Reparasjon og vedlikehold av dekk

Tesla-dekk er konstruert for optimal ytelse, sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet. Siden dekkene forringes over tid under påvirkning av ultrafiolett lys, ekstreme temperaturer, høy belastning og miljøforhold, må du alltid følge den anbefalte planen for dekkrotasjon. Mer informasjon om måter å optimere ytelsen til bilen din finner du i anbefalte metoder for vedlikehold av bil.

Alternativer når dekket ditt er skadet

Veihjelp

Du har tilgang til veihjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året, gjennom hele garantiperioden. Hvis dekket er skadet og forhindrer deg fra å bruke bilen på en trygg måte, kan du be om veihjelp. Les mer om våre retningslinjer for veihjelp.

Tauing og lånehjulservice

Transporttjenester er gratis hjem til deg eller nærmeste tredjepartsverksted innen 80 kilometer fra bilens posisjon. Kontakt veihjelp for å finne ut mer. I enkelte regioner har våre veihjelpsoperatører et begrenset antall lånehjul tilgjengelig for å kunne bytte en ødelagt felg eller dekk raskt. Det vil på din regning bli montert et nytt dekk på originalfelgen, og hjulet blir deretter gjort tilgjengelig på det nærmeste tredjepartsverkstedet.

Punkterte dekk

En punktering resulterer til slutt i at dekket mister trykk, og det er således viktig å kontrollere dekktrykket regelmessig. Bytt punkterte eller skadde dekk så snart som mulig. De slangeløse dekkene kan lekke når de penetreres, forutsatt at objektet forblir inne i dekket.

Hvis du føler en plutselig vibrasjon eller forstyrrelse under kjøring, eller du mistenker at et dekk er skadet, må du redusere hastigheten umiddelbart. Kjør sakte mens du unngår kraftig bremsing eller skarp svinging, og stopp bilen når det er trygt å gjøre det. Sørg for å få bilen transportert til nærmeste dekkverksted, eller kontakt nærmeste Tesla-servicesenter for å undersøke tilgjengelighet på dekk.

Merk: Hvis du merker at dekket er punktert og du fortsatt kan styre bilen, kan du prøve å pumpe opp dekket og kjøre forsiktig til nærmeste tredjeparts dekkverksted eller Tesla-servicesenter. Luften går kanskje bare langsomt ut av dekket, men følg nøye med på dekktrykket under kjøringen. Hvis dekket ikke holder på luften, må du ikke kjøre videre, men kontakte veihjelp.

Flatt dekk eller dekk som ikke holder på luften

Hvis du har et flatt dekk, kan du kontakte Tesla veihjelp eller en tredjepartsleverandør. Veihjelpen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Veihjelp gis uten kostnad i løpet av nybilgarantien og den begrensede bruktbilgarantien.

Hvis dekket lekker eller ikke holder på luften og bilen din ikke kan kjøres, kan du be om veihjelp umiddelbart nederst på startskjermen i Tesla-appen.

Teslas veihjelp kan bringe bilen til det nærmeste servicesenteret. På noen steder kan du alternativt få Tesla Mobil Service der du er. Du er ansvarlig for kostnadene til å reparere eller bytte dekket. Før vi utfører service på bilen, vil vi kontakte deg med informasjon om kostnadene for utskifting eller reparasjon av dekket.

Flate områder på dekkene

Hvis bilen din er stasjonær over en lengre tidsperiode i høye temperaturer, kan det dannes flate områder på dekkene. Når bilen kjøres, kan disse flate områdene gi vibrasjon som gradvis forsvinner mens dekkene varmes opp og gjenoppretter sin normale form. For å minimere flate områder under lagring, kan du pumpe opp dekkene til maksimumstrykket indikert på dekket. Slipp deretter ut dekktrykket til de anbefalte nivåene før du kjører.

Opprettholde dekktrykk

Hold dekkene pumpet opp til trykket vist på dekk- og lasteinformasjonsmerket, selv om det avviker fra trykket som er trykt på selve dekket. Dekk- og lasteinformasjonsmerket er plassert på den midtre dørsøylen og er synlig når førerdøren er åpen.

  1. Dekk- og lasteinformasjonsmerke
  2. Bilens typegodkjenningsmerke
Kontrollere og justere dekktrykket

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og hvis bilen har vært stasjonær i mer enn tre timer:

  1. Fjern ventilhetten.
  2. Press en nøyaktig dekktrykkmåler godt ned på ventilen for å måle trykket.
  3. Fyll på eller slipp om nødvendig ut luft for å oppnå anbefalt dekktrykk. Du kan slippe ut luft ved å trykke på metalltappen i midten av ventilen.
  4. Kontroller trykket igjen med dekktrykkmåleren.
  5. Gjenta trinnene 3 og 4 etter behov til dekktrykket er korrekt.
  6. Skift ut ventilhetten for å forhindre at smuss trenger inn. Kontroller ventilen for skade og lekkasjer regelmessig.

For lavt dekktrykk er den vanligste årsaken til dekkskade, da det kan føre til at dekket overopphetes, noe som igjen kan forårsake sprekker, separasjon av lagene eller punkteringer. Det kan gi plutselig tap av kontroll over bilen og økt risiko for personskade. For lavt dekktrykk reduserer også bilens rekkevidde og dekkenes levetid.

Dekkrotasjon og -avbalansering, og hjulstillingskontroll

Feiljusterte og ubalanserte hjul kan påvirke bilens håndtering, ytelse og styring negativt. Hold dekk og felger i god stand ved alltid å følge den anbefalte planen for dekkrotasjon fra Tesla.

Ofte stilte spørsmål

Hvis jeg har et flatt/lekkende dekk, hva skal jeg gjøre?

Kontroller om dekket er helt flatt eller om det kan holde på luft. Hvis dekket holder på luften og du føler det er trygt å kjøre til det nærmeste dekkverkstedet, kan du gjøre det. Kontakt veihjelp for tilgjengelige servicealternativer.

Hva skal dekktrykket være?

Avhengig av bilens konfigurasjon skal dekktrykket være mellom 40 og 45 psi. Du kan se hva som gjelder bilen din ved å åpne førerdøren og sjekke klistremerket i dørkarmen. Klistremerket har info om dekktrykkene for når dekkene er kalde. For å få mest nøyaktige resultater skal du kontrollere dekktrykket når bilen er hjemme før kjøring, eller etter å ha kjørt en kortest mulig strekning med lavest mulig kjørehastighet.

Kan jeg bringe de skadde dekkene mine til et tredjeparts dekkverksted?

Ja. Skadde Tesla-dekk kan bringes til et tredjeparts dekkverksted i nærheten for utskifting.