Insentiver for kjøretøy

Alle Teslaer har null utslipp og kan være kvalifisert for økonomiske insentiver som oppmuntrer til ren energibruk i Norge.

Nasjonale insentiver

Disse insentivene reguleres av staten, og er tilgjengelige over hele landet.

  • Ingen engangsavgift ved kjøp
  • Ikke MVA på kjøp
  • Lavere årlig trafikkforsikringsavgift (tidligere kjent som årsavgift)
  • Når skattemessig fordel ved privat bruk av elektrisk bil som firmabil skal beregnes, tas det bare utgangspunkt i 80 % av bilens listepris som ny
  • Økt kjøregodtgjørelse på kr 3,90 per kilometer ved bruk av egen elektrisk bil i jobbsammenheng, uavhengig av kjørelengde per år
Lokale insentiver

Disse insentivene reguleres på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og kan variere fra sted til sted.

  • Gratis offentlig parkering, eller redusert sats*
  • Fritak for bompenger, eller redusert sats*
  • Fritak for fergeavgifter, eller redusert sats*
  • Kan kjøre i kollektivfeltet**

*Stortinget har vedtatt en nasjonalt bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.

**Adgangen til kollektivfelt kan begrenses lokalt og langs enkelte veistrekninger ved bruk av underskilt.

Merknad: Insentivprogrammer tilbys og administreres av offentlige organer. Kvalifisering og tilgjengelighet varierer, og er utenfor Teslas kontroll.