvis mer enn ett tidligere tilkoblet nettverk er innenfor rekkevidde, kobler Model 3 til det som er brukt sist.

Merk: Du kan også bruke en mobil hotspot eller telefonens internettforbindelse via Wi-Fi-tilknytning (underlagt avgifter og begrensninger fra mobiloperatøren).

Merk: På Tesla servicesentre kobler Model 3 seg automatisk til Tesla Service Wi-Fi-nettverket.

Tilbake til toppen

 

Programmere HomeLink

Slik programmerer du HomeLink® (hvis utstyrt):

 • Parker Model 3 slik at den fremre støtfangeren er foran garasjeporten, porten eller lyset du vil programmere.
  Forsiktig: Enheten kan åpnes eller lukkes under programmering. Før du programmerer, må du forsikre deg om at enheten er fri for personer eller gjenstander.
 • Sørg for at batteriet i enhetens fjernkontroll er i god stand. Tesla anbefaler at batteriet i enhetens fjernkontroll byttes ut før HomeLink programmeres.
 • Berør HomeLink-ikonet øverst på bilens berøringsskjerm.
 • Trykk på "Opprett HomeLink", og bruk deretter tastaturet på berøringsskjermen for å oppgi et navn for HomeLink-enheten.
 • Trykk på "Enter" på tastaturet, eller trykk på "Opprett HomeLink".
 • Trykk på "Start" og følg instruksjonene på skjermen.
  Merk: Hvis du ser en skjerm kalt "Trene mottakeren" mens du programmerer enheten, husk at dette er et tidsfølsomt trinn. Når du har trykket på Lær / Program / Smart-knappen på enhetens fjernkontroll, har du omtrent 30 sekunder til å returnere til kjøretøyet ditt, trykke på 'Continue' og deretter trykke det opplente HomeLink-enhetenavn to ganger. Vurdere å ha en assistentassistanse med dette trinnet.
 • Når enheten din er programmert, trykker du på "Lagre" for å fullføre programmeringsrutinen for HomeLink.
 • Kontroller at HomeLink fungerer som forventet. I noen tilfeller kan programmeringsprosessen kreve flere forsøk før det fungerer.

Når enheten er programmert, kan du betjene den ved å berøre det tilsvarende HomeLink-ikonet på statuslinjen til berøringsskjermen. HomeLink husker hvor de programmerte enhetene befinner seg. Når du nærmer deg et kjent sted, åpnes HomeLink-kontrollen automatisk på berøringsskjermen. Når du kjører bort, forsvinner den.

Merk: For ytterligere assistanse eller spørsmål om kompatibilitet, kontakt HomeLink.

Tilbake til toppen

 

Legge til og fjerne nøkler

Legge til et nytt nøkkelkort eller key fob:
Merk: Hvis du legger til en key fob, må du forsikre deg om at den er i romtemperatur. Paring kan mislykkes hvis key foben er kald.

 • Trykk på «Kontroller» > «låser» på berøringsskjermen, og trykk deretter på + i taster-delen.
 • Skann det nye nøkkelkortet eller key foben på nøkkelleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen. Når det nye nøkkelkortet eller key foben er gjenkjent, fjerner du det fra nøkkelleseren.
 • Skann et nøkkelkort eller en key fob som allerede er godkjent (dvs. allerede har tilgang til bilen), på nøkkelleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen.
 • Når det er fullført, viser nøkkellisten på berøringsskjermen den nye godkjente nøkkelen. Du kan redigere navnet ved å trykke på det tilhørende blyantikonet.

Legge til en ny telefonnøkkel:
Merk: For å legge til en ny telefonnøkkel, må Bluetooth være aktivert og telefonen må ha Tesla-appen installert og koblet til bilens Tesla-konto.

 • Mens du sitter i bilen, åpner du Tesla-mobilappen og velger riktig kjøretøy (hvis det er flere biler tilknyttet kontoen), trykker du deretter på "Telefonnøkkel" > "Start".
 • Skann et allerede godkjent nøkkelkort eller key fob på nøkkelleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen.
 • Når mobilappen varsler at sammenkoblingen var vellykket, trykker du på Fullført. Tastelisten på berøringsskjermen ("Kontroller" > "Låser") viser den nye telefontasten. Navnet på telefonnøkkelen bestemmes av navnet som brukes i innstillingene til telefonen.

Fjerne en nøkkel:
Når du ikke vil at en nøkkel skal ha tilgang til din Model 3 (for eksempel fordi du mistet telefonen eller nøkkelkortet osv.), kan du fjerne nøkkelen.

 • På berøringsskjermen trykker du på «Kontroller» > «Låser».
 • Finn nøkkelen du vil fjerne i nøkkellisten og trykk deretter på papirkurvikonet knyttet til nøkkelen.
 • Når du blir bedt om det, skanner du et allerede godkjent nøkkelkort eller key fob på nøkkelleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen for å bekrefte slettingen. Når det er fullført, viser ikke nøkkellisten lenger den slette nøkkelen.

Merk: Model 3 krever til enhver tid minst ett autentisert nøkkelkort eller key fob. Hvis bare ett nøkkelkort er inkludert i nøkkellisten, kan ikke denne nøkkelen slettes.

Tilbake til toppen

 

Låse opp og starte bilen ved hjelp av Tesla-mobilappen

Du kan bruke mobil-appen til å låse opp og starte Model 3. Dette kan være nyttig i tilfeller der du ikke har nøkkelkortet eller key foben din for hånden, opplever problemer med telefonnøkkelen eller ikke er fysisk i nærheten av bilen (for eksempel hvis du ønsker å låse opp bilen for ektefellen din et sted i byen).

Merk: Både telefonen og bilen må være aktivt koblet til nettet, og mobiltilgang må aktiveres på berøringsskjermen (Kontroller> Sikkerhet> Tillat mobil tilgang) for at mobil-appen skal kunne kommunisere med bilen. Tesla anbefaler at du alltid har en fysisk nøkkel tilgjengelig hvis du parkerer på et område med begrenset eller fraværende mobildekning, f.eks. en innendørs garasje.

For å låse opp bilen med mobil-appen:

 • Åpne mobil-appen.
 • Trykk på «Kontroll» > «Lås opp».
 • Trykk på «Ja» for å bekrefte.

For å starte bilen med mobil-appen:

 • Åpne mobil-appen.
 • Trykk på «Kontroll» > «Start».
 • Tast inn passordet til Tesla-kontoen din.

Merk: Du kan starte kjøringen to minutter etter å ha aktivert bilen ved hjelp av nøkkelløs kjøring. Etter to minutter må du aktivere nøkkelfri kjøring på nytt.

Tilbake til toppen

 

Skifte batteri i nøkkelfjernkontrollen

Under normal bruk har ekstrautstyrets tastatur et batteri som varer i omtrent fem år. Når batterinivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen. Slik bytter du batteriet til Key Foben:

 • Plasser Key Foben med knappesiden ned på en myk flate, og ta av bunndekselet.
 • Ta ut batteriet ved å løfte det bort fra festeklipsene.
 • Sett inn det nye batteriet (type CR2032) med +-siden vendt opp, men unngå å berøre de flate overflatene på batteriet.
  Merk: CR2032-batterier kan kjøpes via nettbutikker, lokale supermarkeder og stoffbutikker.
 • Hold det nedre dekselet på skrå, rett inn klaffene på dekselet etter de tilsvarende sporene på Key Foben, og trykk deretter dekselet fast på Key Foben til det klikker på plass.
 • Test at key foben fungerer ved å låse opp og låse bilen.

Tilbake til toppen

 

Montering av ladekabel for telefon

For å gjøre det enkelt å koble telefonen mens du holder konsollen fri for rot, kan du installere en telefonladekabel i model 3.

Merk: Telefondokken støtter to telefoner side om side.

Slik monterer du en ladekabel for telefon:

 • Åpne begge lukene i midtkonsollen foran koppholderne.
 • Ta gummimatten ut fra dokkingstasjonen for telefon.
 • Løft dokkingstasjonen for telefon for å få tilgang til USB-portene.
 • Ta av dekselet fra basen til dokkingstasjonen for telefon ved å skyve det til venstre.
 • Stikk USB-kontakten på telefonens ladekabel inn i en USB-port.
 • Stikk telefonenden av ladekabelen gjennom bunnen av dokkingstasjonen for telefon, og før kabelen gjennom sikkerhetstappene mot bunnen av dokkingstasjonen.
 • Sett på igjen dekselet på basen til dokkingstasjonen for telefon ved å skyve det til høyre.
 • Sett ned dokkingstasjonen for telefon, og sett på plass gummimatten.

Tilbake til toppen

 

Montere nummerskiltholder foran

For å imøtekomme jurisdiksjoner som krever en lisensplate foran på kjøretøyet ditt, er Model 3 utstyrt med en lisensplatebrakett. Denne braketten er i samsvar med formen til bilens fremre støtfanger og festes til den med sterkt lim.

Merk: Tesla anbefaler å utføre denne prosedyren på et rent, tørt kjøretøy i løpet av en varm dag. Kulde og/eller våte forhold kan føre til redusert ytelse av limet.

Slik monterer du nummerskiltholderen foran:

 • Skaff isopropylalkohol og test den på en lakkert overflate av kjøretøyet, som ikke er synlig, for å bekrefte at den ikke skader eller fjerner lakken.
 • Rengjør monteringsstedet med isopropylalkohol, og la tørke i minst ett minutt.
 • Fjern beskyttelsesteipen helt fra klebemiddelet øverst på holderen, og fjern teipen delvis fra toppen på klebemiddelet på hver side. La den nederste halvparten av teipen på sidene være på, og brett den løsnede teipen utover for enkel fjerning etter at holderen er rettet inn med støtfangeren.
 • Mens du vipper toppen av lisensplateholderen vekk fra støtfangeren (for å forhindre at den fester seg til feil plassering), justerer du den nederste midten av lisensplateplaten med midten av grillen som vist.
  Merk: Vær så presis som mulig når du justerer braketten, fordi du ikke kan plassere den når den er festet til støtfangeren.
 • Når den er rettet inn, flytter du toppen av holderen mot støtfangeren og påfører press slik at den holdes på plass av klebemiddelet.
 • Fjern den gjenværende teipen fra sidene på holderen, og trykk deretter hele holderen hardt mot støtfangeren slik at du sikrer at holderen holdes på plass av alle områdene med klebemiddel.
 • Når holderen er godt festet, bruker du de fire medfølgende skruene til å feste nummerskiltet til holderen (stram til 3 Nm / 2,2 ft-lbs).

Tilbake til toppen

 

Utskifting av kupéfiltre

Model 3 har luftfiltre som forhindrer pollen, industriforurensning, veistøv og andre partikler fra å slippe inn i kupeen gjennom ventilene. Tesla anbefaler å skifte disse filtrene annethvert år (hvert år i Kina). Kupéfiltre fås kjøpt hos ditt nærmeste servicesenter.

Slik skifter du kupéfiltrene:

 • Slå av klimaanlegget.
 • Flytt passasjersetet foran helt bakover, og fjern gulvmatten foran på passasjersiden.
 • Bruk et kledningsverktøy fra topp til bunn for å forsiktig løse ut panelet på høyre side fra midtkonsollen.
 • Bruk et kileverktøy til forsiktig utløsing av trykklemmene som fester dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, til instrumentpanelet. Mens du støtter dekselet ved benplassen, kobler du fra de to elektriske kontaktene og flytter dekselet ved benplassen til side.
 • Ta ut T20-skruen som fester dekselet for kupéfilteret til varme-, ventilasjons- og klimaanleggsmodulen (HVAC). Ta deretter ut dekselet for kupéfilteret, og flytt det til side.
  Hvis HVAC-modulen ikke har et deksel med kupéfilter, monterer du kledningspanelene på nytt og kontakter Tesla.
  Advarsel: Ikke strekk, bøy eller på annen måte skader de oransje høyspenningskablene (HV) som er festet til kabinfilterdekselet. Hvis høyspenningskablene skades, må du umiddelbart avbryte denne prosedyren. Høyspenningsstøt kan føre til alvorlig skade eller dødsfall.
 • Brett klaffen på det øvre kupéfilteret oppover og klaffen på det nedre filteret nedover.
 • Trekk det øvre filteret ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det øvre kupéfilteret.
 • Trekk det nedre filteret oppover og deretter ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det nedre kupéfilteret.
 • Sikre at pilene på begge de nye filtrene vender mot baksiden av bilen, sett det nedre kupéfilteret inn i HVAC-modulen, og senk det på plass. Sett deretter inn det øvre kupéfilteret ovenfor.
 • Brett klaffene innover slik at dekselet for kupéfilteret kan monteres.
 • Monter dekselet for kupéfilteret ved å feste den nedre dekselklaffen og deretter feste T20-skruen. Trekk til skruen med 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs.
 • Koble de to elektriske kontaktene til komponentene i dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, og fest deretter dekselet med trykklemmene.
 • Rett inn panelet på høyre side etter plasseringssporene foran og bak på midtkonsollen, og trykk deretter ned til alle klemmene er trygt festet.
 • Monter gulvmatten foran på passasjersiden igjen, og flytt det fremre passasjersetet tilbake på plass.

Tilbake til toppen

 

Fjerning av steiner / partikler fra bremseskjold

I det sjeldne tilfeller hender det at du plutselig hører et hvin eller en slipende eller skrapende lyd som kommer fra bilens bremser eller hjul under kjøring (selv ved lavere hastigheter). Det skyldes sannsynlig at en stein eller partikler sitter klemt i bremsene mellom bremseskive og bremseskjold.

 • Bremseskive
 • Bremseskjold

Lyden skyldes at steinen eller partiklene skraper mot bremseskiven når bremseskjoldet dreier sammen med hjulet. Denne situasjonen påvirker ikke bremseevnen, men du bør fjerne steinen eller rusket så snart du kan.

For å fjerne stein eller partikler fra bremseskjoldet:

Advarsel: Hvis bilen nylig har blitt kjørt, kan bremsekomponentene være varme. For å unngå personskader må du ikke berøre varme bremsedeler.

 • Sett giret i Park.
 • Fjern aero-dekselet fra hjulet, hvis påmontert.
 • Bruk hansker når du forsiktig trykker oppe, på sidene og under bremseskjoldet til steinen eller partiklene faller ut.
 • Forsiktig: Ikke bruk verktøy eller gjenstander som kan skade bremseskjoldet eller hjulet. Ikke trykk for hardt på bremseskiven, da kan den bli bøyd permanent.

 • Gjenta trinnene 2-3 på de andre bremseskjoldene ved behov.
 • Forsikre deg om at lyden ikke lenger er til stede.
 • Sett hjulkapslene tilbake på plass hvis slike finnes.

Merk: Hvis prosedyren ovenfor ikke fjernet steinen eller partiklene, kan du prøve å kjøre sakte i vekselvis Drive og Reverse (kjør forover i noen sekunder, stopp, kjør deretter sakte bakover i noen sekunder). Gjenta dette flere ganger eller til lyden er borte. Dette må gjøres på et trygt sted. Overvåke omgivelsene nøye. Hvis lyden fortsatt er der, kan du kontakte Tesla eller sette opp en serviceavtale.

Tilbake til toppen

 

Kjøre inn bremsene

Du bør kjøre inn bremsene etter utskifting av bremseklosser og/eller bremseskiver. Dette kan også eliminere situasjoner der bremsene avgir støy under bremsing, spesielt ved støy under kjøring i regn eller i kaldt og/eller fuktig klima, eller hvis det er rust i overflaten på bremsedelene. Merk at alle biler med skivebremser kan oppleve denne situasjonen, og at bremsekraften ikke påvirkes.

For å kjøre inn bremsene:

Merk: Sørg for å overholde alle forskrifter i lokale lover om trafikksikkerhet og kun kjøre inn bremsene på et egnet sted der slik aktivitet er lovlig og med liten eller ingen trafikk.

 • Trykk «Kontroller» > «Kjøre» > «Regenerativ bremsing» > «Lav» på berøringsskjermen.
  Merk: Denne innstillingen finnes ikke på nyere biler. Hvis du ikke finner denne innstillingen, fortsett prosedyren.
 • Kjør bilen i omkring 80–90 km/t på en strak vei.
 • Trykk moderat, men jevnt på bremsepedalen for å redusere hastigheten langsomt til den er 15 km/t.
 • Gjenta denne prosedyren seks ganger, vent minst 30 sekunder mellom hver gang.

Merk: Hvis støyen vedvarer, kan du bruke mobilappen til å kontakte Tesla eller sette opp en serviceavtale.

Tilbake til toppen

 

Bruk av WD-40 på dreieboltene til dørhåndtak

Under vanskelige vinterforhold kan WI-40 forhindre isdannelse som kan låse fast håndtaket. Overvei å bruke WD-40 på dreieboltene på dørhåndtaket dersom du forventer underkjølt regn, kraftig snø eller isete forhold. Gjenta etter behov.

Forsiktig: Les og følg instruksjonene og advarslene i WD-40 før du utfører denne prosedyren.

Bruk av WD-40 på dreiebolten til dørhåndtaket:

 • Åpne dørhåndtaket og stikk det opp med et foldet håndkle eller annet mykt materiale.
 • Fest det medfølgende røret til dysen på WD-40 flasken.
 • Ta på øyevern.
 • Legg tuppen av røret ved siden av dreiebolten og spray i omtrent ett sekund, pass på å ikke sprøyte andre komponenter ved et uhell.

  Merknad: Hvil tuppen av røret på toppen av fjæren rundt dreiebolten slik at sprayen siktes bedre.

  Advarsel: Pass på at det brukes øyevern når du utfører dette trinnet.

 • Fjern håndkleet eller annet mykt materiale som brukes til å åpne dørhåndtaket.
 • Vri dørhåndtaket inn og ut ca. ti ganger.
 • Plasser på nytt enden av røret ved siden av dreiebolten og spray den i ca. ett sekund, pass på å ikke sprøyte andre komponenter ved et uhell.

  Merknad: Hvil tuppen av røret på toppen av fjæren rundt dreiebolten slik at sprayen siktes bedre.

 • Fjern håndkleet eller annet mykt materiale som brukes til å åpne dørhåndtaket.
 • Vri dørhåndtaket inn og ut ca. ti ganger.
 • Utfør denne prosedyren på de andre tre dørhåndtakene.

Tilbake til toppen

 

Fjern is fra dørhåndtak

Under vanskelige vinterforhold kan isdannelse i dørhåndtaket forhindre at det åpnes. Prosessen for å frigjøre et dørhåndtak av Model 3 er litt annerledes enn andre dørhåndtak. Du kan vanligvis fjerne isen med noen få kraftige støt til dørhåndtaket med undersiden av knyttneven.

Forsiktig: Fjern eventuelle smykker eller gjenstander som kan skade lakken før prosedyren utføres, og ikke prøv å bruke verktøy eller for stor kraft.

Merk: Du kan bruke WD-40 forebyggende på dreieboltene til dørhåndtaket for å unngå isdannelse inne i dørhåndtaket.

Gjør følgende for å fjerne is fra dørhåndtaket:

 • Hvis bilen er utstyrt med svarte dørhåndtak, kan du trykke på den fremre delen av dørhåndtaket først for å fjerne lett eller moderat isdannelse.

 • Trykk kraftig på den bakre delen av dørhåndtaket for å prøve å åpne det.
 • Ved å arbeide i et sirkulært mønster rundt omkretsen av dørhåndtaket, bruk undersiden av knyttneven for å tvinge dørhåndtaket til å slå inn og løsne på isen.
 • Ta sikte på den bakre enden av den brede delen av dørhåndtaket, og bruk lillefingersiden av knyttneven til å slå kraftig på dørhåndtaket. Slå med kraftigere slag om nødvendig, og gjenta trinn 1 til 3 til isen er fjernet og dørhåndtaket kan åpnes.

  Forsiktig: Du må aldri slå så hardt på bilen at det kan bli bulk. Ikke bruk mer kraft enn når du banker på døren til en god nabo.

 • Når dørhåndtaket kan beveges, kan du åpne og lukke det noen få ganger for å frigjøre eventuell gjenværende isdannelse. Kontroller at dørhåndtaket er helt inn (trukket tilbake) før du går inn i bilen, og kontroller at døren er helt lukket før du kjører av gårde.

Tilbake til toppen

 

Montere skvettlapper

Gjør følgende for å montere skvettlapper:

 • Rengjør monteringsområdet med alkohol og la det tørke helt før montering.
 • Sving rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.

 • Bruk forsiktig en flat skrutrekker for å fjerne de nedre klipsene (x2) som sikrer frontdekslet i hjulbuen.

 • Åpne tilgangsdekselet til bolten, og fjern deretter bolten og skiven.

 • Bruk forsiktig en saks til å fjerne det åpne tilgangsdekselet fra vippepanelet.

 • HVIS DU MONTERER SKVETTLAPPER: Fjern den klebende baksiden fra skvettlappen, og juster deretter med sprutvernet slik at hullene er innrettet med hverandre. Når det er gjort, trykker du langs sprutvernet for å sikre at det er festet mot skvettlappen.

  Merk: Skvettlapper anbefales hvis du kjører på veier hvor salt, sand eller grus ofte brukes til å forbedre kjøreforholdene.

 • KUN 1. KJØRE GENERASJONSSETT: Når du forsiktig trekker den nedre delen av innerskjermen i hjulbuen bort fra hjulbrønnen, monterer du de gjengede platene/låsemutter (x2) over hullene i vippepanelet. Sørg for at hullene er innrettet med hverandre.

 • KUN 1. GENERASJONSKIT: Legg en skive over skruene (x2), og monter deretter skruene for å sikre at sprutvernet/skvettlappen festes til låsemutteren i forhjulsarkforingen. Trekk til skruene til 1,5 Nm.

 • KUN 2. GENERASJONSSETT: Juster hullene i skvettlappen/sprutbeskyttelsen med hullene i forhjulsarkforingen, og sett deretter inn de åpnede (skruepluggene trukket ut) trykklemmene inn i hullene. Når du har trykket klemmene helt inn, skyver du inn pluggene for å lukke klemmene og låse sprutvernet/skvettlappen på plass.

 • Installer det nye boltet som fester bunnen av skvettlappen til den nederste delen av vippepanelet/sideskjørtet. Fest bolten til 5 Nm.

 • Utfør denne prosedyren igjen på høyre side av kjøretøyet for å montere høyre skvettlapp eller sprutvern.

  Merknad: Denne prosedyren og illustrasjonene beskriver hvordan du monterer venstre skvettlapp og sprutvern. Instruksjoner til høyre side er speilvendt.

Tilbake til toppen

 

Bytte skvettlapper og sprutvern

Utfør følgende for å bytte skvettlapper og sprutvern:

 • Sving rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.

 • Fjern bolten som fester bunnen av skvettlappen til det nederste vippepaneldeksel.

 • 2. GENERASJONSSETT: Bruk forsiktig en flat skrutrekker for å åpne trykklemmene (dra ut plastnaglen), og fjern deretter trykknappene som festes til skvettlappen eller sprutbeskyttelsen.

 • 1. GENERASJONSSETT: Fjern skruene og skiver som festes til låsemutterene i hjulbueforingen.

 • Fjern skvettlappen eller sprutbeskyttelsen fra bilen.
 • VED MONTERING AV SPRUTVERN: Rengjør skvettlappen med alkohol og la den tørke helt. Fjern så limbelegget fra sprutbeskyttelsen, og juster deretter sprutbeskyttelsen med skvettlappen slik at hullene er på linje. Når disse er justert på riktig linje, trykker du langs skvettlappen for å sikre at det er festet mot sprutbeskyttelsen.

  Merknad: Bruk ny tape hvis skvettlappene har løsnet fra sprutbeskyttelsene tidligere.
 • VED FJERNING AV SKVETTLAPPER: Trekk skvettlappen bort fra sprutbeskyttelsen for å løsne teipen. Rengjør skvettlappen med alkohol og la den tørke helt.

  Forsiktig: Det anbefales å bruke skvettlapper hvis du kjører på veier hvor salt, sand eller grus ofte brukes til å forbedre kjøreforholdene.

 • 2. GENERASJONSSETT: Tilpass hullene i skvettlappen/sprutbeskyttelsen med hullene i foringen i hjulbuen, og sett deretter inn de åpnede (plastnaglen trukket ut) trykklemmene inn i hullene. Når du har trykket klemmene helt inn, skyver du inn plastnaglene for å lukke klemmene og låse sprutvernet/skvettlappen på plass.

 • 1. GENERASJONSSETIT: Legg en skive over skruene (x2), og monter deretter skruene for å sikre at sprutbeskyttelsen/skvettlappen festes til U-mutterne i foringen i hjulbuen. Trekk skruene til 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • Installer bolten som fester bunnen av skvettlappen til det nederste vippepaneldekselet. Trekk bolten til 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Utfør denne prosedyren igjen på høyre side av bilen.

  Merk: Denne prosedyren og illustrasjonene beskriver hvordan du bytter skvettlapper og sprutbeskyttelsen på venstre side av bilen. Instruksjoner til høyre side er speilvendt.

Tilbake til toppen

Legge på lakkbeskyttelsesfilm

Gjør følgende for å installere Lakkbeskyttelsesfilmsettet:
Forsiktig: Installer lakkbeskyttelsesfilmkittet når det er tørt og varmt ute. Etter påføring må du ikke vaske bilen, og unngå regn i minst 24 timer.

 • Rengjør det aktuelle området med såpe, og vann og tørk deretter med en ren mikrofiberklut. Pass på at alt smuss, fett, osv. fjernes.
 • Lag en slippløsning ved å blande ca. 85% vann og 15% babysjampo i en sprayflaske eller egnet beholder. Rist beholderen for å sikre at løsningen blandes godt.
 • Bruk rikelige mengder med slippløsning på det aktuelle området og nedre og øvre filmdeler til venstre side.
 • Løsne den nederste filmen (venstre) fra baksiden, påfør slippløsning når den tas av.

  Forsiktig: Filmdelene til høyre og venstre side kan ikke brukes om hverandre. Den klebrige baksiden skal legges mot lakken på bilen og følge bilens konturer.

 • Legg den nedre venstre filmen mot sideskjørtet, slik at bunnen av filmen ligger mot kanten av sideskjørtet, og enden av filmen mot enden av sidepanelet bak.

  OBS: Påfør slippløsning etter behov for å kunne plassere filmen slik at den ligger riktig i forhold til bilens konturer.

  Forsiktig: Filmen skal ikke henge utenfor lakken. Ikke lim filmen på området mellom sideskjørtet og sidepanelet bak.

 • Når filmen er satt på riktig, fjerner du alle luftbobler mellom filmen og lakken.
 • Åpne den øvre LH-filmen fra baksiden, påfør slippløsningen når den frigjøres.
 • Lim den øvre LH-filmen til panelet. Bunnen på filmen skal være på høyde med toppen av den nedre LH-filmen og enden av filmen på det bakre panelet på bilen.

  OBS: Påfør slippløsningen ved behov for å flytte på filmen, slik at den følger konturene på bilen og hele filmen fester seg til lakken.

  Forsiktig: Filmen skal ikke henge utenfor lakken. Ikke lim filmen på området mellom sideskjørtet og sidepanelet bak.

 • Når filmen er satt på riktig, fjerner du alle luftbobler mellom filmen og lakken.
 • Utfør trinnene 3-9 på både høyre og venstre side.

Tilbake til toppen

 

Kontrollere og justere dekktrykket

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og Model 3 har stått stille i over tre timer:

 • Se dekk- og lastinformasjonsetiketten som ligger på sjåførens midtre dørstøtte for målet dekktrykk.
 • Fjern ventilhetten.
 • Press en nøyaktig dekktrykkmåler godt ned på ventilen for å måle trykket.
 • Hvis nødvendig, tilsett eller fjern trykk for å nå det anbefalte trykket.
  OBS: du kan slippe ut luft ved å presse på metallstammen i midten av ventilen.
 • Kontroller trykket på nytt ved hjelp av den nøyaktige dekktrykkmåleren.
 • Gjenta trinnene 3 og 4 etter behov til dekktrykket er korrekt.
 • Monter ventilhetten på nytt, for å forhindre at det kommer smuss inn i ventilen. Kontroller ventilen for skade og lekkasjer regelmessig.

Tilbake til toppen

 

Kjør for å kalibrere kameraer

Model 3 må manøvrere med mye presisjon når Autopilot-funksjoner brukes. Før enkelte funksjoner (f.eks. Trafikkoppmerksom cruisekontroll eller Autosteer) kan brukes for første gang eller etter enkelte servicereparasjoner, må kameraene derfor fullføre en selvkalibreringsprosess. For enkelhets skyld vises en fremdriftsindikator på berøringsskjermen.

Kalibreringen fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32-40 km, men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Model 3 kan kalibreres raskere når du kjører på en rett vei med godt synlige filinndelinger. Når kalibreringen er fullført, er Autopilot-funksjonene tilgjengelige for bruk. Kontakt Tesla bare hvis din Model 3 ikke har fullført kalibreringsprosessen etter å ha kjørt 160 km.

Merk: Hvis du prøver å bruke en funksjon som ikke er tilgjengelig før kalibreringsprosessen er fullført, blir ikke funksjonen aktivert og berøringsskjermen viser en melding.
Merk: Model 3 må gjenta kalibreringsprosessen hvis kameraene blir betjent av Tesla, og i noen tilfeller etter en programvareoppdatering.

Tilbake til toppen

 

Utskifting av gassfjær for panser

Gassfjær kan skiftes ut hvis de av en eller annen grunn begynner å svikte. Slik skifter du gassfjær for panseret:

 • Åpne panseret, og bruk en ikke-ripende støtte for å holde det oppe midlertidig.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på bunnen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på karosseriet.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på toppen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på panseret. Ta den gamle gassfjæren ut av bilen.
 • Rengjør monteringspunktene på bilen, og smør begge leddpunktene på den nye gassfjæren.
 • Fest stangenden av gassfjæren til bilkarosseriet og deretter hovedenden av gassfjæren til panseret. Sikre at klemmene sitter fast.
 • Fjern panserstøtten, og sikre at panseret åpnes og lukkes som det skal.

Tilbake til toppen

 

Skifte gassfjær for bagasjerom

Gassfjær kan skiftes hvis de begynner å svikte av noen grunn. Slik skifter du gassfjær for bagasjerommet:

 • Åpne bagasjerommet, og bruk en ikke-ripende støtte for å holde det oppe midlertidig.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen som fester den nedre enden av gassfjæren til hengselen på bilen, og løs ut gassfjæren.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen som fester den øvre enden av gassfjæren til hengselen på bagasjeromslokket, og demonter gassfjæren fra bilen.
 • Rengjør monteringshengslene, og smør begge leddpunktene på den nye gassfjæren.
 • Fest stangenden av gassfjæren til hengselen og deretter hovedenden av gassfjæren til hengselen på bagasjeromslokket. Sikre at klemmene sitter fast.
 • Fjern støtten, og sikre at bagasjerommet åpnes og lukkes som det skal.

Tilbake til toppen

 

Fylle på spylervæske for frontrute

Det eneste reservoaret du kan legge til væske i er vindusspylervæskebeholderen, som ligger bak frontrammen. Når nivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen.

Fylle på spylervæske:

 • Åpne panseret.
 • Rengjør rundt lokket før du åpner det, for å forhindre smuss i beholderen.
 • Åpne lokket.
 • Unngå å søle, og fyll på til væskenivået vises rett under halsen på beholderen.
 • Tørk opp eventuelt søl umiddelbart, og vask det tilsølte området med vann.
 • Sett på lokket igjen.

Merk: Noen nasjonale eller lokale forskrifter begrenser bruken av flyktige organiske forbindelser. Disse brukes ofte som frostvæske i spylervæske. Bruk en spylervæske med begrenset innhold av flyktige organiske forbindelser bare hvis den gir tilstrekkelig frysemotstand i alle klimaer der du kjører Model 3.

Forsiktig: Ikke tilsett formulerte vaskevæsker som inneholder vannavstøtende eller feilvask. Disse væskene kan forårsake striper, flekker og hyling eller andre lyder.

Advarsel: Bruk en vaskevæske med frostvæske ved temperaturer under 4 °C. Ved kaldt vær kan bruk av vaskevæske uten frostvæske svekke sikten gjennom frontruten.

Advarsel: Vindusvaskevæske kan irritere øynene og huden. Les og følg instruksjonene fra produsenten av spylervæsken.

Tilbake til toppen

 

Skifte viskerblader

For å få best mulig ytelse skal du skifte viskerbladene minst én gang i året.
Merknad: Bare installer utskiftbare blader som er identiske med de opprinnelige bladene. Hvis du bruker upassende kniver, kan det ødelegge vindusviskere og frontrute.

Skifte viskerblader:

 • Sett giret i Park, og slå av viskerne.
 • Trykk på «Kontroller» > «Service» > «Viskerens servicemodus» > «PÅ» for å flytte viskerne til serviceposisjonen.
 • Løft viskerarmen et lite stykke unna frontruten, akkurat langt nok til å få tilgang til viskerbladet.
  Forsiktig: Viskerblader låses ikke i hevet posisjon. Ikke løft viskerarmen lenger enn tilsiktet posisjon.
 • Plasser et håndkle under viskerarmen for å unngå å ripe opp eller lage sprekker i frontruten hvis den går ned av en eller annen grunn.
 • Hold viskerarmen og trykk på låsetappen mens du skyver bladet nedover armen.
 • Monter et nytt blad ved å innrette det nye bladet på viskerarmen og skyve det mot den bøyde enden av armen til det låses på plass.
 • Plasser viskerbladene forsiktig mot frontruten.
 • Slå av Serv.mod. for visk. for å returnere viskerne til normal stilling.

Tilbake til toppen

 

Manuell utløsing av ladekabel

Hvis de vanlige metodene for utløsing av en ladekabel fra ladeporten (bruk av utløsingsknappen på ladehåndtaket, berøringsskjermen eller mobilappen) ikke fungerer, følger du nøye disse trinnene:

 • Sikre at Model 3 ikke aktivt lader ved å se ladeskjermen på berøringsskjermen. Ved behov trykker du på "Avslutt lading".
 • Åpne bagasjerommet bak.
 • Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.

  Merk: Utløserkabelen kan være forsenket i kledningens åpning.
 • Trekk ladekabelen ut av ladeporten.

Forsiktig: Utløserkabelen er designet for bruk bare i situasjoner der ladekabelen ikke kan frigjøres fra ladeporten på vanlig måte. Kontinuerlig bruk kan føre til skade på utløserkabelen eller ladeutstyret.

Advarsel: Ikke utfør denne prosedyren mens kjøretøyet lader eller hvis noen oransje høyspentledere er utsatt. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt og alvorlig personskade eller skade på kjøretøyet. Hvis du er usikker på hvordan du trygt kan utføre denne prosedyren, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.

Advarsel: Ikke prøv å fjerne ladekabelen mens du samtidig trekker i utløserkabelen. Trekk alltid i utløserkabelen før du prøver å fjerne ladekabelen fra ladeporten. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt og alvorlig personskade.

Tilbake til toppen

 

Koble til og koble fra tilhengerfeste

Tauepakken for Model 3 inkluderer et vektbærende tilhengerfeste med en 50 mm kulekobling. Når tilhengerfestet ikke er i bruk, bør den tas av og oppbevares på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon. La støvdekselet være på tilhengerfestehuset for å forhindre at smuss og rusk kommer inn i låsen.

Advarsel: Du må bruke godkjent hengerfeste for tauing av tilhenger til Model 3. Forsøk aldri å feste en annen type tilhengerfeste.

Merk: Fest alltid sikkerhetlenka når du tauer. Sikkerhetsvaieren må ligge i rett linje mellom tilhenger og festet på bilens festebrakett.

Slik setter du på tilhengerfestet:

 • Ta støvdekselet av tilhengerfestehuset ved å sette inn en liten gjenstand, f.eks. et flatt skrujern, inn i trykklemmene på hver side av støvdekselet. Drei trykklemmene til de er i løsnet posisjon, ta dem ut, og ta av støvdekselet.
 • Sett nøkkelen inn i låsesylinderen på holderen, og drei sylinderen slik at toppen av nøkkelen er på linje med åpen-posisjonen.
 • Trekk låssylinderen ca. 0,5 cm ut av adapteren, og vri med klokken til Lås opp-ikonet er fiksert øverst på låsesylinderen.
  Advarsel: Vær forsiktig når du vrir låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 • Grip tilhengerfestet nedenfra med et fast grep og rett det inn mot de tilsvarende utsnittene på tilhengerfestehuset.
  Merk: Ta ikke tak i låsesylinderen da den trenger å rotere fritt.
 • Skyv tilhengerfestet inn i tilhengerfestehuset til låsesylinderen roterer raskt mot klokken og låses automatisk i lukket posisjon.
 • Sjekk for å bekrefte at tilhengerfestet er satt helt inn i huset ved å trekke det ned. Tilhengerfestet skal ikke slippe når du trekker ned.
  Merk: Hvis ikke tilhengerfestet låses i huset, faller det ut når du trekker festet ned.
 • Drei nøkkelen slik at pilene er innrettet med låsikonet på låsesylinderen.
 • Fjern nøkkelen og oppbevar den på et trygt sted (helst i bilen).
  Merk: Nøkkelen kan kun fjernes hvis tilhengerfestet er låst. Dette indikerer en riktig tilkobling. Ikke bruk tilhengerfestet hvis nøkkelen ikke fjernes.
  Merk: Tesla anbefaler å notere nøkkelkoden. Du trenger denne nøkkelkoden hvis du mister nøklene og trenger å bestille en erstatningsnøkkel.

Koble fra tauefestet

Ta av tilhengerfestet etter sleping:

 • Sett i nøkkelen, og drei for å rette inn toppen av nøkkelen med opplåst-ikonet.
 • Hold fast nederst på tilhengerfestet (for å hindre at det faller ned på bakken), trekk låsesylinderen ut rundt 0,5 cm, og drei den med klokken til låsikonet ender opp til toppen. Nå er låsesylinderen ulåst i åpen-posisjon, og tilhengerfestet faller ut av huset.
  Advarsel: Vær forsiktig når du vrir låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 • Sett støvdekselet på tilhengerfestehuset igjen for å forhindre at det samles opp smuss i huset, ved å trykke inn trykklemmene.
 • Lukk støvdekselet på låsesylinderen til tilhengerfestet, og oppbevar tilhengerfestet på et sikkert sted.
  Merk: For å vedlikeholde tilhengerfestet, smør overflaten regelmessig med ikke-klebende fett.

Tilbake til toppen

 

Kalibrere vinduer

Hvis et vindu mot formodning skulle oppføre seg uventet (berører den lyse profillisten, ikke åpnes eller lukkes helt, går lengre ned enn normalt når døren åpnes osv.), kan du kalibrere det for å potensielt løse problemet.

Slik kalibrerer du et vindu:

 • Lukk døren med vinduet det gjelder.
 • Sitt i førersetet, og lukk førerdøren.
 • Bruk vindusbryteren på førersiden til å heve det berørte vinduet til det stopper.
 • Bruk vindusbryteren på førersiden til å senke det berørte vinduet til det stopper.
 • Bruk vindusbryteren på førersiden til å heve det berørte vinduet til det stopper.

Vinduet skal nå være kalibrert. Kontakt Tesla hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd kalibreringsprosedyren et par ganger.

Tilbake til toppen

 

Åpning av panser uten strøm

Hvis Model 3 mot formodning ikke skulle ha 12 V-strøm, vil du ikke kunne åpne bagasjerommet foran ved hjelp av berøringsskjermen eller mobilappen. Slik åpner du bagasjerommet foran i denne situasjonen:

Merk: Følgende vil ikke åpne panseret hvis Model 3 er låst og har 12V strøm.

 • Finn en ekstern 12 V-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp).
 • Løs ut dekselet til slepeøyet ved å trykke bestemt på den høyre kanten av lokket til den vippes innover, og deretter forsiktig trekke den oppstående delen mot deg.
  Merk: Avhengig av produksjonsdato, kan enten den positive eller den negative terminalen være festet til trekkøyet.
 • Trekk de to ledningene ut av slepeøyeåpningen for å få tilgang til begge klemmene.
 • Koble 12 V-strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen.
 • Koble til den svarte negative (-) kabelen til 12 V fra strømuttaket til den svarte, negative (-) kontakten.
  Merk: Ved bruk av ekstern 12 V strøm til disse klemmene, utløses bare panserlåsene. Du kan ikke lade 12V-batteriet ved å bruke disse terminalene.
 • Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Panserlåsene løses umiddelbart ut, og du kan nå åpne panseret for å få tilgang til bagasjeromsområdet foran.
 • Koble fra begge kablene, og begynn med den svarte negative (-) kabelen.
 • Hvis du trekker Model 3 opp på en bil med lasteplan, må du ikke sette på igjen dekselet til slepeøyet ennå. Sett ellers på igjen dekselet til slepeøyet ved å sette ledningene inn i slepeøyeåpningen, sette det i stilling og dreie det på plass.

Tilbake til toppen

 

Starthjelp for lavspenningsbatteriet (blysyre)

Biler produsert i Shanghai før omtrent oktober 2021, og i Fremont før omtrent desember 2021, er utstyrt med et blybatteri for lavspenning.

Hvis du gir starthjelp til Model 3 med en annen bil, må du følge instruksjonene som er gitt av produsenten til den andre bilen. Følgende instruksjoner forutsetter at du bruker en ekstern lavspenningsstrømforsyning (for eksempel en bærbar starthjelp).

Forsiktig : Model 3 kan ikke brukes til å starte et annet kjøretøy. Dette kan føre til skader.

Forsiktig : Unngå kortslutning når du starter Model 3. Hvis du kobler kabler til feil terminaler, berører ledningene osv., Kan det føre til skade på Model 3.

 • Åpne panseret (se Åpne panseret uten strøm).
 • Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 • Fjern kledningspanelet på kupéinntaket ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 • Koble strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen på lavspenningsbatteriet.

  Forsiktig: For å unngå skade på Model 3 må du passe på at den positive kabelen ikke kommer i kontakt med andre metallkomponenter, for eksempel batteriets festebrakett.

 • Koble strømforsyningens svarte, negative (–) kabel til den svarte, negative (–) terminalen på lavspenningsbatteriet.
 • Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Trykk på berøringsskjermen for å vekke den.

  Merk: Det kan ta flere minutter å motta nok strøm til å vekke berøringsskjermen.

 • Når det ikke lenger er behov for den eksterne lavspenningsstrømforsyningen, må begge kablene kobles fra batteriterminalene. Begynn med den svarte, negative (–) kabelen.
 • Installer kledningspanelet på kupéinntaket igjen ved å sette panelet tilbake til dets originale plassering og trykke ned til det sitter fast.
 • Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 • Lukk panseret.

Tilbake til toppen

 

Starthjelp for lavspenningsbatteriet (litiumion)

Biler produsert i Shanghai etter omtrent oktober 2021, og i Fremont etter omtrent desember 2021, er utstyrt med et litium-ion-batteri for lavspenning.

Hvis du gir starthjelp til Model 3 med en annen bil, må du følge instruksjonene som er gitt av produsenten til den andre bilen. Følgende instruksjoner forutsetter at du bruker en ekstern lavspenningsstrømforsyning (for eksempel en bærbar starthjelp).

Forsiktig : Model 3 kan ikke brukes til å starte et annet kjøretøy. Dette kan føre til skader.

Forsiktig : Unngå kortslutning når du starter Model 3. Hvis du kobler kabler til feil terminaler, berører ledningene osv., Kan det føre til skade på Model 3.

 • Åpne panseret (se Åpne panseret uten strøm).
 • Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 • Fjern det røde dekselet og koble den eksterne lavspenningsstrømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde positive (+) batteriterminalen.

  Forsiktig: For å unngå skade på bilen må du passe på at den positive kabelen ikke kommer i kontakt med andre metallkomponenter.

 • Koble den eksterne lavspenningsstrømforsyningens svarte, negative (–) kabel til bolten mellom bremsevæskebeholderen og fremre bagasjerom. Bolten brukes som et jordingspunkt for eksternt utstyr.

 • Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner) i 20–30 sekunder.

  Forsiktig: Hvis du lar strømforsyningen stå på i mer enn 30 sekunder, kan det hende at lavspenningsbatteriet ikke gjenoppretter seg selv og at bilen kanskje ikke kan skiftes til Drive. Koble strømforsyningen og lavspenningsbatteriet fra hverandre for å aktivere et nytt selvgjenopprettingsforsøk.

  Merk: Hvis du prøver å aktivere transportmodus (for å vinsje bilen på en bergingsbil), er det ikke nødvendig at lavspenningsbatteriet gjenoppretter seg selv. La strømforsyningen være kontinuerlig tilkoblet til bilen er sikret.

 • Åpne førerdøren, og vent i to minutter.
 • Påse at bilen kan skifte til Drive.
 • Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 • Lukk panseret.

Tilbake til toppen

 

Demontere og montere aero-hjulkapsler

Hvis Model 3 er utstyrt med aero-hjulkapsler, må du ta dem av for å komme til hjulmutrene.

Slik fjerner du en aero-hjulkapsel:

 • Ta godt tak i aero-hjulkapselen med begge hendene.
 • Trekk aero-hjulkapselen mot deg for å løsne festeklipsene.

Slik installerer du en aero-hjulkapsel:

 • Juster luftdekselet på plass slik at hakket på bunnen av Tesla «T» er på linje med dekkets ventilstamme.
 • Skyv rundt omkretsen til aero-hjulkapselen til den knepper helt på plass.

Tilbake til toppen

 

Ta av og montere hjulmutterdeksler

Hvis din Model 3 er utstyrt med hjulmutterdeksler, må du fjerne dem for å få tilgang til hjulmutrene.

Slik tar du av et hjulmutterdeksel:

 • Sett den buede delen av verktøyet for hjulmutterdekselet (finnes i hanskerommet til enkelte biler, alternativt kan du bruke en liten sekskantnøkkel) inn i hullet nederst på Tesla-«T»-en.
  Merk: Verktøyet for hjulmutterdekselet kan også kjøpes i en bilrekvisitabutikk eller nettbutikk.
 • Før verktøyet helt inn i hullet i hjulmutterdekselet.
 • Vri verktøyet slik at den buede delen berører midtre del av hjulmutterdekselet.
 • Trekk verktøyet for hjulmutterdeksler bestemt bort fra hjulet til hjulmutterdekselet vises.

Slik installerer du hjulmutterdekselet:

 • Juster hjulmutterdekselet på plass.
 • Skyv på hjulmutterdekselet til det knepper helt på plass.

Tilbake til toppen

 

Statuslampe for ladeport

Når ladeporten er åpen, endrer statuslampen farge for å indikere den gjeldende statusen og forenkle feilsøking av eventuelle problemer. Ladeportlampen slås av etter kort tid hvis kjøretøyet er låst (for eksempel hvis du går bort til bilen etter at den har ladet en stund).

Når du plugger inn kjøretøyet, bør du følge med på fargen på ladeporten før du forlater kjøretøyet. Hvis lampen er rød eller oransje, bør du feilsøke problemet før du forlater kjøretøyet, for å sikre vellykket lading.

Farge på ladeportlampe Betydning Dette gjør du

HVIT - LYSER KONTINUERLIG

(normal funksjon)

Model 3 er klar til å lade, og kontakten er ikke satt inn, eller ladeportlåsen er ulåst, og kontakten er klar til å fjernes. Sett inn ladekontakten hvis du vil lade, eller fjern ladekontakten hvis ladeøkten er fullført.

BLÅ - BLINKER

(normal funksjon)

Model 3 kommuniserer aktivt med ladestasjonen. Ingenting. Vent noen sekunder til ladeporten enten begynner å blinke grønt (lader) eller blir heltrukket blå (en ladeøkt er planlagt i fremtiden).

BLÅ - LYSER KONTINUERLIG

(det kan kreves en handling)

Model 3 registrerer at en kontakt er plugget inn og ladeøkten er planlagt å begynne på et angitt tidspunkt i fremtiden. Lader ikke aktivt. Hvis du vil lade umiddelbart, kan du deaktivere «Planlagt lading» eller trykke på «Start lading» på berøringsskjermen eller i mobilappen din. Hvis innstillingen «Planlagt lading» er ment, er ingen ytterligere tiltak nødvendig. Som en påminnelse husker Planlagt lading plasseringen din.

GRØNN - BLINKER

(normal funksjon)

Lading pågår. Når Model 3 nærmer seg full lading, blinker lampen langsommere. Ingenting. Fjern ladekabelen når du er ferdig med å lade.

GRØNN - LYSER KONTINUERLIG

(normal funksjon)

Ladingen er fullført. Fjern ladekabelen når du er klar til å kjøre.

ORANSJE - LYSER KONTINUERLIG

(handling påkrevd)

Kontakten er ikke helt plugget inn i ladeporten. Innrett kontakten med ladeporten og sett den inn fullstendig. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

ORANSJE - BLINKER

(handling påkrevd)

Model 3 lader med redusert strøm fordi den ikke er koblet helt til ladeporten. Innrett kontakten med ladeporten og sett den inn fullstendig. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

RØD - LYSER KONTINUERLIG

(handling påkrevd)

Det ble oppdaget en feil, og ladingen har stoppet eller kan ikke begynne. Kontroller berøringsskjermen for en feilmelding. Hvis det ikke er noen feil, kan du prøve å bruke en annen ladekabel eller tilbakestille ladekilden (se statuslysene på mobilkontakten eller Wall Connectoren hvis relevant). Hvis en annen ladekabel ikke virker, må du slå kjøretøyet av og på ved å bruke berøringsskjermen og prøve igjen.

LYSER IKKE

(normal funksjon)

Model 3 er låst og har sovet i en periode. Ingenting. Hvis du låser opp kjøretøyet eller trykker på knappen på ladehåndtaket, vil statuslampen for ladeporten vises igjen.

Tilbake til toppen

 

Statuslamper for 2. generasjons mobil kontakt

Under normale forhold, når lading pågår, lyser Tesla-logoen i rekkefølge, og det røde lyset er av. Identifiser problemer ved å ta være oppmerksom på disse lysene.

I noen tilfeller kan det hende du må tilbakestille enheten ved å koble fra Mobile Connector fra bilen eller stikkontakten.

Grønne lys Rødt lys Betydning Dette gjør du
Alle på i ett sekund Av Oppstartssekvens. Ingenting. Den mobile kontakten starter opp.
Alle på Av Strømmen er på. Den mobile kontakten har strøm og er i beredskapsmodus, men lader ikke. Påse at den mobile kontakten er koblet til kjøretøyet.
Streaming Av Lading pågår. Ingenting. Den mobile kontakten lader.
Streaming 1 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i kjøretøykontakten. Koble mobilkontakten fra bilen, og koble den deretter til igjen. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 2 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i inngangskontakten som kobles til den mobile kontaktens kontroller. Koble mobilkontakten fra både kjøretøyet og veggen. Forsikre deg om at adapteren er satt helt inn, koble mobilkontakten til veggen og koble den deretter til bilen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 3 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i den mobile kontaktens kontroller. Koble mobilkontakten fra bilen, og koble den deretter til igjen. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 4 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i Wall Connectoren. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Streaming 5 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert en feil i adapteren. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 1 blink Jordingsfeil. Elektrisk strøm lekker gjennom på et potensielt usikkert sted. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 2 blink Jordingstap. Den mobile kontakten registrerer et jordingstap. Forsikre deg om at strømuttaket er skikkelig jordet. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 3 blink Relé-/kontaktorfeil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 4 blink Over- eller underspenningvern. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 5 blink Adapterfeil. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 6 blink Pilotfeil. Pilotnivået er feil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 7 blink Programvarefeil eller -misforhold. Oppdater programvaren til kjøretøyet hvis tilgjengelig. Hvis en oppdatering ikke er tilgjengelig, kontakt nærmeste servicesenter.
Av Selvsjekk mislyktes Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet, og sett den deretter inn igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Alle på 1 blink Termisk feil. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Alle på 5 blink Adapterfeil. Ladestrømmen er begrenset til 8 A. Koble mobilkontakten fra kjøretøyet. Koble den mobile kontakten til kjøretøyet igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Av Av Ingen strøm. Koble fra den mobile kontakten og forsikre deg om at strømuttaket har strøm.

Tilbake til toppen

Nøkkelord: 

Del denne siden