Insentiver for kjøretøy

Insentivene nedenfor kan være tilgjengelige når du finansierer, leaser eller kjøper en Tesla.

Nasjonale insentiver

Disse insentivene reguleres av staten, og er tilgjengelige over hele landet.

  • Ingen engangsavgift ved kjøp
  • Ingen merverdiavgift ved kjøp
  • Ingen årlig trafikkforsikringsavgift (tidligere kjent som årsavgift)
  • Når skattemessig fordel ved privat bruk av elektrisk bil som firmabil skal beregnes, tas det bare utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny
  • Økt kjøregodtgjørelse på 3,90 kroner per kilometer ved bruk av egen elektrisk bil i jobbsammenheng, uavhengig av kjørelengde per år

 

Lokale insentiver

Disse insentivene reguleres på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og kan variere fra sted til sted.

  • Gratis offentlig parkering, eller redusert sats*
  • Fritak for bompenger, eller redusert sats*
  • Fritak for fergeavgifter, eller redusert sats*
  • Kan kjøre i kollektivfeltet**

* Stortinget har vedtatt en nasjonalt bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.
** Adgangen til kollektivfelt kan begrenses lokalt og langs enkelte veistrekninger ved bruk av underskilt.

Nøkkelord: 

Del denne siden