Skifte ut en Gen 3-Wall Connector

Å skifte ut en eksisterende Gen 3 Wall Connector er en enkel prosess som ikke krever en elektriker – alt du trenger er den nye Wall Connectoren, smarttelefonen og en skrutrekker. For å sikre at du har en Gen 3 Wall Connector, sjekk delenummeret på sideetiketten, vist som TPN: 1529455-nr-nr.


Trinn 1: Slå av kretsbryteren.


Trinn 2: Fjern de fire skruene som holder Wall Connectoren på ledningsboksen (to øverst, to nederst).


Trinn 3: Trekk den originale Wall Connectoren av ledningsboksen.


Trinn 4: Ta den nye Gen 3-Wall Connectoren ut av boksen.


Trinn 5: Kontroller og bekreft at det ikke er noen visuell defekt eller skade på den eksisterende ledningsboksen, og plasser den nye Wall Connectoren på den eksisterende ledningsboksen.


Trinn 6: Fest på plass med de fire skruene (to øverst, to nederst).


Trinn 7: Slå på kretsbryteren.


Trinn 8: Koble til Wi-Fi og fullfør oppsettet.


Tilleggsressurser

Del denne siden