Feilsøking av en Gen 3-Wall Connector

Gen 3 Wall Connectors kan identifiseres med delenummeret på sideetiketten, som vises som TPN: 1529455-nr-nr. Kunder bør ta et bilde av sideetikettene for fremtidig referanse.

For å feilsøke Gen 3 Wall Connectoren, trenger du hurtigveiledningen, smarttelefonen din og tilgang til Wall Connectoren.Tilkobling av Wall Connector til Wi-Fi

Gen 3-Wall Connectorene mottar automatisk fastvareoppdateringer når de er koblet til Wi-Fi. Det første trinnet for all feilsøking er å sikre at en Gen 3-Wall Connector er koblet til lokalt Wi-Fi, slik at den kan laste ned den nyeste fastvaren for best ytelse og nyeste funksjoner.


Trinn 1: Be Wall Connectoren om å kringkaste Wi-Fi-signalet.

Trykk og hold inne kabelhåndtaksknappen i fem sekunder for å be Wall Connectoren om å kringkaste Wi-Fi-signalet.


Trinn 2: Forsikre deg om at Wall Connectoren kringkaster.

Når den tilføres strøm eller kabelhåndtaksknappen holdes nede i fem sekunder, vil Wall Connectoren vise en pulserende grønn LED og kringkaste sitt eget Wi-Fi-tilgangspunkt i 15 minutter.


Trinn 3: Finn og velg Wall Connectorens Wi-Fi-nettverk ved hjelp av telefonen.

Finn og velg Wall Connectorens Wi-Fi med navnet TeslaWallConnector_XXXXXX for å koble telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen til Wall Connectoren.

Hvis Wall Connector-nettverket ikke vises, snu strømbryteren for Wall Connectoren fra 'på' til 'av', og deretter tilbake til 'på' igjen.


Trinn 4: Koble til Wall Connectorens Wi-Fi.

Skriv inn det 12-sifrede passordet på forsiden av Wall Connectorens hurtigveiledning for å koble telefonen eller en annen enhet til Wall Connectoren.


Trinn 5: Skann QR-koden med telefonens kamera eller skriv inn IP-adressen nedenfor i en hvilken som helst nettleser.

Mens du er koblet til Wall Connectorens Wi-Fi, skann QR-koden ovenfor med telefonens kamera eller skriv inn IP-adressen http://192.168.92.1 i nettleseren din for å konfigurere Wall Connectoren, inkludert å koble den til ditt lokale Wi-Fi.


Trinn 6: Koble til Wi-Fi for å fullføre oppsettet av Wall Connectoren.

Velg nå Wi-Fi-tilgangspunktet du har hjemme. Du blir bedt om å oppgi passordet ditt. Når du er koblet til Wi-Fi-tilgangspunktet ditt hjemme, vil det vises en bekreftelse på at Wall Connectoren er konfigurert og klar til å lades.

Merk: Wall Connectoren støtter 2,4 GHz Wi-Fi. Wall Connectoren støtter for øyeblikket ikke 5,0 GHz.

Tilbake til toppen


Frakoblet fastvareoppdatering

Den beste måten å holde en Wall Connector oppdatert på, er å koble til et lokalt Wi-Fi. Hvis dette ikke er mulig, kan fastvareoppdateringer installeres manuelt ved å følge trinnene nedenfor:

Trinn 1: Last ned fastvarefilen.

Lagre filen lokalt på enheten du vil bruke til å koble til Wall Connectoren. Vi anbefaler å bruke en bærbar PC, smarttelefon eller nettbrett. Last ned nedenfor:

Firmware 22.7.0


Trinn 2: Koble til Wall Connectorens Wi-Fi-tilgangspunkt.

Følg instruksjonene for standard igangkjøring for å koble til Wall Connectorens Wi-Fi-tilgangspunkt. Nettverksnavn (SSID) og passord (WPA2) finner du i hurtigveiledningen som fulgte med Wall Connectoren.

Hvis hurtigveiledningen ikke er tilgjengelig, kan du sende en e-post til chargingsupportemea@tesla.com med kjøpsbevis og serienummer for å få hjelp.


Trinn 3: Naviger til oppdateringssiden.

Etter å ha koblet til Wall Connectors tilgangspunks, bruk en nettleser til å navigere til http://192.168.92.1/service.


Trinn 4: Installer fastvarefilen.

Velg 'velg fil' og last deretter opp fastvarefilen til Wall Connectoren. Klikk på 'last opp' og vent i opptil ett minutt.


Trinn 5: Bekreft fastvareoppdateringen.

Meldingen 'suksess' vises dersom den manuelle fastvareoppdateringen er vellykket. Wall Connectoren kan startes på nytt.

Hvis det vises en feilmelding, må du slå på Wall Connectoren ved å slå strømbryteren av og på igjen, og deretter prøve å laste opp fastvareoppdateringen på nytt.

Tilbake til toppen

Feilsøking av feilkoder for Wall Connectoren

Tabellen nedenfor viser vanlige feilkoder og deres løsninger. Bruk disse kodene til å diagnostisere problemet med Wall Connectoren.

Alle røde blinkekoder stopper i ett sekund, og gjentas deretter.
Lysstatus Problem Løsning
Mangler lys Strømforsyningsproblem, lading deaktivert Kontroller at strømforsyningen er slått på. Hvis problemet vedvarer, må en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekrefte at spenningen er tilstede på rekkeklemmen ved hjelp av et multimeter. Registrer spenningsavlesninger:
  1. Linje 1 til linje 2
  2. Linje 1 til jord
  3. Linje 2 til jord
Rød Intern feil, lading deaktivert Slå av strømbryteren, vent i 5 sekunder, og slå den på igjen. Hvis det røde lyset forblir tent, dokumenterer du delenummeret og serienummeret, og deretter kontakter Tesla.
Ett rødt blink

Jordfeilkretsbrudd på grunn av usikker strømbane, lading deaktivert.

Inspiser håndtaket, kabelen, Wall Connectoren og kjøretøyets ladeport for skader eller tegn på vanninntrengning. La en elektriker sjekke at jordingen ikke er direkte koblet til en lederledning i grenkretsen.

To røde blink

Feil på jordingssikring, høy jordingsmotstand oppdaget, lading deaktivert.

Kontroller at Wall Connectoren er riktig jordet. Jordforbindelsen må være bundet i oppstrømsforsyningen for riktig drift. Kontroller alle fysiske tilkoblinger, inkludert ledningsboksens terminaler, elektriske paneler og koblingsbokser. I boligforsyninger må du kontrollere båndet mellom jording og nøytral på hovedpanelet. Hvis du er koblet til en nedtrappingstransformator, kontakt produsenten av transformatoren for å få veiledning om hvordan jordforbindelsen skal bindes.

Tre røde blink

Oppdaget høy temperatur; lading begrenset eller deaktivert

Koble Wall Connectoren til Wi-Fi slik at fastvaren kan oppdateres til den nyeste versjonen.

Sjekk frontplaten og kabelhåndtaket for overdreven varme. Be en elektriker ta ut Wall Connectoren fra ledningsboksen og kontroller at ledningene som brukes er dimensjonert riktig, og at rekkeklemmen er strammet iht. spesifikasjonene.

Tre røde blink, med grønn strømming

Oppdaget høy temperatur; lading er begrenset

Lading har blitt redusert på grunn av høye temperaturer.

Koble Wall Connectoren til Wi-Fi slik at fastvaren kan oppdateres til den nyeste versjonen.

Fire røde blink

Internett-tilkobling tapt, nettfunksjoner deaktivert

Se etter gjenstander som kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Bekreft at den lokale Wi-Fi-ruteren er i drift. Hvis Wi-Fi-passordet ble endret nylig, følg igangkjøringsprosessen på mobilenheten din for å oppdatere Wi-Fi-innstillingene.

Fem røde blink

Strømdelingskommunikasjonsproblem, lading redusert

Se etter gjenstander som kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Følg igangkjøringsprosessen på mobilenheten din for å koble til Wall Connectorene på nytt for å dele strøm.

Seks røde blink

Overspenning eller dårlig nettkvalitet oppdaget, lading deaktivert

Kontroller at strømforsyningen er nominell 200–240 volt. Hvis problemet vedvarer, må en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekrefte at spenningsavlesningene er som forventet på terminalblokken ved hjelp av et multimeter. Registrer spenningsavlesninger:

  1. Linje 1 til linje 2
  2. Linje 1 til jord
  3. Linje 2 til jord
Syv røde blink

Overstrøm på kjøretøy oppdaget

Reduser kjøretøyets ladestrømsinnstilling. Hvis problemet vedvarer, og det tilknyttede kjøretøyet er produsert av Tesla, registrerer du bilens understellsnummer og omtrentlig tidspunkt for feilen, og deretter kontakter Tesla. Hvis kjøretøyet ikke er produsert av Tesla, må du kontakte bilprodusenten.

Lær mer om Wall Connector-installasjoner eller hvordan skifte en Wall Connector.

Kontakt kundestøtte hvis du har ytterligere spørsmål.

Tilbake til toppen

Tilleggsressurser


Tilbake til toppen

Del denne siden