Retningslinjer for retur

Vilkår og betingelser

 • Å eie en Tesla innebærer at du kjører et av de mest avanserte, best ytende og sikreste kjøretøyene på markedet. Vi er sikre på at du blir fornøyd med det nye kjøretøyet ditt, og derfor gir vi deg tid til å oppleve den nye Teslaen din. Hvis du likevel skulle være misfornøyd med Teslaen, kan du returnere den til oss innen sju (7) kalenderdager, i tråd med vilkårene og betingelsene i disse retningslinjene.
 • Vi aksepterer retur av kjøretøyet så fremt kjøretøyet:
  • Ifølge kilometertelleren har kjørt mindre enn 1600 km på returtidspunktet;
  • Har en begrenset nybilgaranti som ikke er ugyldiggjort;
  • Ikke har vært gjenstand for noen registrering for eller søknad om tilgjengelige insentiver eller fordeler
  • Er i ny stand, uten skader eller unormal slitasje, og
  • Ikke har blitt videresolgt eller overført til noen person eller foretak.
 • For å returnere Teslaen, må du levere den (inkludert alt originalutstyr, alle deler og tilbehør som fulgte med Teslaen, inkludert mobil kontakt-settet) til oss ved et Tesla leveringssenter (eller annet sted vi godtar), og fullføre en kjøretøyinspeksjon, alt innen slutten av den sjuende (7) kalenderdagen fra leveringsdatoen: Hvis du ikke kan returnere Teslaen innen den sjuende (7) kalenderdagen etter din beste evne, ber vi deg kontakte det nærmeste Tesla-leveringssenteret. Formildende omstendigheter kan vurderes fra sak til sak.
 • Når du har returnert Teslaen er returprosessen endelig og kan ikke kanselleres. Vi kan på dette tidspunktet ikke utføre bytte av bil. Hvis du bestemmer deg for å bestille en annen Tesla, kan det hende du ikke bestiller samme trim på tolv måneder, men kan bestille en annen Tesla når som helst. Imidlertid, hvis det viser seg at du har misbrukt disse retningslinjene eller har opptrådt i ond tro, vil du får forbud mot å kjøpe en Tesla i tolv måneder.
 • Du forblir ansvarlig for eventuelle avgifter eller gebyrer påløpt mens bilen var i din besittelse og som forfaller på et senere tidspunkt, for eksempel ubetalte avgifter, bøter eller gjeldende eiendomsskatter. Hvis du har anskaffet kjøretøyet gjennom et leasing- eller finansieringsselskap, kan du være ansvarlig for ekstra avgifter eller kostnader pålagt av disse for å tilbakeføre transaksjonen. I tillegg til å returnere kjøretøyet, må du sikre at eierskapet overføres til Tesla uten noen heftelser.
 • Hvis du byttet inn et kjøretøy som del av den opprinnelige transaksjonen vil du ikke få tilbake det innbyttede kjøretøyet, men vi vil returnere den aktuelle innbytteverdien som del av returen. Hvis innbyttekjøretøyet ditt ikke dekker utestående saldo overfor oss, vil du måtte betale det utestående.
 • Hvis du har kjøpt kjøretøyet via et tredjeparts leasing- eller finansieringsselskap, har du kanskje andre vilkår eller betingelser i leasing- eller finansieringsavtalen din. Disse er utenfor vår kontroll. Disse retningslinjene for retur gjelder kanskje ikke i slike situasjoner, avhengig av avtalen mellom deg og tredjeparts leasing- eller finansieringsselskap.
 • Disse retningslinjene for retur er ment å gi deg trygghet ved kjøpet av en Tesla, og kommer i tillegg til andre rettigheter du kan ha i henhold til gjeldende lov.

Del denne siden