Insentiver

Insentivene nedenfor kan være tilgjengelige når du finansierer, leaser eller kjøper en Tesla med kontant overføring.

  • 50 % firmabilbeskatning
  • Fritak fra engangsavgift og moms
  • Årsavgift kun 455 kr
  • Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift
  • Høyere kjøregodtgjørelse for elektriske kjøretøy: 4,20 KR per km
  • Gratis parkering i enkelte byer, og gratis ferge på enkelte strekninger

Alle insentivene ovenfor er tilgjengelige når du finansierer eller kjøper en Model S med kontanter.

Insentivprogrammer tilbys og administreres av den norske regjering. Valgbarhet og tilgjengelighet varierer og er utenfor Teslas kontroll.

Hvor mye inntektsskatt du må betale på innskudd avhenger av din personlige skattesituasjon. Vi anbefaler at du snakker med en skatterådgiver for veiledning.

**Terminbeløp inkl. gebyr er kr 4 475. Effektiv rente på lånet er 2,33% på grunnlag av finansiering av kr 391 524 til nominell rente 1,69% over 8 år, med 35% egenkapital kr 210 455. Det månedlige beløpet inkluderer etableringsgebyr på kr 2 195 og termingebyr på kr 95. Det samlede kredittbeløp og kostnader er kr 430 319. Nærmere detaljer er tilgjengelig i butikken.

Nøkkelord: 

Del denne siden