Insentiver for kjøretøy

Alle Teslaer har null utslipp og kan være kvalifisert for økonomiske insentiver som oppmuntrer til ren energibruk i Norge.

Be om en oppringing fra en Tesla-rådgiver for å diskutere insentiver.

Nasjonale insentiver

Disse insentivene reguleres av staten, og er tilgjengelige over hele landet.

  • Det innføres en vektavgift som skal betales med kr 12,98 per kg vekt over 500 kg. Dette innføres for alle nye biler registrert fra 1. januar 2023.
  • Økt kjøregodtgjørelse til kr 3,50 per kilometer ved bruk av egen bil i jobbsammenheng, uavhengig av kjørelengde per år.
  • Alle biler registrert fra 1. januar 2023 vil bli ilagt 25 % merverdiavgift på andelen av bilprisen som overstiger kr 500 000.

    Denne merverdiavgiften påvirker også leasede biler, men ikke leasingkontrakter som allerede har startet før 1. januar 2023.
Lokale insentiver

Disse insentivene reguleres på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og kan variere fra sted til sted.

  • Gratis offentlig parkering, eller redusert sats*
  • Fritak for bompenger, eller redusert sats*
  • Fritak for fergeavgifter, eller redusert sats*
  • Kan kjøre i kollektivfeltet**

*Stortinget har vedtatt en nasjonalt bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 70 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger og parkering.

**Adgangen til kollektivfelt kan begrenses lokalt og langs enkelte veistrekninger ved bruk av underskilt.

Merknad: Insentivprogrammer tilbys og administreres av offentlige organer. Kvalifisering og tilgjengelighet varierer, og er utenfor Teslas kontroll.