Gjør det selv - Model X

Tesla-eiere som ønsker å utføre grunnleggende prosedyrer eller vedlikehold på Model X kan gjøre det uten å måtte planlegge en serviceavtale. Utfør kun en prosedyre hvis du føler deg komfortabel med å gjøre det, og følg alltid alle de oppgitte instruksjonene.

For svar på ytterligere spørsmål gå til Støtte-siden.

 

Starte berøringsskjermen på nytt

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller utviser uvanlig oppførsel, kan du starte den på nytt for å prøve å løse problemet.

Advarsel: For å sørge for sikkerheten til bilens passasjerer så vel som for andre trafikanter, må du starte startskjermbildet på nytt bare når bilen er i park.

Merk: Model X slås ikke av og på ved å starte berøringsskjermen på nytt ved å bruke rulleknappene.

Tilbake til toppen

 

Slå strømmen av og på til kjøretøyet

Hvis kjøretøyet demonstrerer uvanlig atferd eller et uoppdaget varsel er tilstede, kan du prøve å slå strømmen av og på for å løse problemet.

 • Sett giret i Park.
 • På berøringsskjermen, trykk "Kontroller" > "Sikkerhet og trygghet" > "Slå av".
 • Vent i minst to minutter uten å samhandle med bilen. Ikke åpne dørene, berør bremsepedalen, berør berøringsskjermen, osv.
 • Etter to minutter må du trykke på bremsepedalen for å aktivere bilen.

Tilbake til toppen

 

Pare en Bluetooth-telefon

Med paring kan du bruke den Bluetooth-kompatible telefonen handsfree til å foreta og motta telefonsamtaler, få tilgang til kontaktlisten, de siste samtalene, etc. Den lar deg også spille av mediefiler fra telefonen. Når en telefon er paret, kan Model X koble til den når telefonen er innenfor rekkevidde.

Følg disse trinnene for å pare en telefon når du sitter i Model X:

 • Sikre at både berøringsskjermen og telefonen er slått på.
 • Aktiver Bluetooth på telefonen din og forsikre deg om at den er synlig.
  Merk: På noen telefoner kan dette kreve at du går til Bluetooth-innstillinger for resten av prosedyren.
 • Trykk på Bluetooth-ikonet oppe på berøringsskjermen.
 • På berøringsskjermen trykker du på «Legg til ny enhet» > «Start søk.» Berøringsskjermen viser en liste over alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innen rekkevidde.
 • På berøringsskjermen trykker du på telefonen du vil pare med. Innen et par sekunder viser berøringsskjermen et tilfeldig generert nummer, og telefonen din skal vise det samme nummeret.
 • Kontroller at det nummeret som vises på telefonen din tilsvarer nummeret som vises på berøringsskjermen. Deretter bekrefter du paringen på telefonen din.
 • Hvis du blir bedt om det på telefonen, angir du om du vil tillate at Model X får tilgang til kontaktene og mediefilene dine.

Når den er sammenkoblet, kobles Model 3 automatisk til telefonen, og berøringsskjermen viser Bluetooth-symbolet ved siden av navnet på telefonen for å vise at forbindelsen er aktiv.

Tilbake til toppen

 

Koble til Wi-Fi

Wi-Fi er tilgjengelig som tilkoblingsmetode og er ofte raskere enn mobildatanettverk. Wi-Fi-tilkobling er spesielt nyttig i områder med begrenset eller ingen mobildekning. For å sikre rask, pålitelig levering av programvare- og kartoppdateringer anbefaler Tesla at du lar bilen være koblet til et Wi-Fi-nettverk når det er mulig (for eksempel hvis den er parkert i garasjen din om natten).

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

 • Trykk på mobilikonet (vanligvis LTE eller 3G) i øvre hjørne på berøringsskjermen. Model X begynner å skanne og vise Wi-Fi-nettverkene som registreres og som er innen rekkevidde.
 • Velg Wi-Fi-nettverket du vil bruke, skriv inn passordet (om nødvendig) og trykk deretter på Bekreft.
 • Bilen kobles til Wi-Fi-nettverket og kobles til det hver gang den er innenfor rekkevidde.

Du kan også koble til et skjult nettverk som ikke vises på listen over skannede nettverk. Bare trykk på «Wi-Fi-innstillinger», skriv inn navnet på nettverket i dialogboksen som vises, velg sikkerhetsinnstillingen og trykk deretter på «Legg til nettverk.»

Merk: Hvis mer enn ett tidligere tilkoblet nettverk er innen rekkevidde, kobles Model X til det som sist ble brukt.

Merk: Du kan også bruke en mobil hotspot eller telefonens internettforbindelse via Wi-Fi-tilknytning (underlagt avgifter og begrensninger fra mobiloperatøren).

Merk: På Tesla servicesentre kobles Model X automatisk til Tesla Service Wi-Fi-nettverk.

Tilbake til toppen

 

Programmering av HomeLink®

Slik programmerer du HomeLink® (hvis utstyrt):

 • Parker Model X slik at den fremre støtfangeren er foran garasjeporten, porten eller lyset du vil programmere.

  Forsiktig: Enheten kan åpne eller lukke under programmeringen. Før programmering må du påse at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i nærheten av enheten.

 • Sørg for at batteriet i enhetens fjernkontroll er i god stand. Tesla anbefaler at batteriet i enhetens fjernkontroll byttes ut før HomeLink programmeres.
 • Trykk på HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen.
 • Trykk på 'Opprette HomeLink', og velg deretter hvilket modus du ønsker å bruke: standard, D-modus eller UR-modus.
 • Bruk berøringsskjermen for å angi navn på enheten din, og trykk 'Enter' eller 'Opprette HomeLink.'
 • Trykk på "Start", og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  Merk: Hvis du ser skjermbildet «Lær opp mottakeren» under programmering av enheten, må du huske at dette er et tidssensitivt trinn. Når du har trykket på lærings-/programmerings/smart-knappen på enhetens fjernkontroll, har du ca. 30 sekunder på deg til å gå tilbake til kjøretøyet, trykke på Fortsett, og deretter trykke på navnet til den lærte HomeLink-enheten to ganger. Dette trinnet bør du vurdere å få hjelp til.
 • Når enheten din er programmert, trykker du på "Lagre" for å fullføre programmeringsrutinen for HomeLink.
 • Kontroller at HomeLink fungerer som forventet. I noen tilfeller kan programmeringsprosessen kreve flere forsøk før det fungerer.

Når enheten er programmert, kan du betjene den ved å berøre det tilsvarende HomeLink-ikonet på statuslinjen til berøringsskjermen. HomeLink husker hvor de programmerte enhetene befinner seg. Når du nærmer deg et kjent sted, åpnes HomeLink-kontrollen automatisk på berøringsskjermen. Når du kjører bort, forsvinner den.

Merk: For ytterligere assistanse eller spørsmål om kompatibilitet, kontakt HomeLink.

Tilbake til toppen

 

Kjøre inn bremsene

Du bør kjøre inn bremsene etter utskifting av bremseklosser og/eller bremseskiver. Dette kan også eliminere situasjoner der bremsene avgir støy under bremsing, spesielt ved støy under kjøring i regn eller i kaldt og/eller fuktig klima, eller hvis det er rust i overflaten på bremsedelene. Merk at alle biler med skivebremser kan oppleve denne situasjonen, og at bremsekraften ikke påvirkes.

For å kjøre inn bremsene:

Merk: Sørg for å overholde alle forskrifter i lokale lover om trafikksikkerhet og kun kjøre inn bremsene på et egnet sted der slik aktivitet er lovlig og med liten eller ingen trafikk.

 • På berøringsskjermen, trykk 'Kontroller'> 'Kjøre'> 'Regenerativ bremsing'> 'Lav'.
 • Merk: Denne innstillingen eksisterer ikke på nyere biler. Hvis denne innstillingen ikke eksisterer, fortsett prosedyren.

 • Kjør bilen i rundt 80-90 km/t på en rett vei.
 • Bruk moderat, konstant trykk på bremsepedalen for sakte nedbremsing av bilen. Slipp opp ved 15 km/t.
 • Gjenta denne prosedyren seks ganger, vent minst 30 sekunder mellom hver gang.

Merk: Hvis støyen vedvarer, bruker du mobilappen for å kontakte Tesla eller gjøre en serviceavtale.

Tilbake til toppen

 

Låse opp og starte bilen ved hjelp av Tesla-mobilappen

Du kan bruke mobil-appen til å låse opp og starte Model X. Dette kan være nyttig i tilfeller der du ikke har nøkkelen din for hånden eller ikke er fysisk i nærheten av bilen (for eksempel hvis du ønsker å låse opp bilen for ektefellen din et sted i byen).

Merk: Både telefonen og bilen må være aktivt koblet til nettet, og mobiltilgang må aktiveres på berøringsskjermen (Kontroller> Sikkerhet> Tillat mobil tilgang) for at mobil-appen skal kunne kommunisere med bilen. Tesla anbefaler at du alltid har en fysisk nøkkel tilgjengelig hvis du parkerer på et område med begrenset eller fraværende mobildekning, f.eks. en innendørs garasje.

For å låse opp bilen med mobil-appen:

 • Åpne mobil-appen.
 • Trykk på «Kontroll» > «Lås opp».
 • Trykk på «Ja» for å bekrefte.

For å starte bilen med mobil-appen:

 • Åpne mobil-appen.
 • Trykk på «Kontroll» > «Start».
 • Tast inn passordet til Tesla-kontoen din.

Merk: Du kan starte kjøringen to minutter etter å ha aktivert bilen ved hjelp av nøkkelløs kjøring. Etter to minutter må du aktivere nøkkelfri kjøring på nytt.

Tilbake til toppen

 

Skifte batteri i nøkkelen

Batteriet i nøkkelen varer i omtrent ett år ved normal bruk. Når batterinivået er lavt, vises en melding på instrumentpanelet. Følg disse trinnene for å skifte batteriet:

Merk: Tesla anbefaler at du bytter batteri i alle nøkler samtidig.

 • Når nøkkelen er plassert på knappen på en myk overflate, kan du bruke et lite flatbladet verktøy eller fingerneglen for å løsne på bunndekselet.
  Merk: Hvis en lanyard er festet til nøkkelen, kan du løsne på bunndekslet ved å plassere tommelen mot "X" på bunndekselet, og deretter trekke lanyardet mot deg (dermed trykker du på nøkkelen på lokket). Du kan også løsne dekselet ved å plassere et lite flatbladet verktøy, en fingernegl eller det medfølgende Tesla-verktøyet mot lanyardledningen.
 • Fjern batteriet ved å løsne det forsiktig fra festeklemmene i vinkel.
 • Sett inn det nye batteriet (type CR2354) med "+" -siden opp. Batteriet passer godt slik at du må skyve det på plass i en vinkel mot Positiv kontakt (kontakten som ligger i nærheten av midten av nøkkelen), og trykk deretter fast på den andre siden, og forsikre deg om at den holdes godt i den tiltenkte posisjonen.
  Merk: Tesla anbefaler å bruke Panasonic CR2354-batterier. Disse kan kjøpes gjennom nettbutikker, lokale supermarkeder og stoffbutikker.
  Forsiktig: Batteriet skal trykke mot fjæren på den positive kontakten. Ikke plasser batteriet på toppen av kontakten og tving det ned loddrett. Dette kan skade kontakten.
  Merk: Tørk batteriet rent før montering og unngå å berøre batteriets flate overflater. Fingermerker på de flate flatene på batteriet kan redusere batteriets levetid.
 • Hold dekselet på skrå, rett inn klaffene på den bredeste siden av dekselet etter de tilsvarende sporene på nøkkelen, og trykk deretter dekselet fast på nøkkelen til det klikker på plass.
 • Test at nøkkelen fungerer ved å låse opp og låse bilen.

Tilbake til toppen

 

Låse opp når nøkkelen ikke fungerer

Hvis Model X ikke låses opp når du går opp til den, eller når du dobbeltklikker på låseknappen øverst på nøkkelen, kan nøkkelbatteriet være utladet. Selv om dette er tilfelle, kan du fremdeles bruke nøkkelen til å låse opp og kjøre Model X.

Merk: Selv om du fremdeles kan bruke nøkkelen, bør du vurdere å bruke mobilappen til eksternt å låse opp og starte kjøretøyet. Bytt deretter nøkkelens batteri når det er praktisk.

For å låse opp Model X (og deaktivere sikkerhetsalarmen) ved hjelp av nøkkelen, plasserer du nøkkelen først på bunnen av dørstøtten mellom inngangsdøren og falkvingedøren, på førersiden av kjøretøyet. Trykk deretter ned på førerdørhåndtak. Hvis ikke Model X låses opp, kan du prøve å justere nøkkelposisjonen og prøve igjen. Nøkkelen må være i riktig posisjon for at bilen skal låses opp. Hvis Model X fortsatt ikke låses opp, må du ta ut og sette inn nøkkelbatteriet på nytt og prøve igjen.

Merk: Illustrasjonen nedenfor forutsetter et venstrekjørt kjøretøy (LHD). På biler med høyreratt er plasseringene speilvendt.

For å kjøre Model X etter å ha kommet inn i kupeen, plasserer du bunnen av nøkkelen mot midtkonsollen, rett under 12V strømuttaket, trykk deretter og hold bremsepedalen for å starte Model X.

Merk: Hvis du låser opp Model X ved hjelp av denne metoden, deaktiveres sperring av gangavstand. Du må aktivere ganglåsing manuelt på nytt når du har byttet nøkkelens batteri.

Tilbake til toppen

 

Utskifting av HEPA-filteret

Tesla anbefaler å skifte ut HEPA-filteret, hvis utstyrt, hvert tredje år (hvert år i Kina).

Slik skifter du ut HEPA-filteret:

 • Åpne panseret.
 • Fjern det bakre dekselet under panseret.
 • Fjern både det venstre og det høyre dekselet under panseret.
 • Fjern det fremre dekselet under panseret.
 • Brett tetningene for bagasjerommet forsiktig tilbake for å ta ut den fremre delen av teppet fra oppbevaringsrommet under panseret, og koble deretter fra den elektriske kontakten fra begge lampene i oppbevaringsrommet under panseret.
 • Fjern teppet fra oppbevaringsrommet under panseret.
 • Demonter festemidlene (20 stk.) som fester oppbevaringsrommet under panseret til bilen.
 • Demonter oppbevaringsrommet under panseret fra bilen.
 • Løs ut det gamle HEPA-filteret fra kanalen.
 • Sett det nye HEPA-filteret på plass slik at det er festet av kanalen.
 • Sett oppbevaringsrommet under panseret på plass, og trekk til festemidlene (2 stk.) som fester det:
  • 6 festemidler (7 Nm)
  • 4 festemidler (7 Nm)
  • 10 festemidler (4 Nm)
 • Sett teppet tilbake i oppbevaringsrommet under panseret.
 • Koble de elektriske kontaktene til lampene i oppbevaringsrommet under panseret, og juster deretter tetningen for å hindre inntrengning.
 • Monter de fremre, venstre, høyre og bakre dekslene under panseret på nytt, og lukk deretter panseret.

Tilbake til toppen

 

Installere trådløs telefonlader

Den trådløse telefonladeren kan kjøpes i Teslas nettbutikk. Gjør følgende for å installere den trådløse telefonladeren i Model X utstyrt med en midtkonsoll:

 • Åpne lokket på midtkonsollen og åpne døren til dokkingstasjonen.
 • Fjern telefondokkingmatten ved å løfte den opp.
 • Bruk en Philips-skrutrekker for å fjerne skruene (x2) som fester den eksisterende adapterbraketten til midtkonsollen. Fjern den eksisterende telefondokken hvis en slik er montert.
 • Senk døren på dokken delvis ned, og skyv deretter dokkadapterbraketten mot fronten på bilen. Fjern adapterbraketten ved å gå inn i midtkonsollen.
 • Senk døren til dokkingdøren delvis, og installer den nye dokkingadapterbraketten.

  NB: Kontroller at den festes i midtkonsollen.

 • Tilpass hullene i den nye adapterbraketten med hullene i midtkonsollen, og fest deretter skruene (x2) som fester adapterbraketten til midtkonsollen (stram til 0,28 Nm).
 • Sett USB-kabelen nedover, gjennom åpningen i dokkadapterbraketten.
 • Senk døren til dokkingdøren delvis, og sett deretter inn den nye laderen til den trådløse telefonen, slik at flikene på hver side justeres i forhold til sporene på midtkonsollen. Skyv laderen til den trådløse telefonen nedover til du hører et klikk, og laderen sitter på plass.
 • Før USB-kabelen slik at den går opp og gjennom åpningen bak adapterbraketten. Dra USB-kabelen slik at den er minimalt slakk under døren til dokkingstasjonen.
 • Før USB-kabelen forsiktig gjennom åpningene på kanalen i støpt plast i midtkonsollen.

  Forsiktig : pass på at du ikke ødelegger festene.

 • Plugg inn USB-en i en av portene på midtkonsollen.
 • Installer telefondokkmatten på nytt, slik at hakket passer med USB-kabelen. Sørg for å trykke ned frontdelen slik at den legger seg under adapterens dokkadapterbrakett og er fullstendig i kant i kant med midtkonsollen.

Tilbake til toppen

 

Kontrollere og justere dekktrykket

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og Model X har stått stille i over tre timer:

 • Se dekk- og lastinformasjonsetiketten som ligger på sjåførens midtre dørstøtte for målet dekktrykk.
 • Fjern ventilhetten.
 • Press en nøyaktig dekktrykkmåler godt ned på ventilen for å måle trykket.
 • Hvis nødvendig, tilsett eller fjern trykk for å nå det anbefalte trykket.
  OBS: du kan slippe ut luft ved å presse på metallstammen i midten av ventilen.
 • Kontroller trykket på nytt ved hjelp av den nøyaktige dekktrykkmåleren.
 • Gjenta trinnene 3 og 4 etter behov til dekktrykket er korrekt.
 • Monter ventilhetten på nytt, for å forhindre at det kommer smuss inn i ventilen. Kontroller ventilen for skade og lekkasjer regelmessig.

Tilbake til toppen

 

Kjør for å kalibrere kameraer

Model X må manøvrere med høy presisjon når Autopilot-funksjoner brukes. Før noen funksjoner (for eksempel Trafikkoppmerksom cruisekontroll eller autostyring) kan brukes for første gang eller etter visse servicereparasjoner, må kameraene derfor fullføre en selvkalibreringsprosess. For enkelhets skyld vises en fremdriftsindikator på instrumentpanelet.

Kalibreringen fullføres vanligvis etter å ha kjørt 20-40 km, men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Når du kjører på en rett vei med godt synlige filinndelinger, kan Model X å kalibrere raskere. Når kalibreringen er fullført, er Autopilot-funksjonene tilgjengelige for bruk. Kontakt Tesla bare hvis Model X ikke har fullført kalibreringsprosessen etter å ha kjørt 160 km.

Merk: Hvis du prøver å bruke en funksjon som ikke er tilgjengelig før kalibreringsprosessen er fullført, blir ikke funksjonen aktivert og instrumentpanelet viser en melding.
Merk: Model X må gjenta kalibreringsprosessen hvis kameraene er reparert av Tesla, og i noen tilfeller etter en programvareoppdatering.
Merk: Selvkalibreringsprosessen gjelder bare for Model X-kjøretøy som er bygget etter omtrent 12. oktober 2016.

Tilbake til toppen

 

Utskifting av gassfjær for panser

Gassfjær kan skiftes ut hvis de av en eller annen grunn begynner å svikte. Slik skifter du gassfjær for panseret:

 • Åpne panseret, og bruk en ikke-ripende støtte for å holde det oppe midlertidig.
 • Ta av midtre deksel bak under panseret.
 • Ta av venstre og høyre deksel under panseret.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på bunnen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på karosseriet.
 • Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på toppen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på panseret. Ta den gamle gassfjæren ut av bilen.
 • Rengjør monteringspunktene på bilen, og smør begge leddpunktene på den nye gassfjæren.
 • Fest stangenden av gassfjæren til bilkarosseriet og deretter hovedenden av gassfjæren til panseret. Sikre at klemmene sitter fast.
 • Fjern panserstøtten, og sikre at panseret åpnes og lukkes som det skal.
 • Monter venstre og høyre deksel under panseret bak.
 • Monter midtre deksel under panseret bak.

Tilbake til toppen

 

Fylle på spylervæske for frontrute

Det eneste reservoaret du kan legge til væske i er vindusspylervæskebeholderen, som ligger bak frontrammen. Når nivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen.

Fylle på spylervæske:

 • Åpne panseret.
 • Rengjør rundt lokket før du åpner det, for å forhindre smuss i beholderen.
 • Åpne lokket.
 • Unngå å søle, og fyll på til væskenivået vises rett under halsen på beholderen.
 • Tørk opp eventuelt søl umiddelbart, og vask det tilsølte området med vann.
 • Sett på lokket igjen.

Merk: Noen nasjonale eller lokale forskrifter begrenser bruken av flyktige organiske forbindelser. Flyktige organiske forbindelser brukes ofte som frostvæske i spylervæske. Bruk en spylervæske med begrenset innhold av flyktige organiske forbindelser bare hvis det gir tilstrekkelig frysemotstand for alle klima der du kjører Model X.

Forsiktig: Ikke tilsett formulerte vaskevæsker som inneholder vannavstøtende eller feilvask. Disse væskene kan forårsake striper, flekker og hyling eller andre lyder.

Advarsel: Bruk en vaskevæske med frostvæske ved temperaturer under 4 °C. Ved kaldt vær kan bruk av vaskevæske uten frostvæske svekke sikten gjennom frontruten.

Advarsel: Vindusvaskevæske kan irritere øynene og huden. Les og følg instruksjonene fra produsenten av spylervæsken.

Tilbake til toppen

 

Skifte viskerblader

Skift viskerbladene minst én gang i året for optimal ytelse.

Merknad: Bare installer utskiftbare blader som er identiske med de opprinnelige bladene. Hvis du bruker upassende blader, kan det ødelegge vindusviskere og frontrute

Merk: Viskerspylesystemet er en integrert del av viskerbladene på model X.

Skifte viskerblader:

 • Sett giret i Park, og slå av viskerne.
 • Trykk på "Kontroller" > "Service" > "Viskerens servicemodus" > "PÅ" for å flytte viskerne til serviceposisjonen.
 • Løft viskerarmen litt vekk fra frontruten, akkurat langt nok til å få tilgang til viskerbladet.

  Forsiktig: Viskerbladene låses ikke i løftet stilling. Ikke løft viskerarmen lenger enn tilsiktet posisjon.

 • Klem inn de to tappene for å løsne vindusviskerebladet fra vindusviskeren.

  Forsiktig : Viskerbladet er fremdeles koblet til vaskeslangen og kan ikke fjernes ennå.

 • Legg et håndkle mellom vindusviskeren og frontruten for å unngå riper eller sprekker i frontruten.
 • Fjern slangen fra vindusviskeren, pass på at du ikke søler spylevæske.
 • Skyv slangen helt inn på nippelen til det nye vindusviskerebladet.
 • Monter et nytt blad ved å feste det nye bladet på viskerarmen og skyve det mot den bøyde enden av armen til det låses på plass.
 • Slå av Serv.mod. for visk. for å returnere viskerne til normal stilling.

Tilbake til toppen

 

Justering av baklukens åpningshøyde

Du kan justere åpningshøyden til den elektriske bakluken for å gjøre det enklere å komme til eller unngå lave tak eller gjenstander (for eksempel garasjeluke eller lampe):

 • Åpne bakluken, og senk eller hev den manuelt til ønsket åpningshøyde.
 • Trykk på og hold inne knappen på undersiden av bakluken i to sekunder, til du hører et bekreftende lydsignal.
 • Bekreft at du har fastsatt til ønsket høyde ved å lukke bakluken, og så åpne den på nytt.

Tilbake til toppen

 

Manuell utløsing av ladekabel

Hvis de vanlige metodene for utløsing av en ladekabel fra ladeporten (bruk av utløsingsknappen på ladehåndtaket, berøringsskjermen eller mobilappen) ikke fungerer, følger du nøye disse trinnene:

 • Forsikre deg om at Model X ikke lades aktivt ved å vise ladeskjermen på berøringsskjermen. Trykk om nødvendig på "Stopp lading".
 • Åpne bagasjerommet bak.
 • Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.

  Merk: Utløserkabelen kan være forsenket i kledningens åpning.
 • Trekk ladekabelen ut av ladeporten.

Forsiktig: Utløserkabelen er designet for bruk bare i situasjoner der ladekabelen ikke kan frigjøres fra ladeporten på vanlig måte. Kontinuerlig bruk kan føre til skade på utløserkabelen eller ladeutstyret.

Advarsel: Ikke utfør denne prosedyren mens kjøretøyet lader eller hvis noen oransje høyspentledere er utsatt. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt og alvorlig personskade eller skade på kjøretøyet. Hvis du har noen usikkerhet om hvordan du trygt utføre denne prosedyren, kontakt ditt nærmeste servicesenter.

Advarsel: Ikke prøv å fjerne ladekabelen på nøyaktig samme tidspunkt som du begynner å trekke i utløserkabelen. Trekk alltid utløserkabelen nedover og hold den før du begynner å ta ladekabelen ut fra ladeporten. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade.

Tilbake til toppen

 

Ta av og montere hjulmutterdeksler

Hvis din Model X er utstyrt med hjulmutterdeksler, må du fjerne dem for å få tilgang til hjulmutrene.

Slik tar du av et hjulmutterdeksel:

 • Sett den buede delen av hjulmutterdekselet (plassert i hanskerommet) i hullet på bunnen av Tesla "T."
 • Før verktøyet helt inn i hullet i hjulmutterdekselet.
 • Vri verktøyet slik at den buede delen berører midtre del av hjulmutterdekselet.
 • Trekk verktøyet for hjulmutterdeksler bestemt bort fra hjulet til hjulmutterdekselet vises.

Slik installerer du hjulmutterdekselet:

 • Juster hjulmutterdekselet på plass.
 • Skyv på hjulmutterdekselet til det knepper helt på plass.

Tilbake til toppen

 

Statuslampe for ladeport

Når ladeporten er åpen, endrer statuslampen farge for å indikere den gjeldende statusen og forenkle feilsøking av eventuelle problemer. Ladeportlampen slås av etter kort tid hvis kjøretøyet er låst (for eksempel hvis du går bort til bilen etter at den har ladet en stund).

Merk: Når du kobler til bilen, bør du vurdere å overvåke fargen på ladeporten før du forlater den. Hvis det lyser rødt eller gult, kan det lønne seg å feilsøke problemet før du forlater bilen, for å sikre en vellykket lading.

Farge på ladeportlampe Betydning Dette gjør du

HVIT - LYSER KONTINUERLIG

(normal funksjon)

Model X er klar til å lade og kontakten er ikke satt inn, eller ladeporten er låst opp og kontakten er klar til å fjernes. Sett inn ladekontakten hvis du vil lade, eller fjern ladekontakten hvis ladeøkten er fullført.

BLÅ - BLINKER

(normal funksjon)

Model X kommuniserer aktivt med ladestasjonen. Ingenting. Vent noen sekunder til ladeporten enten begynner å blinke grønt (lader) eller blir heltrukket blå (en ladeøkt er planlagt i fremtiden).

BLÅ - LYSER KONTINUERLIG

(det kan kreves en handling)

Model Xoppdager at en kontakt er plugget inn og ladeøkten er planlagt å begynne på et angitt tidspunkt i fremtiden. Lader ikke aktivt. Hvis du vil lade umiddelbart, deaktiver du Planlagt lading eller berør Start lading på berøringsskjermen eller i mobilappen din. Hvis innstillingen Planlagt lading er tilsiktet, er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak. Som en påminnelse husker Planlagt lading plasseringen din.

GRØNN - BLINKER

(normal funksjon)

Lading pågår. Når Model X nærmer seg full lading, blinker lyset langsommere. Ingenting. Fjern ladekabelen når du er ferdig med å lade.

GRØNN - LYSER KONTINUERLIG

(normal funksjon)

Ladingen er fullført. Fjern ladekabelen når du er klar til å kjøre.

ORANSJE - LYSER KONTINUERLIG

(handling påkrevd)

Kontakten er ikke helt plugget inn i ladeporten. Innrett kontakten med ladeporten og sett den inn fullstendig. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

ORANSJE - BLINKER

(handling påkrevd)

Model X lader med redusert strøm fordi den ikke er koblet helt til ladeporten. Innrett kontakten med ladeporten og sett den inn fullstendig. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

RØD - LYSER KONTINUERLIG

(handling påkrevd)

Det ble oppdaget en feil, og ladingen har stoppet eller kan ikke begynne. Sjekk instrumentpanel eller berøringsskjerm for en feilmelding. Hvis det ikke er noen feil, kan du prøve å bruke en annen ladekabel eller tilbakestille ladekilden (se statuslysene på mobilkontakten eller Wall Connectoren hvis relevant). Hvis en annen ladekabel ikke fungerer, må du slå kjøretøyet av og på ved å bruke berøringsskjermen og prøve igjen.

LYSER IKKE

(normal funksjon)

Model X er låst og har sovet i en periode. Ingenting. Hvis du låser opp kjøretøyet eller trykker på knappen på ladehåndtaket, vil statuslampen for ladeporten vises igjen.

Tilbake til toppen

 

Statuslamper for 2. generasjons mobil kontakt

Under normale forhold tennes Tesla-logoens lys sekvensielt mens kjøretøyet lades, og det røde lyset er av. Du kan identifisere problemer ved å følge med på lysene.

I noen tilfeller kan det hende du må tilbakestille enheten ved å koble fra Mobile Connector fra bilen eller stikkontakten.

Grønne lys Rødt lys Betydning Dette gjør du
Alle på i ett sekund Av Oppstartssekvens. Ingenting. Den mobile kontakten starter opp.
Alle på Av Strømmen er på. Den mobile kontakten har strøm og er i beredskapsmodus, men lader ikke. Påse at den mobile kontakten er koblet til kjøretøyet.
Streaming Av Lading pågår. Ingenting. Den mobile kontakten lader.
Streaming 1 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i kjøretøykontakten. Koble mobilkontakten fra bilen, og koble den deretter til igjen. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 2 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i inngangskontakten som kobles til den mobile kontaktens kontroller. Koble mobilkontakten fra både kjøretøyet og veggen. Forsikre deg om at adapteren er satt helt inn, koble mobilkontakten til veggen og koble den deretter til bilen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 3 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i den mobile kontaktens kontroller. Koble mobilkontakten fra bilen, og koble den deretter til igjen. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Streaming 4 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i Wall Connectoren. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Streaming 5 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert en feil i adapteren. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 1 blink Jordingsfeil. Elektrisk strøm lekker gjennom på et potensielt usikkert sted. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 2 blink Jordingstap. Den mobile kontakten registrerer et jordingstap. Forsikre deg om at strømuttaket er skikkelig jordet. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 3 blink Relé-/kontaktorfeil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 4 blink Over- eller underspenningvern. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 5 blink Adapterfeil. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 6 blink Pilotfeil. Pilotnivået er feil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Av 7 blink Programvarefeil eller -misforhold. Oppdater programvaren til kjøretøyet hvis tilgjengelig. Hvis en oppdatering ikke er tilgjengelig, kontakt nærmeste servicesenter.
Av Selvsjekk mislyktes Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet, og sett den deretter inn igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Alle på 1 blink Termisk feil. Vurder å lade på et kjøligere sted, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Alle på 5 blink Adapterfeil. Ladestrømmen er begrenset til 8 A. Koble mobilkontakten fra kjøretøyet. Koble den mobile kontakten til kjøretøyet igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Av Av Ingen strøm. Koble fra den mobile kontakten og forsikre deg om at strømuttaket har strøm.

Tilbake til toppen

 

Statuslamper for 1. generasjons mobil kontakt

Under normale forhold tennes den mobile kontaktens lys sekvensielt mens kjøretøyet lades, og det røde lyset er av. Du kan identifisere problemer ved å følge med på lysene.

Merk: I noen tilfeller kan det hende du må tilbakestille enheten ved å trykke på RESET-knappen på baksiden.

Front

Tilbake

Grønne lys Rødt lys Betydning Dette gjør du
Alle lysene lyser etter tur Av Lading pågår Ingenting. Den mobile kontakten lader.
Alle på Av Strømmen er på. Den mobile kontakten får strøm, men lader ikke, eller planlagt lading er aktivert Påse at den mobile kontakten er koblet til kjøretøyet.
Av 1 blink Jordingsfeil. Elektrisk strøm lekker gjennom på et potensielt usikkert sted Dette skal tilbakestille automatisk om 15 minutter. Hvis ikke, må du forsikre deg om at ingen berører eller befinner seg inne i kjøretøyet, og trykk deretter RESET knappen.
Av 2 blink Selvsjekk mislyktes Koble mobilkontakten fra bilen og trykk på RESET-knappen. Plugg den mobile kontakten tilbake i bilen. Hvis feilen vedvarer, kobler du fra mobilkontakten fra både kjøretøyet og stikkontakten, og koble den deretter til igjen. Når du kobler til igjen, må du først koble den til stikkontakten først.
Av 3 blink Kontaktfeil Koble fra mobilkontakten fra bilen og vent i ti sekunder. Hvis feilen vedvarer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
Av 4 blink Overvåkingskretsen for jordingssikring har oppdaget jordingstap Forsikre deg om at strømuttaket er skikkelig jordet. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 5 blink Feil på sensekrets Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 6 blink Termisk feil Vurder å lade kjøretøyet på et kjøligere sted, f.eks. innendørs eller i skyggen.
Av Mer enn 6 blink Reparasjon av den mobile kontakten kan være nødvendig Kontakt nærmeste servicesenter.
Av Av Ingen strøm. Koble fra den mobile kontakten og forsikre deg om at strømuttaket har strøm.

Tilbake til toppen

Del denne siden