Støtte for Model 3

Softwareoppdateringer

OTA-oppdateringer introduserer nye egenskaper og forbedrer den eksisterende funksjonaliteten for å gjøre Model 3 tryggere og mer kapabel over tid.

Når en programvareoppdatering blir tilgjengelig, vil du motta et varsel på berøringsskjermen og i Tesla-appen, inkludert estimert varighet. Du kan velge å installere oppdateringen umiddelbart eller planlegge den på et senere tidspunkt. Din Model 3 vil ikke reagere under oppdateringen, så vi anbefaler å velge et tidspunkt du ikke trenger å kjøre.

Merk: du kan også trykke på alarmklokke-ikonet øverst på berøringsskjermen for å gå tilbake til oppdateringsdetaljene når som helst. 

Utforsk interiøret ditt

Kjøring

Din Model 3 er alltid klar til å kjøre. Med telefonnøkkelen eller nøkkelkortet, plasserer du helt enkelt foten på bremsen, og bruker girhendelen til høyre på rattet for å sette i gir å begynne og kjøre. Trykk sølvknappen på enden av girhendelen for å parkere. Etter å ha parkert, tar du helt enkelt telefonnøkkelen eller nøkkelkortet med deg, og går ut av kjøretøyet – det slår seg av automatisk. 

Åpne dørene

For å åpne dørene mens du sitter inne, trykk på knappen på toppen av det indre dørhåndtaket.

Frontdørene er også utstyrt med en manuell utkopling som kan brukes i det usannsynlige tilfellet at Model 3 er foruten strøm. Den manuelle utkoplingen skal ikke brukes rutinemessig, siden kontinuerlig bruk kan skade vinduslistene. 

Eierhåndbok

Finn brukermanualen til Model 3 på berøringsskjermen. Gå til "Settings" og trykk på "Service" for å vise. Du kan også vise ladekabelmanualen for ytterligere kjøretøy- og ladeinformasjon.  

Klimakontroll

Trykk på vifte-ikonet for å justere klimakontrollinnstillingene. Juster ventilasjonsnivåene, lufthastigheten, temperaturen og mer fra sentralmenyen. Når ventilene i ansiktsnivå velges, vises ikoner for å tilpasse luftstrømmen. Trykk på luftstrøm-ikonene for å veksle mellom en enkelt eller dobbelt luftstrøm. Dra ikonene for å posisjonere lufstrømretningen.

Merk: de bakre ventilene kontrolleres manuelt.

Åpne konsollen og lade telefonen

Midtkonsollen i Model 3 har to lagringsrom og to ladeuttak. Premium-konsollen omfatter ytterligere to USB-porter bak (hvis montert).

Armlenerom: løft armlenet for å åpne et stort rom, samt et 12V-uttak. Skyv ned for å lukke.

Forovervendt rom: det forovervendte lagringsrommet dekkes av to paneler. Skyv lett ned på hvilken som helst side av sømmen mellom panelene for å åpne. Panelet under berøringsskjermen fungerer som en telefon-dock, som du også kan løfte for tilgang til USB-portene. Skyv panelet forsiktig ned for å lukke. 

Telefonnøkkel og nøkkelkort

Telefonnøkkel

Koble til en telefonnøkkel for å låse opp Model 3 uten å noen gang ta telefonen ut av lommen. Vi anbefaler å bruke telefonnøkkelen som hovedmetoden for tilgang og start av kjøretøyet.

For å koble til telefonen som telefonnøkkelen:

 • Ha med deg nøkkelkortet, og sikre at telefonen og Bluetooth er på og registrerbar.
 • Åpne Tesla-mobilappen og trykk på "Phone Key".
 • Følg de trinnvise instruksjonene

Når paringen er fullført og innenfor rekkevidden til Model 3, vil telefonnøkkelens status endres til "Connected".

Merk: en tilkoblet telefonnøkkel bruker Bluetooth-frekvenser i stedet for en nettverkstilkobling til å kommunisere med din Model 3. Dette betyr at hvis du er parkert i en underjordisk garasje foruten signaldekning på telefonen eller bilen, kan du fortsatt låse opp og starte bilen uten problemer.

Walk away-lås

Du kan låse din Model 3 uten å ta telefonen ut av lommen ved å slå på funksjonen "Walk Away Lock". Du velger helt enkelt "Settings" og deretter "Locks" på berøringsskjermen for å slå det på. 

Nøkkelkortplassering

Model 3 leveres som standard med to nøkkelkort for enkel inngang og drift. Nøkkelkortet er bekvemmelig når telefonen ikke er tilgjengelig, batteriet er utladet eller når noen andre trenger midlertidig tilgang til din Model 3, for eksempel en parkeringsbetjent.

For å låse og låse opp, trykk på Model 3-nøkkelkortet midt på pilaren til høyre for sjåførvinduet. For å starte din Model 3, trykk nøkkelkortet bak koppholderne og plasser foten på bremsepedalen.

Merk: det gis ingen tilgang fra kjøretøyets passasjerside.

Mobilapp

Model 3 kan også kommunisere med Tesla-mobilappen via standard mobilnettverksforbindelse.

Hvis du trenger en ekstra sjåførtilgang eller mer informasjon, kan du besøke Tesla-mobilappstøttesiden her

Autopilot

Slik aktiverer du

Hvis konfigurert på bilen, vil Model 3 indikere at Traffic-Aware Cruise Control og Autosteer er tilgjengelig ved å presentere et grått ratt og hastighets-ikon under speedometeret. Når tilgjengelig, trykk ned på girvelgeren én gang for å kople inn Traffic-Aware Cruise Control, eller to ganger for å aktivere Traffic-Aware Cruise Control og Autosteer. Traffic-Aware Cruise Control - og Autosteer-ikonet vil deretter bli blått for å indikere at de er på.

For å deaktivere Autopilot, beveg girhendelen opp og kople ut, eller tråkk på bremsepedalen. Ikonene returner til grått eller forsvinner for å indikere at Autopilot-egenskapene ikke er aktive lengre. Andre sjåfør- eller kjøretøyangivelser kan også kansellere én eller begge Autopilot-egenskapene. Hvis f.eks. både Traffic-Aware Cruise Control og Autosteer er aktivert, kan du styre rattet manuelt for å kansellere Autosteer mens cruisekontrollen forblir på. For å lære mer om Autopiloten, samt dens ytterligere egenskaper og drift, se brukermanualen.

Når du bruker Autopilot-egenskapene, er det ansvaret ditt å forbli oppmerksom, kjøre trygt og være i kontroll av kjøretøyet til enhver tid. Sikre at du alltid holder hendene på rattet, og at du overvåker varslene i kjøretøyet for eventuelle notiser, advarsler eller statusendringer.

Lading

Lad hvor som helst

Du kan lade din Tesla hvor som helst – der du parkerer, langs ruten og ved destinasjonen. Lær mer om ladealternativer og planlegg en kjøretur i din Model 3 her

Slik plugger du inn

Åpne ladeportdøren med:

 • Utenfor bilen: hjørnet nede til høyre på ladeportdøren når bilen er ulåst, eller når en autentisert telefonnøkkel er i nærheten.
 • På enhver Tesla-lader: trykk knappen på ladekabelhåndtaket mens kabelen kobles til en strømkilde, og i nærheten av ladeporten.
 • På berøringsskjermen: på bilstatusen på berøringsskjermen, trykk på lade-ikonet. Velg lyn-ikonet og velg "Open Charge Port"

Du kan overvåke ladestatusen din fra hvor som helst med Tesla-appen, eller ved å se på Tesla 'T'-LED-lampen ved siden av ladeporten eller ladeskjermen på berøringsskjermen.

Ladeportlys

Tesla 'T'-LED-lampen lyser i forskjellige farger for å indikere ladestatusen til bilen din.

 • Blinkende grønn: 'T'-LED-lampen blinker grønt for å indikere at kjøretøyet lades. Basert på ladestatusen, vil LED-lampen blinke hurtigere når lavt, og gradvis redusere hastigheten mens ladingen fullføres.
 • Kontinuerlig grønn Ladingen er fullført
 • Kontinuerlig gul: Ladekabelen er ikke fullstendig tilkoblet. Trykk og hold knappen på ladekabelhåndtaket og vent til LED-lampen lyser hvitt. Deretter fjerner du kabelen fra ladeporten, kopler ut knappen og fører helt inn
  • Ikke hold knappen på ladekabelhåndtaket når du fører inn kabelen, ellers vil den ikke la seg feste skikkelig.
 • Blinkende gul: Bilen din lades med redusert strøm
 • Hvit: Ladeporten er ulåst og kabelen er klar til å føres inn eller fjernes
 • Rød: Bilen din har registrert et ladeproblem\

Kontakt Teslas kundestøtte for ytterligere ladeassistanse på ChargingInstallation-EUR@tesla.com.

Anbefalte ladevaner

Model 3 lades til angitt grense automatisk hver gang du plugger i. Vi anbefaler å stille ladegrensen for å møte daglige behov, og kun lade utover daglige behov når du drar på tur.

Hvis du bor i et område der du kan dra nytte av priser basert på elektrisitetsforbruk, eller du ønsker å starte lading på et forhåndsdefinert tidspunkt, anbefaler vi at du aktiverer Scheduled Charging. Du trykker helt enkelt på lyn-ikonet på berøringsskjermen og slår på "Scheduled Charging". Deretter angir du starttidspunktet. 

OBS: Model 3 har også tilgang til hurtigladenettverkene med det kombinerte ladesystemet 2 (Combo 2) fra tredjeparter uten behov for ekstrautstyr. 

Eierstøtte

Kundestøtte og veihjelp

Trykk Tesla 'T'-ikonet på berøringsskjermen for å kontakte Teslas kundestøtte og veihjelpsteam direkte fra bilen. For å lære mer om tjenestene som tilbys, kan du se kundestøtte- og veihjelp-siden vår her.

Tauing

Hvis du trenger veihjelp, er veihjelpsteamet vårt tilgjengelig 24/7.

Hvis din Model 3 må lastes på en flathenger eller trailer, er den utstyrt med transportmodus som lar bilen rulle fritt. Vi anbefaler aldri å taue Model 3 med hjulene på bakken, siden dette kan resultere i permanent skade.

Farelys

For å slå på varsellysene, trykk på knappen med det røde varsel-ikonet direkte ovenfor bakspeilet.