Konsekvensrapport 2023

En bærekraftig fremtid er innen rekkevidde

En bærekraftig fremtid er innen rekkevidde

20 millioner tonn CO2-ekvivalenter unngått
I arbeidet mot vårt mål om å påskynde verdens overgang til bærekraftig energi, lager vi produkter som er designet for å erstatte noen av verdens største forurensere. Hvert produkt vi selger, bidrar til å redusere utslippene. I 2023 unngikk kundene våre å slippe ut over 20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i atmosfæren.
I arbeidet mot vårt mål om å påskynde verdens overgang til bærekraftig energi, lager vi produkter som er designet for å erstatte noen av verdens største forurensere. Hvert produkt vi selger, bidrar til å redusere utslippene. I 2023 unngikk kundene våre å slippe ut over 20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i atmosfæren.

Takler klimaendringer

Hos Tesla ser vi for oss en verden der du kan drive alt med fornybar energi. Teamet vårt er dedikert til å løse problemer som påvirker utslippene mest.

Leverer et økosystem

Vi designer og produserer et helt integrert økosystem for energi og transport. Produktene våre jobber sammen for å maksimere påvirkningen.

Elektriske biler og bærekraftige energiprodukter har en langt mindre miljøbelastning enn alternativer med fossilt drivstoff. Dette inkluderer hele livssyklusen fra utvinning av råvarer til bruk i og avhending av produkter.
Elektriske biler og bærekraftige energiprodukter har en langt mindre miljøbelastning enn alternativer med fossilt drivstoff. Dette inkluderer hele livssyklusen fra utvinning av råvarer til bruk i og avhending av produkter.
Minimerer miljøpåvirkningen vår
Model 3 i Fremont, California
Model 3 i Gigafactory Shanghai
I motsetning til fossilbiler, er det mulig å avkarbonisere produksjonen og bruken av elbiler gjennom deres livsløp. Målet vårt er å gjøre alle Tesla-fabrikkene karbonnøytrale, så vi bygger hver nye fabrikk for å bli bedre og mer bærekraftig enn den forrige.
I motsetning til fossilbiler, er det mulig å avkarbonisere produksjonen og bruken av elbiler gjennom deres livsløp. Målet vårt er å gjøre alle Tesla-fabrikkene karbonnøytrale, så vi bygger hver nye fabrikk for å bli bedre og mer bærekraftig enn den forrige.
Produksjon med redusert miljøpåvirkning

35%

mindre energi brukt per bil produsert i Shanghai kontra Fremont.

100 %

av strømmen til Gigafactory Berlin ble matchet med fornybar energi i 2023.

49 %

av alle klimaanleggene ved Gigafactory Nevada styres av dynamisk reguleringsteknikk.

35%

mindre energi brukt per bil produsert i Shanghai kontra Fremont.

100 %

av strømmen til Gigafactory Berlin ble matchet med fornybar energi i 2023.

49 %

av alle klimaanleggene ved Gigafactory Nevada styres av dynamisk reguleringsteknikk.

Det å gå over – et opplagt valg

Mange er bekymret for at mulighetene til å lade en elbil vil påvirke brukervennligheten og nytteverdien. Det er jo mest praktisk å lade hjemme over natten, men det enorme, ultraraske og pålitelige Supercharger-nettverket betyr at du bruker mindre tid på å planlegge ruten med hensyn til lading, og mer tid på å nyte turen.

Rimeligere enn du tror

Rimeligere enn du
tror

Model Y leveres standard med premium-funksjoner som skaper en kjøreopplevelse på høyde med luksusbiler, som har en mye høyere gjennomsnittlig eierkostnad. Når du tar insentiver, drivstoffbesparelser og minimalt vedlikehold med i regnestykket, har Model Y eierskapskostnader på nivå med kostnadene til biler i massemarkedet – altså lavere enn luksusbiler.

Selv om Model 3 og Model Y koster omtrent det samme som de tilsvarende fossilbilene av høy standard (og under gjennomsnittlig salgspris for nye biler i USA) når du tar med insentiver, drivstoffbesparelser og det minimale kravet til vedlikehold, har Model 3 og Model Y eierskapkostnader på nivå med majoriteten av fossilbiler.

Supercharger-nettverket vårt er det største hurtigladenettverket i verden. Det globale nettverket hadde en oppetid på 99,97 % og var 100 % fornybart i 2023, noe som ble oppnådd med en kombinasjon av stedlige ressurser og årlig matching med fornybar energi.
Supercharger-nettverket vårt er det største hurtigladenettverket i verden. Det globale nettverket hadde en oppetid på 99,97 % og var 100 % fornybart i 2023, noe som ble oppnådd med en kombinasjon av stedlige ressurser og årlig matching med fornybar energi.
Bruker fornybar energi

Ikke bare Tesla

En full overgang til bærekraftig energi vil kreve innsats av flere enn Tesla. I Masterplan del 3 fremhever vi fem nøkkelområder som vi mener har størst påvirkning til å forandre overgangen til bærekraft. Samtiig med at Tesla jobber aktivt med å fullføre de to første trinnene, trenger vi hjelp fra andre bransjeledere til å påskynde de tre siste. Vi håper du kan støtte denne overgangen sammen med oss.

Å være en innovatør betyr å gi mennesker ferdigheter til å bidra til en bærekraftig energifremtid. Vårt program for utvikling av arbeidsstyrken inkluderer pedagogiske tilbud fokusert på en praktisk tilnærming til inspirerende unge mennesker via STEM-baserte programmer og arrangementer designet for å fremme nysgjerrighet.
Å være en innovatør betyr å gi mennesker ferdigheter til å bidra til en bærekraftig energifremtid. Vårt program for utvikling av arbeidsstyrken inkluderer pedagogiske tilbud fokusert på en praktisk tilnærming til inspirerende unge mennesker via STEM-baserte programmer og arrangementer designet for å fremme nysgjerrighet.
Forbereder arbeidsstyrken på en bærekraftig fremtid

Konsekvensrapport

Utforsk vår innvirkning.

¹ Oppetid for Supercharger-stasjonene gjenspeiler gjennomsnittlig prosentandel av ladestasjoner globalt som hadde minst 50 % av sin daglige kapasitet i drift dette året.